معنی آوای گنجشکان فارسی ششم ✅ صفحه ۱۰۹

معنی آوای گنجشکان فارسی ششم صفحه ۱۰۹

آوای گنجشکان فارسی ششم صفحه ۱۰۹

معنی آوای گنجشکان فارسی ششم صفحه ۱۰۹

آوای گنجشکان فارسی ششم صفحه ۱۰۹

معنی فارسی ششم ابتدایی / بخوان و بیندیش آوای گنجشکان صفحه ۱۰۹

معنی کلمات آوای گنجشکان فارسی ششم

شیخ: مرد پیر، عالم، مرد بزرگوار گوارا: لذیذ، مناسب
مکتب خانه: مدرسه رد کند: باز گرداند
غوغا: هیاهو، سر و صدا حصیر: نوعی فرش یا گستردنی که از نی یا گیاه دیگری بافته می شود
لطف: مهربانی، خوش رفتاری میان سال: نه پیر و نه جوان بلکه میان این دو
طبع: ذات، خلق و خوی، طبیعت سرگردان: آواره، سرگشته
کوبه: وسیله فلزی که بر روی درب خانه ها نصب می شد و برای اطلاع ساکنین خانه کوبیده می شد قید: بند
مست: مدهوش، بی هوش، شاد و خوشحال فلک: وسیله ای که در قدیم برای تنبیه پای بی ادبان و مجرمان استفاده می شد
آشفته: پریشان، نامنظم آویخته: آویزان شده
مدعی: ادعا کننده معرفت: شناخت به علم و دانش
قانع: راضی، خرسند ادعا کردن: طلب کردن مزیتی برای خود
ریسمان: طناب غیبت: پشت سر کسی حرف زدن
خلق: خوی، منش محفل: مجلس

هم خانواده آوای گنجشکان فارسی ششم

کتب = کتاب ، مکتوب ، مکاتبه ، کاتب
بحث = مباحث، مُباحثه
مدّعی= ادّعا ، دعوی
قانع = قناعت
غیبت = غایب ، غیاب
محفل = محافل
عادت = معتاد ، اعتیاد
طبع = مطبوع ، طبیعت ، طبیعی

مخالف و متضاد آوای گنجشکان فارسی ششم

اکنون آینده،
سکوت سر و صدا، غوغا
فراوان کم
دانایی نادانی
نشست بلند شد
بیاموز فراموش کن

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی آوای گنجشکان فارسی ششم ✅ صفحه ۱۰۹ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر نیایش فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی درس هفدهم فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.