معنی بخوان و بیندیش دوستان همدل فارسی ششم ✅ صفحه ۴۴

معنی دوستان همدل فارسی ششم ✅ صفحه ۴۴

بخوان و بیندیش دوستان همدل صفحه ۴۴

معنی بخوان و بیندیش دوستان هم دل فارسی ششم ✅ صفحه ۴۴

بخوان و بیندیش دوستان هم دل صفحه ۴۴

معنی فارسی ششم ابتدایی / بخوان و بیندیش دوستان هم دل صفحه ۴۴

معنی کلمات بخوان و بیندیش دوستان هم دل فارسی ششم

همهمه : هیاهو ، سر و صدا غریب : ناآشنا ، بیگانه
نگران : ناراحت ، دلواپس اتحاد : یکپارچگی ، وحدت
هوا حسابی سرد شده بود : هوا بسیار سرد شد ذوق زده : خیلی خوشحال
کار غلطی بود : کار اشتباهی بود خطاب : شخصی را مقابل سخن قرار دادن
چیزی گیرت آمد : چیزی به دست آوردی نصیحت : پند، اندرز
عاقبت : بالاخره ، سرانجام دستپاچگی : هل شدن
فرهنگ : آداب و رسوم هورا : فریاد شادی
اختلاف انداختن : نزاع به وجود آوردن نگاهم را به کف کلاس دوختم : به کف زمین نگاه کردم
جرئت : شهامت ، شجاعت

هم خانواده ب دوستان هم دل فارسی ششم

عابر = عبور، معبر
رضایت = راضی
حوادث = حادثه، حدیث
وظایف = وظیفه
مراحل = مرحله
حرکت = متحرک، حرکات، تحرک

مخالف و متضاد دوستان هم دل فارسی ششم

آسان سخت
سرانجام آغاز
تشنه سیراب
پیروزی شکست
قوی پنجه ضعیف پنجه
زشت زیبا
آسان سخت
وابسته مستقل
راضی شاکی

پیام درس بخوان و بیندیش دوستان هم دل فارسی ششم

در روابط دوستانه اهل کجا بودن و به چه زبانی صحبت کردن اهمیت ندارد و آنچه مهم است داشتن درک کردن یکدیگر و احساس رضایت و خوشحالی از دوستی است ما باید به هر قومیتی که هستیم و هر زبانی که داریم تمام هم وطنان خود را مانند خانواده ی بزرگ خود بدانیم و با آنها با مهربانی رفتار کرده و به همدیگر احترام بگذاریم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی بخوان و بیندیش دوستان همدل فارسی ششم ✅ صفحه ۴۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس ششم فارسی ششم و برای بخش قبلی از کلمات متضاد و هم خانواده درس هفت خان رستم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.