معنی بخوان و بیندیش هدهد فارسی ششم ✅ صفحه ۲۰

معنی بخوان و بیندیش هدهد فارسی ششم ✅ صفحه ۲۰

بخوان و بیندیش هدهد صفحه ۲۰

معنی بخوان و بیندیش هدهد فارسی ششم ✅ صفحه ۲۰

بخوان و بیندیش هدهد صفحه ۲۰

معنی فارسی ششم ابتدایی /

معنی کلمات هدهد صفحه ۲۰ فارسی ششم

معنی لغات درس دوم فارسی ( هُدهُد )

هُدهُد : نام پرنده ای ، شانه به سر گرفتار : دربند ، اسیر
زیرک : زرنگ ، باهوش ، تیز هوش خوراک : غذا
لانه : آشیانه طمع : حرص ، زیاده خواهی
غفلت : بی خبری خاطر : یاد، خیال، فکر
ریزه های آسوده : راحت
نان : خُرده های نان خلوت : تنهایی ، گوشه نشینی
تله : دامی که برای جانوران می گذارند. می رمید : فرار می کرد
امثال : جمع مثل ، مانند ها ، شبیه ها قسمت : در اینجا یعنی سرنوشت
بیهوده : بی فایده مرغ : پرنده
فریب : حیله ، نیرنگ بهانه : دستاویز
تازه : نو ، جدید تنبل : سُست ، تن پرور
مواظب : مراقب خطا کار : گناهکار، تقصیرکار
مغرور : متکبر

 هم خانواده بخوان و بیندیش هد هد فارسی ششم

آواز= آوا
باهوش= هوش
امثال= مثل
غفلت= غافلان، مغفول
خاطر= خاطره، خاطرات

مخالف بخوان و بیندیش هد هد فارسی ششم

غفلت ≠ آگاهی، بیداری
باهوش ≠ بی هوش
طمع ≠ امید، توقع
زیرک ≠ پخمه

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی بخوان و بیندیش هدهد فارسی ششم ✅ صفحه ۲۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس سوم فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم صفحه ۱۸ استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.