معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم ✅ صفحه ۱۸

معنی بخوان و حفظ کن ای مادر عزیز فارسی ششم ✅ صفحه ۱۸

بخوان و حفظ کن ای مادر عزیز صفحه ۱۸

معنی بخوان و حفظ کن ای مادر عزیز فارسی ششم ✅ صفحه ۱۸

بخوان و حفظ کن ای مادر عزیز صفحه ۱۸

معنی فارسی ششم ابتدایی /

ای مادرِ عزیز که جانم فدای تو ◈※◈ قربانِ مهربانی و لطف و صفای تو
معنی: ای مادر عزیز که جانم فدای تو باشد . من فدای مهربانی و محبت و صفای تو بشوم.

هرگز نشد محبّتِ یاران و دوستان ◈※◈ همپایه‌ی محبت و مهر و وفای تو
معنی: محبّت و صفای دوستان هیچ وقت هم اندازه ی محبّت و مهر و وفای تو نشد.

مهرت بُرون نمی‌رود از سینه‌ام که هست ◈※◈ این سینه، خانه‌ی تو و این دل، سرای تو
معنی: مهربانی تو از سینه ام بیرون نمی رود، زیرا خانه و سرای دل من همیشه جایگاه تو است.

ای مادر عزیز که جان داده‌ای مرا ◈※◈ سهل است اگر که جان دهم اکنون به پای تو
معنی: ای مادر عزیز که به من جان بخشیده ای، حالا اگر جانم را فدای تو کنم آسان است.

خشنودی تو مایه خشنودی من است ◈※◈ زیرا بود رضای خدا در رضای تو
معنی: اگر تو راضی و خشنود باشی من هم راضی و خشنودم، زیرا رضایت تو باعث خشنودی خداوند می شود

گر بود اختیار جهانی به دست من ◈※◈ می‌ریختم تمام جهان را به پای تو
معنی: اگر اختیار جهان در دست من بود همه‌ی جهان را به پای تو می‌ریختم؛ تقدیم به تو می‌کردم.

معنی کلمات ای مادر عزیز فارسی ششم

فدا شدن : در راه کسی یا هدفی جان خود را دادن دل : قلب
جهان : دنیا سرا : خانه
لطف : لطافت ، بخشش ، مهر سهل : آسان ، ساده ، راحت
صفا : مهربانی ، صمیمیت اکنون : هم اینک ، در این زمان
مهربانی : شفقت ، عطوفت ، مهر ، محبّت خشنودی : رضایت
هرگز : هیچ وقت مایه : سبب ، دلیل
محبّت : مهربانی، عطوفت ، مهر رضا : خشنودی
یاران : دوستان گر : مخفف اگر
همپایه : هم اندازه ، هم ردیف اختیار : انتخاب ، قدرت ، اجازه
وفا : دوستی، صمیمیت تمام : همه ، کل
بُرون : بیرون ، خارج

مخالف و متضاد ای مادر عزیز فارسی ششم

محبت دشمنی
سهل سخت، دشوار
رضایت نارضایتی
برون درون
هرگز همیشه
اختیار اجبار

هم خانواده ای مادر عزیز فارسی ششم

حفظ= حافظ، محفوظ، حافظه، حفاظت
لطف= لطیف، لطافت
سهل= سهولت، تسهیل، مسهل
اختیار= خیار، مختار، اختیارات
عزیز= معزز، عزت، اعزاز
محبت= حبیب، محب، محبوب
رضا= راضی، رضایت، مرتضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.