جواب درس ۱ جغرافیا یازدهم انسانی

جواب درس ۱ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس اول جغرافیا یازدهم

جواب درس ۱ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس اول جغرافیا یازدهم

گام به گام جغرافیا یازدهم انسانی / درس ۱: معنا و مفهوم ناحیه

فعالیت صفحه ۱۰ درس اول جغرافیا یازدهم

بیندیشیم:
به نظر شما، چرا جغرافی‌دان‌ها ناحیه‌بندی می‌کنند؟
پاسخ: برای شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات درباره این مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آنها به طور صحیح برنامه ریزی کرد.
ناحیه‌بندی جغرافی‌دان‌ها با کار محققان سایر رشته‌های علمی (مثلاً زیست‌شناسان در رده‌بندی موجودات زنده یا مورخان در تقسیم‌بندی تاریخ به دوره‌های زمانی و…) چه شباهتی دارد؟
پاسخ: </بspan>با روش ناحیه بدی همانند سایرعلوم مطالعات دقیق ترو علمی ترانجام می شود.

فعالیت صفحه ۱۰ درس اول جغرافیا یازدهمپاسخ: ناحیه فضای جغرافیایی است که با توجه به یک معیار دارای یکپارچگی می باشد.

فعالیت صفحه ۱۰ درس اول جغرافیا یازدهممعیارهای طبیعی: ناهمواری‌ها، آب و هوا، پوشش گیاهی، خاک
معیارهای انسانی: دین، زبان، فرهنگ، جمعیت، اقوام، فعالیت‌های اقتصادی

مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۱۰ درس اول جغرافیا یازدهم

۱- الف) هر یک از نقشه‌های ۱ تا ۷، ناحیه‌بندی بر مبنای کدام معیار طبیعی یا انسانی را نشان می‌دهد؟
پاسخ: نقشه شماره ۱: طبیعی (بارش)
نقشه شماره ۲: معیار طبیعی (خاک)
نقشه شماره ۳: معیار طبیعی (زیست بوم)
نقشه شماره ۴: معیار انسانی (قومیت)
نقشه شماره ۵: معیار انسانی (زبان)
نقشه شماره ۶: معیار انسانی (دین)
نقشه شماره ۷: معیار انسانی (صنعت و فعالیت اقتصادی)

برای نقشه‌های شماره ۱، ۴، ۵ جدولی ترسیم کنید و اطلاعاتی را که هر نقشه و راهنمای آن در اختیار شما می‌گذارد، استخراج و یادداشت کنید.

معیار
ناحیه‌بندی
تعداد
نواحی
روی
نقشه
مقایسه
وسعت
نواحی
(وسیع‌ترین
ناحیه)
موقعیت تقریبی نواحی عمده آن چه از این نقشه درک می‌کنم
نقشه ۱ ۶ ناحیه داخلی پهناورترین ناحیه بارشی درایران است. در شمال غرب ایران ناحیه بارشی آذربایجان، در غرب، ناحیه بارشی کردستان،  در کنار دریای خزر ناحیه بارشی خزر غربی و شرقی و در شمال شرق ایران ناحیه بارشی خراسان شمالی و در نواحی مرکزی و شرقی و جنوبی کشور ناحیه بارشی داخلی قرار دارد. کشور ایران از نظر میزان بارش کشور بسیار ناهمگونی است بطوری که در کشور هم نواحی مرطوب وجود دارد و هم نواحی خشک و هم نواحی نیمه خشک.
نقشه ۴ ۸ ناحیه پشتون ها درافغانستان بیشترین وسعت را دارد. بلوچ ها در جنوب، در شرق و مرکز و غرب کشور ناحیه پشتون ها، آیماق ها در شمال غرب، ناحیه تاجیک ها در شمال شرق ، هزارها در مرکز و شمال و ناحیه ترکمن ها در شمال کشور افغانستان قرار دارند. کشور افغانستان از نظر قومین ها  کشور همگونی نیست و قومیت های مختلفی در این کشور زندگی می کنند و ایجاد وحدت نسبی در این کشور کار سختی است.
نقشه ۵ ۴ وسیع ترین ناحیه درآن ناحیه زبانی آلمانی است. در غرب سوییس ناحیه زبانی فرانسوی و در شمال و مرکز کشور سوییس ناحیه زبانی آلمانی و در جنوب این کشور ناحیه زیانی ایتالیایی و در شرق این کشور ناحیه زبانی رو مانش قرار دارد. در واقع کشور های همسایه از چهار جهت جغرافیایی بر کشور سوییس تاثیر دارند.

۲- با توجه به نقشه پراکندگی ادیان درکشور هند و آن چه درباره میزان جمعیت آن کشور می‌دانید، تعداد تقریبی مسلمانان هند را محاسبه کنید.
پاسخ: کل جمعیت هند حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر است که از این تعداد حدود ۱۴ درصد مردم هند مسلمانند که با توجه به عدد ۱۴ درصد تعداد کل مسلمانان هند حدود ۱۶۸میلیون نفرمی باشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.