جواب درس ۱۰ جغرافیا یازدهم انسانی

جواب درس ۱۰ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس دهم جغرافیا یازدهم

جواب درس ۱۰ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس دهم جغرافیا یازدهم

گام به گام جغرافیا یازدهم انسانی / درس ۱۰: کشور ، یک ناحیه سیاسی

جواب فعالیت صفحه ۱۲۷ درس دهم جغرافیا یازدهم

۱- با توجه به آنچه در درس قبل خوانده‌اید، رابطه تصویر الف و ب را توضیح دهید.
تصویر (الف) ارکان ناحیه سیاسی را نشان می‌دهد که ممکن است مقیاس فضای جغرافیایی و سطوح مختلفی مانند فروملی، ملی، فراملی (منطقه‌ای)، خودمختار و مناطق آزاد تجاری و… باشد.
تصویر (ب) ارکان کشور را نشان می‌دهد که یک ناحیه سیاسی در سطح ملی محسوب می‌شود.

۲- آیا می‌توانید با توجه به آنچه در تصویر ب مشاهده می‌کنید، «کشور » را تعریف کنید؟ تعریف خودتان را یادداشت کنید.
پاسخ: کشور سرزمینی است که دارای نظام سیاسی (حکومت) و جمعیت است.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ درس دهم جغرافیا یازدهم

۱- فکر کنید که به کدام مکان‌ها احساس تعلق و وابستگی عاطفی دارید. علت احساس تعلق خود را توضیح دهید.
پاسخ: هر انسانی به شهر، روستا، استان و کشور خود احساس تعلق و وابستگی عاطفی دارد. این احساس در طول زندگی انسان در محل زندگی اش به وجود می آید. وقتی شما به مسافرت می روید در طول سفر دلتان برای شهر و روستای محل زندگی تان تنگ می شود و وقتی به شهر و روستای تان بازمی گردید احساس می کنید محل زندگی تان را خیلی دوست دارید

۲- به نظر شما، وابستگی و تعلق عاطفی مردم یک کشور به وطن خود چه آثار و پیامدهایی برای آن کشور دارد؟ نظر خود را با مثال، توضیح دهید.
پاسخ: وابستگی و تعلق عاطفی موجب ایجاد وحدت و یکپارچگی در کشور می شود

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ درس دهم جغرافیا یازدهم

۱- تصویر الف چه نوع مرزی را نشان می‌دهد؟ با مراجعه به نقشه امریکای جنوبی، موقعیت کشور ها و رودهای مرزی آنها را توضیح دهید.
پاسخ: تصویر الف مرز رودخانه ای را نشان می دهد که بین سه کشور پارا گوئه و آرژانتین و برزیل واقع دارد. نام بین برزیل و آرژانتین رود ایگواسو قرار دارد و بین پاراگوئه و کشورهای آرژانتین و برزیل رود پارانا واقع است.

۲- تصویر ب چه نوع مرزی را نشان می‌دهد؟ با توجه به آنچه پیش‌تر درباره اتحادیه اروپا گفته شد، توضیح دهید.
پاسخ: مرز بین بلژیک و هلند مرز غیرطبیعی یا مصنوعی است.

۳- دوازده مایل دریایی چند کیلومتر است؟ حساب کنید.
پاسخ: هر مایل دریایی ۱۸۵۳ متراست و ۱۲ مایل دریایی کمی بیش از ۲۲ کیلومتر می باشد.

۴- بیندیشیم: رود به عنوان یک پدیده طبیعی برای تعیین مرز سیاسی دو کشور ممکن است طی زمان چه مشکلاتی ایجاد کند؟
پاسخ: تغییر مسیر رودها در طی زمان موجب ایجاد مشکلاتی بین دو کشور می شود.

چرا بهترین خط مرزی در رود خانه‌های قابل کشتی‌رانی خط تالوِگ است؟
پاسخ: زیرا هر دو کشور می توانند در رود خانه مرزی کشتی رانی کنند.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ درس دهم جغرافیا یازدهم

۱- در کدام‌یک از انواع مرزها حداقل کشمکش‌ها و اختلافات مشاهده می‌شود؟ چرا؟
پاسخ: در مرز های قبل از سکونت یا پیشتاز حداقل کشمکش سیاسی دیده می شود زیرا مردمی که در دو سوی مرز زندگی می کنند زمانی ساکن شده اند که مرز بین دو کشور وجود داشته است و مردم خود را با مرز تطبیق داده اند.

۲- با مشاهده یک نقشه جنوب غربی آسیا، ۱۵ کشور ی را که ایران از طریق خشکی و دریا با آنها هم مرز است، نام ببرید.
پاسخ: ۱-پاکستان ۲-افغانستان ۳-ترکمنستان ۴-قزاقستان ۵-روسیه ۶-آذربایجان ۷-ارمنستان ۸-ترکیه ۹-عراق ۱۰-کویت ۱۱-قطر ۱۲-بحرین ۱۳-امارت متحده عربی ۱۴-عربستان و ۱۵-عمان

۳- الف) چرا باید از تلاش‌های مرزبانان کشور قدردانی کنیم؟
پاسخ: زیرا مرزبانی شغلی بسیار پرخطر، سخت و ارزشمند است زیرا حفاظت از مرزها یکی از مهمترین راه‌‌های حفظ و نگهداری سرزمین است.
ب) با توجه به ارزش شغل «مرزبانی» نامه‌ای برای قدردانی خطاب به مرزبان‌ها بنویسید. این نامه را در کلاس بخوانید.
پاسخ: نامه ای برای مرزبانان بنویسید و در کلاس ارائه کنید.

۴- اگر تاکنون از یک پایانه مرزی یا بازارچه مرزی کشور عبور یا دیدن کرده‌اید، درباره موقعیت جغرافیایی آن منطقه و مشاهدات خود از سفر به منطقه مرزی برای هم‌کلاسی‌هایتان توضیح دهید.
پاسخ: اگر سفری به عتبات عالیات داشته اید می توانید مشاهدات خود را از مرز خسروی و مهران
بنویسید و در کلاس ارائه کنید

۵- بیندیشیم: به‌نظر شما، ایجاد پایانه‌های مرزی کالا در نواحی مرزی ایران چه تأثیراتی بر اقتصاد این نواحی دارد؟ توضیح دهید.
پاسخ: ایجاد بازارچه های مرزی بین دو کشور موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳۷ درس دهم جغرافیا یازدهم

۱- با توجه به آنچه در درس تاریخ خوانده‌اید، عوامل مؤثر در انتخاب تهران به پایتختی را تحلیل کنید.
پاسخ: قرار گرفتن تهران بین کوه های البرز از طرف شمال و نواحی بیابانی در جنوب به عنوان موانع حمله دشمن به تهران

۲- در سال‌های اخیر، طرح انتقال پایتخت از تهران به مکانی دیگر مطرح شده و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز درباره آن گفت‌و گوهایی صورت گرفته است. این طرح موافقان و مخالفانی دارد. به نظر شما دو مزیت و دو پیامد منفی یا مشکل اجرای این طرح چیست؟
مزیت‌ها: کاهش آلودگی و کاهش تراکم غیرعادی جمعیت، کاهش ترافیک، کاهش خسارات زلزله احتمالی به دلیل قرار گرفتن تهران بر روی گسل‌های فعال و…
پیامدهای منفی: افزایش هزینه‌ها به دلیل فراهم کردن زیرساخت‌ها در پایتخت جدید، انتقال پایتخت به مفهوم انتقال مشکلات به پایتخت جدید، ملاحظات امنیتی، دسترسی‌ها و مشکلات ارتباطی پایتخت جدید و…

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ درس دهم جغرافیا یازدهم

۱- با توجه به یک نقشه جهان‌نما، چند کشور دارای نظام فدرال و چند کشور با نظام یکپارچه نام ببرید.
نظام فدرال: استرالیا، ایالات متحده امریکا، آلمان، سوئیس، روسیه، کانادا
نظام یکپارچه: ایران، فرانسه، ترکیه، چین، ایتالیا، عربستان، یونان

۲- کدام کشور همسایه ایران با نظام فدرالی و کدام‌یک با نظام ناحیه‌ای و ترکیبی اداره می‌شود؟
پاسخ: روسیه و پاکستان با نظام فدرال اداره می شوند و عراق با نظام ناحیه ای و ترکیبی اداره می
شود

۳- الف) جدولی با دو ستون رسم کنید و حداقل چهار ویژگی نظام سیاسی تک ساخت و چهار ویژگی نظام فدرال را داخل آن بنویسید.

فدرال تک‌ساخت
۱- تقسیم کشور به ایالت‌های مختلف ۱- نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری متمرکز
۲- اختیارات زیاد ایالت‌ها ۲- اختیارات محلی محدود
۳- متفاوت بودن قوانین ایالت‌ها ۳- یکسانی مقررات، قانون و تشکیلات اداری در تمام کشور
۴- استقلال ایالت‌ها در برنامه‌ریزی توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی ۴- اعمال قدرت سیاسی از کانون به سایر نواحی کشور

ب) در کدام نظام سیاسی به تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی بیشتر توجه می‌شود؟ در کدام نظام، حفظ هم‌بستگی و وحدت ملی در شرایط بحرانی آسان‌تر است؟
پاسخ: در نظام سیاسی فدرال بیشتر به تفاوت های جغرافیایی و فرهنگی توجه می شود و در نظام یکپارچه حفظ همبستگی و وحدت ملی در شرایط بحرانی آسان تراست

۴- بیندیشیم: دو کشور آلمان غربی و شرقی، و یمن شمالی و جنوبی پس از اینکه سال‌ها به‌صورت دو کشور جداگانه درآمده بودند و با دو حکومت متفاوت اداره می‌شدند، سرانجام به هم پیوستند و امروز یک کشور ند. با توجه به عنصر «ملت» این موضوع را تحلیل کنید.
پاسخ: وجود یک ملت واحد در این کشورها موجب شد که آلمان شرقی و غربی و یا یمن شمالی و جنوبی با هم یکی شوند. در واقع مردم خواستند

– چرا کشور یوگسلاوی سابق از هم پاشید و به چند کشور تجزیه شد؟
پاسخ: تفاوت های فرهنگی ، قومی ،زبانی و دینی موجب شد که کشور یوگسلاوی سابق از هم بپاشد

جواب مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۱۴۰ درس دهم جغرافیا یازدهم

۱- از طرح نقشه (نقشه گنگ) ایران و کشور های همسایه در ضمیمه آخر کتاب کپی بگیرید.
الف) حدود مرزهای رودخانه‌ای ایران را روی آن مشخص کنید.
مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۱۴۰ درس دهم جغرافیا یازدهم
پاسخ: رود اروند مرز ایران و عراق در جنوب غربی ایران
رود اترک مرز ایران و ترکمنستان در شمال شرقی ایران
رود هیرمند مرز ایران و افغانستان در شرق ایران
رود ارس مرز ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شمال غربی ایران
ب) بلندترین و کوتاه‌ترین مرز ایران با کشور های همسایه را با علامت ++ و – – روی نقشه مشخص کنید.بلندترین و کوتاه‌ترین مرز ایران با کشور های همسایه
پاسخ:
طولانی ‌ترین مرز: ایران و عراق
کوتاه‌ ترین مرز: ایران و ارمنستان
پ) نام کشور های همسایه ایران را بنویسید. نام کشور هایی که ایران با آنها مرز آبی (دریایی) دارد را با علامت ستاره معین کنید.
پاسخ:
کشور های هم ‌مرز: پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق
کشور هایی که به واسطه دریا با آنها همسایه هستیم: قزاقستان، روسیه، قطر، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عربستان و عمان

ت) نام استان‌های مرزی ایران را در مجاورت مرزها بنویسید. چند استان مرزی داریم؟
پاسخ: ۱۶ استان مرزی: (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان)

۲- نخست، عددهای جدول زیر را به درصد تبدیل کنید. سپس، نمودار مناسبی بر مبنای درصد برای نمایش اطلاعات جدول ترسیم کنید.

مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۱۴۰ درس دهم جغرافیا یازدهم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.