جواب درس ۲ جغرافیا یازدهم انسانی

جواب درس ۲ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس دوم جغرافیا یازدهم

جواب درس ۲ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس دوم جغرافیا یازدهم

گام به گام جغرافیا یازدهم انسانی / درس ۲: انسان و ناحیه

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۵ درس دوم جغرافیا یازدهم

۱- الف) برای موضوع متن شماره ۱ مثال دیگری ارائه کنید.
پاسخ: انسان ها نواحی انسانی را در بستر محیط طبیعی ایجاد می کنند.
مثال ناحیه صنعتی بین تهران و کرج .

ب) تصاویر متن شماره ۲ را تفسیر کنید و بگویید شرایط طبیعی هر ناحیه چگونه بر فعالیت‌های انسان تأثیر گذاشته است.
پاسخ: فضای جغرافیایی بر چگونگی فعالیت های انسان اثر دارد .مثال در ایران به دلیل گسترش بیابان ها در آینده می توان از انرژی خورشیدی ،برق تولید کرد و حتی بتوان برق به دیگر کشور ها صادر کرد ولی این امکان برای کشورهای اروپایی امکان پذیر نیست.

۲- الف) در متن شماره ۳ بریده روزنامه‌ها را بخوانید و چند مورد از مبادلات و روابط اقتصادی نواحی را توضیح دهید.
پاسخ: مثال۱ : بین ایران و ژاپن ارتباط اقتصادی وجود دارد و ایران نفت به این کشور صادر می کند.
مثال۲ : در پیمان کیوتو کشورهای پیمانی را امضا کرده اند تا گاز های گلخانه ای را کاهش دهند.

ب) آیا در گذشته‌های دور نیز نواحی از نظر اقتصادی با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند؟
پاسخ: کمتر از امروز به دلیل نیاز کمتر و مشکل راه ارتباطی

پ) آیا کنش متقابل و وابستگی نواحی در جهان امروز نسبت به گذشته شدت بیشتری یافته است؟ چرا؟
پاسخ: کنش متقابل ووابستگی نواحی درجهان امروز به دلیل گسترش ارتباطات وافزایش نیازها ی انسان بیشترشده است.

۳- باتوجه به دانسته‌های خود از پایه نهم، بگویید تغییر در یک ناحیه طبیعی مانند جنگل‌های بارانی آمازون چه تأثیری بر سایر نواحی دارد.
پاسخ: تخریب ناحیه جنگل های بارانی آمازون تاثیرات زیادی بر دیگر نواحی دارد. یکی از پیامدهای تخریب این جنگل ها افزایش دمای کره زمین است.

۴- الف) با مشاهده نقشه‌های طبیعی یک اطلس، توضیح دهید که احداث راه‌آهن در افغانستان و نپال دشوارتر است یا آلمان و فرانسه. چرا؟
پاسخ: احداث راه آهن در افغانستان و نپال به دلیل کوهستانی بودن این دو کشور کار بسیار مشکلی است ولی در آلمان و فرانسه به دلیل آن که بیشتر وسعتشان دشت ها می باشند احداث راه آهن کار آسان تری است.

ب) با توجه به این موضوع، از تأثیر نواحی طبیعی بر فعالیت های انسانی چه برداشتی دارید؟
پاسخ: باعث شکل دادن به نوع فعالیت هایی مانند کشاورزی می شوند.

۵- الف) با مطالعه متن (۴) چه نکاتی را دریافتید؟
پاسخ: حکومت ها و تصمیم گیری های سیاسی به شدت بر نواحی تأثیر می گذارند.

ب) تصمیم‌های حکومتی ممکن است موجب حفظ، تغییر یا تخریب نواحی طبیعی و انسانی شود. برای هر یک، مثالی ارائه کنید.
حفظ: ایجاد مناطق حفاظت شده در کشور
تغییر: استان شدن قم و رشد بیشتر مهاجرت ها به قم
تخریب: احداث صنایع فولاد در نواحی خشک موجب خشک شدن رود ها شده است.

جواب سوال صفحه ۱۶ درس دوم جغرافیا یازدهم

 البته در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی، تعیین مرز نواحی دشوارتر از نواحی طبیعی مثل نواحی خاک یا زیست بوم‌هاست. چرا؟
پاسخ: مهاجرت و جابجایی انسان

جواب فعالیت صفحه ۱۷ درس دوم جغرافیا یازدهم

۱- الف) در نقشه شماره (۱)، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی چگونه از هم جدا شده‌اند؟
پاسخ: مرزهای سیاسی داخلی

ب) کدام ناحیهٔ طبیعی در این سه استان گسترده شده است؟ 
پاسخ: بیابان لوت

۲- الف) در نقشه شماره (۲)، کشور های افغانستان و پاکستان چگونه از هم جدا شده‌اند؟
پاسخ: مرزهای بین المللی

ب) کدام ناحیه انسانی در هر دو کشور گسترده شده است؟
پاسخ: قوم پشتون

فعالیت صفحه ۱۷ درس دوم جغرافیا یازدهم

۳- آیا لزوماً مرزهای نواحی طبیعی و انسانی با مرزهای اداری و سیاسی منطبق‌اند؟
پاسخ: خیر، مرزهای اداری و سیاسی بر اساس انتخاب انسان‌ها و حکومت‌ها تعیین شده‌اند و معمولاً بر مرز نواحی جغرافیایی منطبق نیستند. گاهی یک ناحیه‌ٔ آب و هوایی، زبانی یا قومی بین چند ایالت و استان و حتی چند کشور گسترده شده است.

جواب فعالیت صفحه ۱۸ درس دوم جغرافیا یازدهم

بیندیشیم :
به‌نظر شما، آیا می‌توانیم قاره‌ها (مثلاً قاره آسیا یا آفریقا) را یک ناحیه بدانیم؟ چرا؟ دلیل بیاورید و پاسخ خود را توضیح دهید.

پاسخ: خیر، زیرا همگون نیستند و تفاوت های زیادی مثلا بین ایران و ژاپن وجود دارد.
و یا از نظر اقلیم ،خاک و ویژگی های انسانی دارای وحدت و همگونی نسبی نمی باشند.

جواب مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۱۸ درس دوم جغرافیا یازدهم

نقشه‌خوانی / تفسیر نقشه
۱- الف) با استفاده از یک اطلس و مشاهده موقعیت نسبی کشور  سوئیس و کشور های مجاور آن، توضیح دهید چرا در سوئیس چهار ناحیه زبانی وجود دارد.
پاسخ: با توجه به نقشه متوجه می شویم که سوییس در بین چهار کشور آلمان (شمال سوییس) ، فرانسه (در غرب سوییس)، ایتالیا (در جنوب سوییس) و رومانی (در شرق سوییس) قرار دارد و این چهار کشور دارای زبان های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش می باشند و کشور سوییس کشور کوچکی است در بین این چهار کشور و با توجه به موقعیت جغرافیایی چهار کشور همسایه سوییس در شمال و مرکز کشور سوییس، زبان آلمانی و در عرب، زبان فرانسوی و در جنوب ، زبان ایتالیایی و در شرق ، زبان رومانیایی وجود دارد.

ب) با بررسی نقشه‌های ۱ تا ۷ درس اول، درباره وسعت و مرزهای نواحی چه می‌فهمید؟ توضیح دهید.
پاسخ: وسعت نواحی باهم بسیار متفاوت هستند. بعضی از نواحی پهناورند و بعضی از نواحی وسعت کمی دارند. مثال: ناحیه بارشی داخلی بسیار وسیع تراز ناحیه بارشی هزر غربی است.
مرزها هم بسیار باهم متفاوتند. بعضی از مرزها ،مرزهای انسانی هستند مانند مرز قومیت ها در افغانستان، مرز نواحی زبانی در سوییس، مرز نواحی صنعتی در اروپا و مرز نواحی دینی در هندو بعضی از مرزها ،مرزهای طبیعی هستند مانند مرز زیست بوم جنگل های تایگا و جنگل های استوایی ،مرز بین انواع خاک در کانادا و مرز نواحی بارشی در ایران

۲- همفکری کنید و با مراجعه به یک اطلس، دست کم دو نمونه مرزهای نواحی طبیعی را که با مرزهای اداری و سیاسی (در ایران یا جهان) منطبق نیستند، مشخص و در کلاس بیان کنید.
پاسخ:
نمونه اول: مرز صحرای بزرگ آفریقا بانواحی سیاسی منطبق نیست و در بیش از ۱۰ کشور آفریقای شمالی قراردارد.
نمونه دوم: مرز جنگل های استوایی با نواحی سیاسی منطبق نیست و این جنگل ها در کشور هایی مانند برزیل و اندونزی و کنگو قرار دارند.
نمونه سوم: مرز نواحی قوم پشتون که در دو کشور افغانستان و پاکستان قرار دارد.
نمونه چهارم: مرز بیابان لوت با مرز استان ها منطبق نیست و در استان های خراسان جنوبی و کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.