جواب درس ۶ جغرافیا یازدهم انسانی

جواب درس ۶ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس ششم جغرافیا یازدهم

جواب درس ۶ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس ششم جغرافیا یازدهم

گام به گام جغرافیا یازدهم انسانی / درس ۶: نواحی فرهنگی

جواب فعالیت صفحه ۶۸ درس ششم جغرافیا یازدهم

۱- در این یادداشت‌ها به کدام عناصر و جنبه‌های فرهنگی دو مکان اشاره شده است؟ توضیح دهید و آنها را مقایسه کنید.
پاسخ: زبان ، دین و سبک زندگی(شرقی وغربی)
توضیح: درباره چین و رُم ایتالیا، به عناصر فرهنگی مختلفی اشاره شده است که شامل آداب و رسوم، نوع غذا و تغذیه، معماری بناها، دین، زبان، فرهنگ کار و خلق و خوی مردم می‌شود. این دو کشور در دین و زبان و بسیاری از جنبه‌های دیگر با یکدیگر تفاوت دارند.

۲- چه عواملی موجب می‌شود مکان‌های مورد بازدید این دو گردشگر را دو ناحیه فرهنگی جدا از هم بدانیم؟
پاسخ: وجود تفاوت در عناصر و جنبه های فرهنگی مثل زبان و دین

جواب فعالیت صفحه ۷۱ درس ششم جغرافیا یازدهم

۱- فعالیت شماره ۱ و ۲، مهارت‌های نقشه‌خوانی را انجام دهید.

۲- چرا سه زبان چینی، انگلیسی و اسپانیایی از پر متکلم‌ترین زبان‌های جهان محسوب می‌شوند؟ برای هر مورد، دلیل بیاورید.
چینی: جمعیت زیاد کشور چین،
انگلیسی: استعمار گری و انقلاب صنعتی،
اسپانیایی: استعمار گری

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۷۳ درس ششم جغرافیا یازدهم

۱- آیا ممکن است زبان‌ها نیز مانند گونه‌های زیستی در خطر انقراض قرار بگیرند؟ چه عواملی موجب از بین رفتن زبان‌ها می‌شود؟
پاسخ: بله- عواملی مانند رشد و گسترش ارتباطات (رسانه ها) و پدیده جهانی شدن.

۲- چرا حفظ تنوع زبان‌ها مهم است؟
پاسخ: زیرا هر زبانی مخزنی از تاریخ، ادبیات، دانش و خرد در خود دارد که با ازدست رفتن هر کدام، فرهنگ و تمدن عمومی بشری فقیر تر می شود.

۳- الف) چرا جامعه ما به تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اقدام کرده است؟
پاسخ: جهت حفظ زبان فارسی
ب) وظیفه این نهاد چیست؟
پاسخ: برنامه ریزی جهت حفظ و گسترش زبان فارسی

پ) چگونه می‌توان از اقدامات این نهاد حمایت و پشتیبانی کرد؟
پاسخ: مشارکت جمعی در کاربرد بیشتر واژه های زبان فارسی

۴- الف) به‌نظر شما، از چه راه‌هایی می‌توان زبان فارسی را گسترش داد؟
پاسخ: استفاده از زبان فارسی به شیوه درست در گروه ها و شبکه های مجازی، یادگیری اشعار و متون ادب پارسی و استفاده از آنها در مجامع عمومی

ب) از چه راه‌هایی می‌توان زبان‌های قومی و محلی کشور ایران را تقویت کرد؟
پاسخ: برگزاری جشنواره های اقوام ایرانی، ترویج شبکه و رسانه های استانی و…

جواب فعالیت صفحه ۷۵ درس ششم جغرافیا یازدهم

نمایشگاه عکس بر پا کنید. با راهنمایی معلم یک مسابقه عکاسی اجرا کنید. افراد داوطلب از یک چشم‌انداز فرهنگی عکس بگیرند و در زیر هر تصویر درباره عناصری که در چشم‌انداز مشاهده می‌شود، توضیح مختصری بنویسند. تصاویر را به دیوار کلاس یا راه روی مدرسه نصب کنید. برای دو مورد از بهترین تصاویر، جایزه در نظر بگیرید.
پاسخ: این فعالیت را درمدرسه انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم

۱- با مطالعه نقشه نواحی فرهنگی جهان و پیش دانسته‌های خود، جاهای خالی را پر کنید.

۲- با همفکری یکدیگر، یکی از نواحی فرهنگی جهان را روی نقشه انتخاب کنید و بر اساس معیارهایی، آن را به دو یا چند ناحیه فرهنگی خردتر تقسیم نمایید.
پاسخ: برای مثال ناحیه فرهنگی اسلام را با توجه به نوع مذاهب می توان به دو ناحیه اصلی تقسیم کرد. ناحیه اهل تسنن و ناحیه شیعیان

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: امریکای شمالی

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: ارتدوکس

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: اروپای شرقی

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: ژرمن

جواب فعالیت صفحه ۷۷ درس ششم جغرافیا یازدهم

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: افریقا

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: اسلام

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: جنوب افریقا

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: سیاه-مسیحیت

جواب فعالیت صفحه ۷۸ درس ششم جغرافیا یازدهم

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: هند

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: برنج

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: امریکای مرکزی وامریکای جنوبی

فعالیت صفحه ۷۶ درس ششم جغرافیا یازدهم
پاسخ: اسپانیا-پرتغال

جواب فعالیت صفحه ۸۲ درس ششم جغرافیا یازدهم

۱- تصویر زیر، روستایی را در ایران نشان می‌دهد. این تصویر به کدام یک از موضوعات این درس مربوط است؟ برداشت خود را توضیح دهید.فعالیت صفحه ۸۲ درس ششم جغرافیا یازدهم

پاسخ: این تصویر پخش سلسله مراتبی را دریک روستا نشان می دهد. محصولات کامپیوتری ابتدا وارد تهران و شهرهای بزرگ شد و سپس وارد شهرهای کوچک تر و سپس وارد روستاها گردید بنابراین پخش سلسله مراتبی را، این تصویر نمایش می دهد

۲- با کاوش و بررسی در محل زندگی خود، چند پدیده، مانند نوع پوشاک، غذا، ورزش و رسوم، را که از نواحی دیگر ایران یا جهان به ناحیه زندگی شما منتقل شده است، شناسایی و در کلاس معرفی کنید.
پاسخ: برای مثال خوردن غذاهای میرزاقاسمی با آش دوغ در تهران رایج است و تقریباً اکثر رستوران‌ها این غذاها را سرو می‌کنند؛ در حالی که میرزاقاسمی غذای محلی شمالی‌ها و آش‌دوغ غذای محلی اردبیل است و در اثر مهاجرت مردم نواحی شمال شرقی و شمال به تهران این غذاها به این شهر منتقل شده‌اند.

۳- چه عواملی موجب پخش فرهنگی می‌شود؟ نام ببرید.
در گذشته: جنگ، داد و ستد، آمدوشد کاروان‌‌ها
امروزه: مهاجرت، داد و ستد، گردشگری و جهانگردی، استفاده از انواع رسانه‌ها، تماس مستقیم مردم دو ناحیه و …

۴- به نظر شما، پخش فرهنگی در چه زمینه‌هایی مثبت و قابل قبول، و در چه زمینه‌هایی نامناسب و منفی است؟ نظر خود را با استدلال توضیح دهید.
پاسخ: اگر توسعه پایدار به همراه آورد مثبت و اگر موجب تخریب فرهنگ ملی شود منفی است.

جواب مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۸۲ جغرافیا یازدهم

نقشه خوانی

۱- با استفاده از نقشه پراکندگی خانواده‌های زبانی بگویید زبان‌های هند و اروپایی در کدام قاره‌ها و کدام نواحی گسترده شده است.
پاسخ: اروپا ،امریکای شمالی، امریکای جنوبی ،ایران ،هند، پاکستان ،افغانستان ،بنگلادش ،استرالیا و نیوزیلند

۲- با توجه به نقشه قلمرو کشور های عربی زبان در صفحه ۷۱ و با مراجعه به یک اطلس، نام کشور ها را روی نقشه کتاب بنویسید.مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۸۲ جغرافیا یازدهم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.