جواب درس ۹ جغرافیا یازدهم انسانی

جواب درس ۹ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس نهم جغرافیا یازدهم

جواب درس ۹ جغرافیا یازدهم انسانی

گام به گام درس نهم جغرافیا یازدهم

گام به گام جغرافیا یازدهم انسانی /

درس ۹: معنا و مفهوم ناحیه سیاسی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ درس نهم جغرافیا یازدهم

تصویر زیر، یک فروشگاه چند طبقه را که در مساحتی معادل ۲۰۰۰ مترمربع در مجاورت یک خیابان اصلی واقع شده است، نشان می‌دهد.

الف) همفکری کنید و درباره‌ی سه رکن اصلی این فروشگاه توضیح دهید:
۱- قلمرو جغرافیایی فروشگاه:
پاسخ: وسعت فضای فروشگاه که حدود ۲۰۰۰ مترمربع است و در خیابان ائمه اطهار قرار دارد و از جنوب به خیابان پرستار می‌رسد.
۲- سازه انسانی فروشگاه:
پاسخ: جمعیت و روابط اجتماعی بین افراد است. سازه انسانی فروشگاه، شامل خریدارن و کارکنان آن یعنی مدیر، فروشنده ها، و خدمتگزاران، است که با یکدیگر روابط متقابل دارند.

۳- نظام مدیریت فروشگاه:
پاسخ: این فروشگاه یک نظام مدیریت یا ساختار سازمانی دارد. رییس فروشگاه با همکاری دیگران ازجمله سهام دارن اصلی فروشگاه را اداره می کنند.

ب) به نظر شما، مدیریت فروشگاه در هر یک از موارد زیر چه وظایفی بر عهده دارد؟ توضیح دهید.

۱- تنظیم امور فضا: 
پاسخ: مدیریت فروشگاه امور مربوط به فضای فروشگاه را اداره می‌کند. تقسیم‌بندی فضای داخل فروشگاه به بخش‌های مختلف بر اساس انواع محصولات عرضه شده، چگونگی اختصاص فضای ایمن برای ورود و خروج مشتریان، تخصیص‌ فضای مناسب برای صندوق‌دارها، حسابداری فروشگاه، انبار کالا و حمل ایمن برای آن، تخصیص فضای بهداشتی، پارکینگ  و… بر عهده اوست.

۲- تنظیم روابط سازه انسانی:
پاسخ: مدیریت، بر روابط اجتماعی بین فروشندگان و مشتریان نظارت دارد و سعی می کند فضایی را ایجاد کند که مشتریان راحت خرید کنند و فروشندگان به راحتی پول مشتری را تحویل بگیرند

۳- تنظیم روابط فروشگاه با خارج از آن:
پاسخ: مدیریت فروشگاه با اداره دارایی در ارتباط است؛ هم چنین مدیر فروشگاه با مراکزی مانند شهرداری و انگ ها در ارتباط می باشد. در واقع مدیر فروشگاه برای اداره بهتر فروشگاه و ارائه خدمات بهتر و دریافت سود بیشتر با ادارات مختلف و نهاد های گوناگون در ارتباط است.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ درس نهم جغرافیا یازدهم

۱- الف) چرا شهرستان و استان، ناحیه سیاسی محسوب می‌شود؟
پاسخ: زیرا تحت مدیریت فرماندار و استاندار قرار دارند.

ب) چرا دانش‌آموزی که مدرسه‌اش در ناحیه ۶ آموزش و پرورش یک شهر قرار گرفته است، نمی‌تواند برای پیگیری امور کارنامه خود به ناحیه ۷ آموزش و پرورش آن شهر مراجعه کند؟
پاسخ: زیرا این دو مدرسه در دو واحد جغرافیایی مختلف قرار گرفته‌‌اند و نظام مدیریتی این دو مدرسه و دو ناحیه آموزش و پرورش هم از یک دیگر جدا و متفاوت است.

چرا فردی که می‌خواهد شماره پلاک خودرو دریافت نماید و در استان کرمان زندگی می‌کند، نمی‌تواند در استان یزد این کار را انجام دهد؟ توضیح دهید.
پاسخ: زیرا این دو ناحیه سیاسی از نظر قلمرو جغرافیایی، سازه انسانی و نظام مدیریت متفاوت‌اند و اطلاعات فردی که در کرمان زندگی می‌کند در نظام مدیریتی استان یزد وجود ندارد و یا از نظر نظام مدیریت تعریف شده، این خدمات در استان یا ناحیه سیاسی دیگر قابل ارائه نیست.

۲- با توجه به پیش دانسته‌های خود، درباره استان محل زندگی تان به عنوان یک ناحیه سیاسی توضیح دهید.
قلمرو جغرافیایی: (مساحت و موقعیت نسبی)
پاسخ پیشنهادی: استان قم. استان قم با مساحت ۱۱۲۴۰ کیلومتر مربع بین استان‌های تهران، مرکزی، سمنان و اصفهان قرار دارد.
سازه انسانی: (تعداد کل جمعیت استان و ترکیب آن)
۱۲۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد.
نظام مدیریت: (سازمان اداره کننده و مرکز یا کانون آن)
بالاترین مقام سیاسی در استان، استاندار است.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۴ درس نهم جغرافیا یازدهم

۱- کدام یک از مثال‌های ۱ تا ۶، تأثیر فضای جغرافیایی بر سیاست و کدام یک تأثیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی را بر فضای جغرافیایی نشان می‌دهد؟
پاسخ: مثال ۱، ۴، ۵ و ۶ تأثیر سیاست بر فضای جغرافیایی و مثال‌های ۲ و ۳، تأثیر فضای جغرافیایی بر سیاست را نشان می‌دهد.

۲- الف) به نظر شما، کدام یک از مثال‌ها تأثیرات متقابل جغرافیا و سیاست را نشان می‌دهد؟
پاسخ: مثال ۳ تاثیر متقابل بین جغرافیا و سیاست را بیان می کنند.

ب) از این مثال‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: نتیجه می گیریم که بین جغرافیا و سیاست ارتباط متقابل وجود دارد.

۳- آیا می‌توانید یک منطقه جغرافیایی – به جز آن چه در مثال‌ها بیان شد را نام ببرید که روی سیاست‌های جهانی تأثیر می‌گذارد؟
پاسخ: کانال سوئز که شاهراه آبی دنیای شرق و غرب است.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ درس نهم جغرافیا یازدهم

۱- سه رکن ناحیه سیاسی را روی سه ضلع مثلث بنویسید.
پاسخ: نظام مدیریت – سازه انسانی (جمعیت و روباط اجتماعی) – قلمرو جغرافیاییفعالیت صفحه ۱۲۶ درس نهم جغرافیا یازدهم

۲- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید و سپس، جغرافیای سیاسی را تعریف کنید.فعالیت صفحه ۱۲۶ درس نهم جغرافیا یازدهمپاسخ: جغرافیای سیاسی علم مطالعه کنش‌های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای ناشی از تأثیر این دو بر یک دیگر را تحلیل می‌ کند.

 

جواب مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۱۲۶ جغرافیا یازدهم

روی یک اطلس جغرافیایی یا نقشه دیواری جهان‌نما که در کلاس شما نصب شده است، مکان‌های زیر را پیدا کنید و موقعیت نسبی آنها را توضیح دهید:
مهارت‌های جغرافیایی صفحه ۱۲۶ جغرافیا یازدهم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.