جواب درس دوازدهم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹

جواب درس دوازدهم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹

گام به گام درس ۱۲ اقتصاد دهم انسانی

جواب درس دوازدهم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹

گام به گام درس ۱۲ اقتصاد دهم انسانی

گام به گام اقتصاد دهم / درس دوازدهم :: بودجه بندی

جواب گفت‌وگو در کلاس صفحه ۱۳۲ اقتصاد دهم

۱- آیا تا به حال شما مسئول امور مالی خودتان شده‌اید؟
پاسخ: بله  برای مدتی مسئول شده ام.
۲- آیا می‌توانید از پس مدیریت ‌مالی سه ماه خانواده خود برآیید؟
پاسخ: با کمک و مشورت پدر و مادرم می توانم.
۳- ترجیح می‌دهید مانند بزرگ‌ترها مسئولیت داشته باشید یا اینکه هر وقت خواستید همه چیز برایتان مهیا باشد؟
پاسخ: ترجیح می دهم که همه چیز برایم مهیا باشد.

جواب تمرین فردی در کلاس صفحه ۱۳۴ اقتصاد دهم

نمونه‌های درآمد و مخارج افراد زیر را بخوانید و بررسی کنید که آیا این افراد با این روند بودجه می‌توانند تا پایان سال ادامه دهند یا خیر؟ در پایان بررسی، به سؤالات پاسخ دهید.
خانم رضایی معلم است. او به صورت سالیانه درآمدی در حدود ۴۳ میلیون تومان کسب می‌کند و مخارج سالیانه وی به شرح زیر است.
نمونه اول
آیا خانم رضایی بیشتر از درآمد خود خرج می‌کند؟ چه میزان؟ تمرین فردی در کلاس صفحه ۱۳۴ اقتصاد دهم

تمرین فردی در کلاس صفحه ۱۳۴ اقتصاد دهمدرآمد خانوم رضایی از مخارجش کمتر است (خانم رضایی از درامدش بیشتر خرج میکند)

نمونه دوم
حاج محمود کارمند بازنشسته است. درآمد سالیانه او ۲۵ میلیون تومان است و مخارج او نیز به شرح زیر است. آیا او بیشتر از درآمد خود خرج می‌کند؟ به چه میزان؟تمرین فردی در کلاس صفحه ۱۳۴ اقتصاد دهمتمرین فردی در کلاس صفحه ۱۳۴ اقتصاد دهم

درآمد حاج محمود از مخارجش کمتر است (حاج محمود از درامدش بیشتر خرج میکند)

نمونه سوم
محمدحسن دانشجوست. البته به صورت پاره‌وقت هم مشغول به کار است. درآمد سالیانه او ۳۷ میلیون تومان است و مخارج او نیز به شرح زیر است. آیا او بیشتر از درآمد خود خرج می‌کند؟ به چه میزان؟
تمرین فردی در کلاس صفحه ۱۳۴ اقتصاد دهمتمرین فردی در کلاس صفحه ۱۳۴ اقتصاد دهم

درآمد محمدحسن از مخارجش بیشتر است (محمدحسن از درامدش کمتر خرج میکند)

با توجه به نمونه‌های بالا به سؤالات زیر پاسخ دهید:
– کدام یک از این افراد بیشترین پس‌انداز را در آخر هر ماه دارند؟
پاسخ: محمد حسین
– فرض کنید که خودروی هر یک از این افراد نیاز به تعمیر دارد که هزینه آن هفت میلیون تومان است. برای این خرید چه تغییراتی در بودجه هر فردی باید ایجاد شود؟
پاسخ: افراد باید سعی کنند در سایر هزینه های خود صرفه جویی کنند و هزینه های خود را کاهش دهند یا منابع جدیدی برای افزایش درامد خود پیدا کنند.

– در صورتی که فرد موردنظر برای تعمیر خودر پس‌انداز خود را به میزان ۱/۷۵ میلیون تومان در هر ماه افزایش دهد، با این تغییر چه چیزی را از دست می‌دهد و چه چیزی به دست می‌آورد؟ (هزینهٔ فرصت تعمیر خودرو چیست؟)
پاسخ: در این صورت علاوه بر پس انداز باید حتی از میزان هزینه مربوط به تفریحات نیز کاسته شود تا بتواند هزینه تعمیر خودرو را تأمین کنند.

– چه پیشنهادهایی برای مدیریت بهتر مخارج هر یک از این افراد دارید؟
پاسخ: تا حد امکان مخارج خود را کاهش داده و دنبال افزایش درآمد و پس انداز بیشتر باشند.

– کدام یک از این افراد بیشترین خرج را از بودجه خود دارند؟
پاسخ: خانم رضایی

– در صورتی که خانم رضایی تصمیم بگیرد که به یک سفر که پنج میلیون تومان هزینه دارد برود، وی چه چیزهایی را باید در نظر بگیرد؟
پاسخ: خانم رضایی باید به این نکته توجه کند که مخارجش درحال حاظر از درامدش بیشتر است و بدون رفتن به این مسافرت در تامین هزینه هایش با مشکل مواجه خواهد شد و اگر خواسته باشد به این مسافرت برود باید هزینه هایش را به شدت کاهش دهد تا درآمد کافی برای این مسافرت داشته باشد ولی با توجه به مخارج زیاد وی بهتر این است رفتن به این سفر را لغو کند.

جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه ۱۳۷ اقتصاد دهم

بازی شورای ‌خانواده
در کلاس به گروه‌های سه‌نفره تقسیم شوید و بازی زیر را این گونه انجام دهید که پس از ارائه هر کارت از سوی معلم، با گروه تصمیم بگیرید که آیا آن کار را انجام می‌دهید یا خیر. سپس تصمیم خود را اعلام کنید و متناسب با آن جدول زیر را پر کنید. توجه کنید که بودجه اولیه شما ۲۰۰ هزار تومان است. سطح سلامت و خوشی و رفاه هر گروه نیز در عدد ده قرار دارد. نکته دیگر اینکه در هر بار اعلام کارت از سوی معلم اگر تصمیم به عدم انجام کار بگیرید، سطح خوشی شما یک واحد کم می‌شود که باید در جدول بیاید.
برنده بازی گروهی است که بالاترین مانده را در صندوق داشته باشد، در نهایت برای تعیین برنده توجه کنید که همه مانده صندوق را به تومان تبدیل کنید.
(هر واحد رفاه = ۱۰ هزار تومان/ هر واحد سلامت = ۲۰ هزار تومان/ هر واحد خوشی = ۱۵هزار تومان است. )
این فعالیت را دانش آموزان باید به صورت علمی انجام دهند.

جواب فعالیت خارج از کلاس صفحه ۱۳۹ اقتصاد دهم

بودجه‌ها از دو بخش درآمدها و هزینه‌ها تشکیل می‌شوند، به منظور انجام یک تمرین عملی ابتدا به‌طور دقیق مشخص کنید که از چه طریقی می‌توانید پول لازم را برای تحقق برنامه‌هایتان تأمین کنید. سپس با استفاده از فهرست نیازها و خواسته‌هایی که اولویت‌بندی کرده بودید، جدول زیر را از امروز تا حدود ۳۰ روز دیگر تنظیم کنید.
بر عهده دانش آموز

جواب تحلیل کنید صفحه ۱۳۹ اقتصاد دهم

چگونه می‌توان با ثبت درآمد و مخارج، برنامه‌ مالی منظمی را برای زندگی شخصی و خانوادگی طراحی کرد؟
پاسخ: – از هر منبعی که درآمدی به دست آوردید، آن درآمد ماهیانه مشخص و نوشته شود.
– هزینه های متغیر و ثابت خود را به صورت ماهیانه فهرست کنید.
– مجموع درآمد ها و هزینه های خود را ماهیانه با یکدیگر مقایسه کنید.
اگر هزینه ها بیشتر از درآمد بود، مخارج غیر ضروری را کم کنید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.