جواب درس سیزدهم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۱۴۲، ۱۴۵، ۱۴۹

جواب درس سیزدهم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۱۴۲، ۱۴۵، ۱۴۹

گام به گام درس ۱۳ اقتصاد دهم انسانی

جواب درس سیزدهم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۱۴۲، ۱۴۵، ۱۴۹

گام به گام درس ۱۳ اقتصاد دهم انسانی

گام به گام اقتصاد دهم / درس سیزدهم :: تصمیمگیری در مخارج

گفت‌وگو در کلاس صفحه ۱۴۲ اقتصاد دهم

۱- به نظر شما چرا فروشنده تلاش می‌کرد که خریدار را به عنوان دوست مطرح کند؟
پاسخ: تا بتواند نظر آنها را جلب کرده و کالای خود را بفروشد.
۲- شیوه‌هایی که سیروان برای متقاعدکردن دوقلو‌ها به کار برد چه بود؟
پاسخ: از راه گپ و گفت و گو و دوستی
۳- به نظر شما امیرعلی و ستایش، کار درستی انجام دادند؟
پاسخ: بله توانستند بودجه خود را مدیریت کنند
۴- شما اگر جای آن‌ها بودید، چه می‌کردید؟ چرا؟
پاسخ: ازخرید منصرف می شدیم چون خرید باید بابودجه تطبیق داشته باشد.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۴۵ اقتصاد دهم

فرض کنید که باید یک یخچال بخرید و دو گزینه هم پیش رو دارید. لطفاً جدول قبل را برای انتخاب درست پر کنید و بگویید به چه نتیجه‌ای رسیدید. فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۴۵ اقتصاد دهمپاسخ: با توجه به این که هر دو یخچال تقریبا در همه مشخصه ها برابر هستند (یخجال Yمصرف کمتری دارد) شخص مورد نظر با توجه به قیمت کالا به عنوان مهم ترین عامل اثر گذار در خرید(درس پنجم بازار)می تواند تصمیم بگیرد که کدام کالا را انتخاب کند. البته نقش کشور سازنده نیز می تواند در خرید ما اثر گذار باشد اگر بخواهیم به تولید و رونق اقتصادی کشورمان کمک کنیم باید کالای تولید داخل بخریم.

جواب تحلیل کنید صفحه ۱۴۹ اقتصاد دهم

با داشتن معیارهایی برای خرید هوشمندانه، چگونه می‌توانید برنامه خرید خود را با برنامه مخارج خود، انطباق دهید؟
پاسخ: برای خرید هوشمندانه باید مراحلی را طی کرده و در نظر بگیریم:
– مشکل و مسئله را دقیق مشخص کنیم.
– مشخص کنیم به چه میزان قرار است هزینه کنیم.
– مشخص کنیم چه هزینه هایی در سطح پولی که می خواهیم هزینه کنیم، وجود دارد.
– ویژگی هایی از کالا که برایمان مهم است، مشخص کنیم.
– با استفاده از جدولی که در خرید مقایسه ای تدوین می شود، گزینه ها را مشخص کنیم.
– انتخاب کنیم و بخریم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.