جواب درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۹ هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۹ هویت اجتماعی دوازدهم

گام به گام هویت اجتماعی دوازدهم / امروز برای شما دوستان عزیز سایت همیار ؛ جواب فعالیت های درس ۹ هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم. شما در این بخش جواب صفحه ۷۳ ، ۷۴ ، ۷۵ هویت دوازدهم را میتوانید مشاهده کنید. / درس نهم: بعد سیاسی هویت ایران

جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۳ درس ۹ هویت اجتماعی دوازدهم

درباره تفاوت جمهوری و دموکراسی از دیدگاه ارسطو گفت و گو کنید.
پاسخ: در هر دو نظام سیاسی ، تصمیم گیرنده اکثریت هستند ، اما در جمهوری این اکثریت بر اساس حقیقت و فضیلت تصمیم گیری میشود و در دموکراسی تصمیم گیری اکثریت بر اساس خواست و میل خودشان است.

جواب مقایسه کنید صفحه ۷۴ درس ۹ هویت اجتماعی دوازدهم

حضور مردم در یک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم در جمهوری اسلامی دارد؟
پاسخ: 
حضور مردم در یک نظام لیبرال دموکراسی یعنی توانمندی آنها در تعیین سرنوشت خویش، اعتراض یا تأیید بر تصمیم حاکمان در راستای مبنا بودن اراده بشری. اما در نظام جهموری اسلامی حضور مردم یعنی بیعت با رهبری و ولی فقیه و تأکیدی است براینکه تصمیمات گرفته شده در ساختار جمهوری اسلامی بر مبنای شریعت و فقه تشیع می‌باشد.

جواب صفحه ۷۵ درس ۹ هویت اجتماعی دوازدهم

مفاهیم اساسی: 
جمهوری اسلامی،
قدرت اجتماعی،
مقبولیت، مشروعیت،
نظام‌های سیاسی،
لیبرالیسم،
لیبرال دموکراسی
خلاصه کنید: 
– عدالت، استقلال، آزادی، عمران و آبادانی و تأمین اجتماعی از جمله ارزش‌های جمهوری اسلامی هستند.
– از دیدگاه فارابی می‌توان نظام‌های سیاسی را از منظر دین‌مداری و دنیا‌مداری نیز دسته‌بندی کرد.
– ادعای لیبرال دموکراسی این است که با خواست و ارادهٔ اکثریت مردم سازمان می‌یابد.
آنچه از این درس آموختیم:
حکومت بر مردم می‌تواند با رضایت آنان یا نارضایتی بنا شود. برخی از حکومت‌ها مقبولیت دارند اما برخی جنبهٔ الهی دارند و دارای مشروعیت می‌باشند.
نظام‌های سیاسی بر مبنای تعداد افراد تصمیم گیرنده و روش تصمیم گیری قابل تقسیم‌بندی است.
حکومت لیبرال دموکراسی، بر مبنای آزادی مادی و این دنیایی بنا شده است.
حکومت جمهوری اسلامی، بر مبنای آرای مردم ولی بر اساس قوانین الهی اداره می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.