جواب درس هشتم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۸۳ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ و ۹۱

جواب درس هشتم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۸۳ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ و ۹۱

گام به گام درس ۸ اقتصاد دهم انسانی

جواب درس هشتم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۸۳ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ و ۹۱

گام به گام درس ۸ اقتصاد دهم انسانی

گام به گام اقتصاد دهم / در بخش زیر برای شما عزیزان جواب درس هشتم اقتصاد دهم انسانی را قرار داده ایم جواب ها طبق کتاب ۱۴۰۱ به بعد آماده شده است.

درس هشتم :: رکود، بیکاری و فقر

جواب گفت‌وگو در کلاس صفحه ۸۳ اقتصاد دهم

۱- از شنیدن واژه بیکاری چه احساسی به شما دست می‌دهد؟
پاسخ: احساس نگرانی و ترس و نا امیدی

۲- آیا می‌شود گفت بین احساسی که از بیکاری دارید با آنچه واقعاً در حال روی دادن است، تفاوت وجود دارد؟
پاسخ: بستگی به شرایطی که در پیش رویمان است دارد . در اکثر مواقع تفاوتی وجود ندارد.

۳- به ‌نظر شما چه ارتباطی بین رکود و بیکاری در یک کارگاه تولیدی و رکود و بیکاری در کل کشور وجود دارد؟
پاسخ: رکود و بیکاری در کشور باعث کاهش فروش کارگاه تولیدی و در نتیجه بیکاری در آن کارگاه تویلی میشود. ولی برعکس آن ممکن است چنین چیزی اتفاق نیوفتد

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۸۵ اقتصاد دهم

در درس‌های گذشته راجع به منحنی امکانات تولید سخن گفتیم. با توجه به مفهوم آن تحلیل کنید که چرا این جمله صحیح است: «وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد، هیچ احتیاجی به انتقال منابع از تولید یک کالا به تولید کالای دیگری نیست».
پاسخ: وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد یعنی اینکه برخی منابع این اقتصاد و کشور بیکار هستند و در فرایند تولید فعال نمی باشند و این اقتصاد از همه ظرفیت و توان خود در تولید بهره نبرده است پس می تواند این منابع را فعال نماید و برای تولید از آن ها استفاده کند بدون اینکه برای تولید یک کالا نیازی به انتقال منابع از تولید یک کالا به کالای دیگر باشد.

جواب فعالیت فردی خارج از کلاس صفحه ۸۶ اقتصاد دهم

مرکز آمار ایران که وظیفه استخراج این آمارها را دارد از کجا متوجه می‌شود که مردم بیکار هستند یا نه؟ درباره شیوه آمارگیری از اشتغال و بیکاری تحقیق کنید و آن را در کلاس ارائه کنید. آیا می‌توانید با توجه به داده‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری را برای سال ۱۳۹۸ محاسبه کنید؟
پاسخ: مرکز آمار، بیکاری را براساس داده های استخراج شده از آمارگیری های رسمی و از طریق نمونه گیری آماری در پژوهش های آماری محاسبه می کند یعنی یک جامعه آماری بزرگ را بررسی می کند و آن را به کل جامعه تعمیم می دهد.
با توجه با اطلاعات جدول صفحه ۸۵ نرخ بیکاری در سال ۹۸ را محاسبه می کنیم.فعالیت فردی خارج از کلاس صفحه ۸۶ اقتصاد دهم

جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه ۸۷ اقتصاد دهم

در نمودار زیر، مقدار و قیمت (دستمزد) تعادلی در یک بازار کار، نشان داده شده است. در دستمزد پنج‌میلیون تومانی (برای هر ماه)، بازار دارای مازاد عرضه است و در قیمت دو میلیون تومانی، بازار با مازاد تقاضا روبه‌روست.
اولاً تحلیل کنید که مازاد عرضه و تقاضا در بازار کار به چه معناست؛
پاسخ:  هر گاه در بازار نیروی کار در یک دستمزد معین مقدار عرضه و تقاضای نیروی کار با هم برابر باشند، بازار در تعادل است اما در دستمزد بالاتر از تعادل چون سطح دستمزد بالاتر از تعادل است لذا عرضه نیروی کار زیاد میشود چون افراد زیادی تمایل دارند با این سطح دستمزد کار کنند اما کار فرمایان مقدار تقاضا برای نیروی کار را کاهش میدهند چون سطح دستمزد بالاست بنابراین در بازار با مازاد عرضه نیروی کار روبرو هستیم و در دستمزد های پایین تر از تعادل چون سطح دستمزد پایین است تقاضای کار فرمایان برای استخدام نیروی کار افزایش می یابد در صورتی که افراد کمتری حاضرند در این سطح نیروی کار خود را عرضه کنند در نتیجه در بازار مازاد تقاضای نیروی کار بوجود می آید.
ثانیا چگونه مقدار و قیمت در بازار کار به حالت تعادلی باز می‌گردد.
پاسخ: برای بازگشت به تعادل، در دستمزدهای بالاتر از تعادل بایستی سطح دستمزد را پایین آورد تا به سطح تعادل برسیم و در نقاط زیر تعادل سطح دستمزد را باید افزایش داد تا انگیزه برای عرضه کردن نیروی انسانی بیشتر گردد

جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۹۱ اقتصاد دهم

شرایط پیش آمده و واردات بی‌رویه تجهیزات کشاورزی، باعث شد تا آقای محمدی مجبور شود بخشی از واحد تولیدی کارگاه خود را که مربوط به سموم زیستی بود، تعطیل کند. همین اتفاق در بسیاری از کارگاه‌ها و تولیدی‌های منطقه نیز رخ داد. آقای محمدی برای محاسبه نرخ بیکاری منطقه خودش به اطلاعات زیر دست یافته است. لطفا محاسبه کنید که نرخ بیکاری در منطقه زندگی آقای محمدی چقدر است.پاسخ:

ابتدا باید جمعیت زیر 15 سال را از کل جمعیت کم کنیم

$$۱۸۶۰۰۰۰ – ۳۶۰۰۰۰=۱۵۰۰۰۰۰$$

در مرحله بعد باید جمعیت غیر فعال را کم کنیم تا جمعیت فعال بدست آید

$$۱۵۰۰۰۰۰-۲۵۰۰۰۰=۱۲۵۰۰۰۰$$

سپس جمعیت شاغل را کسر میکنیم تا جمعیت بیکار بدست آید

$$۱۲۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰=۲۵۰۰۰۰$$

و در مرحله پایانی با تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال و ضرب در 100 ، نرخ بیکاری بدست می آید که 20 %می باشد

$$۲۵۰۰۰۰/۱۲۵۰۰۰۰ × ۱۰۰ = ۲۰%$$

جواب تحلیل کنید صفحه ۹۱ اقتصاد دهم

– نرخ بیکاری در کشور چگونه محاسبه می‌شود و چرا معمولاً نرخ بیکاری اعلام شده، از آنچه ما تصور می‌کنیم، کمتر است؟پاسخ: تحلیل کنید صفحه ۹۱ اقتصاد دهمزیرا:
🔹کسانی که از یافتن شغل دلسرد شده اند بیکار محسوب نمی شوند .
🔹 شاغلین مشاغل پاره وقت بیکار محسوب نمی شوند .

🔹 شاغلین مشاغل غیر تخصصی بیکار محسوب نمی شوند .
🔹 عدم صداقت برخی در بیان بیکاری و شاغل بودن .

– از نظر شما مهم‌ترین راهکار برای مقابله با بیکاری و فقر چیست؟
پاسخ: مهمترین دلایل فقر، بیکاری و فساد و رانت خواری و عدم برقراری عدالت اجتماعی است .
برخی از راهکارهای مقابله با بیکاری وفقر :
🔹 انطباق تحصیالت با واقعیت ها و نیازمندیهای بازار کار
🔹 مبارزه واقعی نظام با فساد اقتصادی و رانت خواری
🔹 اصالح بنیان های اقتصادی و ساختارهای معیوب که منجر به پدیده رکود است
🔹 مصالحه با دنیا و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
🔹 ثبات رویه ای قوانین و آسان سازی شرایط ایجاد کسب و کارها
🔹 اصالح قوانین دست و پا گیر اداری و ثبات قوانین و رویه های رقابت بازار کار
🔹 اجرای سیاست های فقر زدایی توسط دولت
🔹 حمایت از شرکتهای تولیدی و کارآفرینان