جواب درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۸ هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۸ هویت اجتماعی دوازدهم

گام به گام هویت اجتماعی دوازدهم / امروز برای شما دوستان عزیز سایت همیار ؛ جواب فعالیت های درس ۸ هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم. شما در این بخش جواب صفحه ۵۸، ۶۲ هویت دوازدهم را میتوانید مشاهده کنید.  / درس هشتم: بعد فرهنگی هویت ایران

جواب سوال صفحه ۵۸ هویت اجتماعی دوازدهم

ندانی چو ایران نشست من است *** جهان سر به سر زیر دست من است
هنر نزد ایرانیان است و بس ***  ندادند شیر ژیان را به کس
همه یکدلان‌اند یزدان شناس ***  به نیکی ندارند از بد هراس
دریغ است ایران که ویران شود ***  کنام پلنگان و شیران شود
چو ایران نباشد تن من مباد ***  بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه روی یکسر به جنگ آوریم ***  جهان بر بداندیش، تنگ آوریم
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم ***  از آن به که کشور به دشمن دهیم
اگر کُشت خواهد تو را روزگار ***  چه نیکو‌تر از مرگ در کارزار
فردوسی
فردوسی در این ابیات چه تصویری از هویت ایرانی ارائه می‌کند؟
پاسخ: هنرمند ، معتقد به خداوند واحد ، شجاع و نترس ، میهن دوست و حافظ دفاع از سرزمین ، دشمن ستیز ، فدا کننده جان برای سرزمین

جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۲ درس ۸ هویت اجتماعی دوازدهم

امروزه رسانه ها و فضای مجازی با عبور از مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی جوامع، تعامل فرهنگی را از سطح محققان و مولدان فرهنگی به عموم کاربران و مصرف کنندگان فرهنگی منتقل کرده است و از سوی دیگر تعامل فرهنگی را از سطح نمادها و هنجارها به عمق عقاید و ارزش ها می کشاند. بدین وسیله عقاید، ارزش ها و فرهنگهای توحیدی، اسطوره ای و دنیوی با کمیت و کیفیت نابرابر در دسترس همه قرار میگیرند و بدین ترتیب رسانه ها و فضای مجازی عرصە مهمترین منازعه هویتی میشوند.
فضای مجازی چه فرصتها و تنگنا هایی برای ساماندهی درست این منازعه هویتی دارد؟
پاسخ: نقش موثری در پیشرفت و موفقیت در عرصه های مختلف داشته است. همچنین میتوان از آن جهت ترویج فرهنگ و دانش کرد و تاثیر آن را در نسل های آینده کشور دید.
همچنین فضای مجازی میتواند تحدیدی از جانب دشمنان برای آسیب رساندن به فرهنگ یک کشور و آوردن فرهنگ های اشتباه به جامع شود.
ما برای پاسداری از هویت فرهنگی خود چه ظرفیتهای بالقوه و بالفعلی داریم؟
پاسخ: میتوانیم با تولید محنوای مناسب هویت کشورمان ایران، چهره صحیحی از فرهنگ و تمدن ایرانی خودمان به نمایش بگذاریم.
برای حفظ و بسط هویت فرهنگی خودمان در سطح فردی و اجتماعی (محلی و ملی) منطقه ای و جهانی چه تکالیفی داریم؟ شما چه پیشنهاداتی دارید؟
پاسخ: 
تولید محتوای مناسب برای آگاهی بیشتر از هویت ایرانی خودمان

جواب تحلیل کنید صفحه ۶۲ درس ۸ هویت اجتماعی دوازدهم

حجاب به عنوان نماد هویت جوامع اسلامی در صد سال اخیر فراز و فرودهایی داشته است. در دوران رضاخان، حجاب مسئله و معضل درون جامعه ایران بود و زنان مسلمان اجازۀ رعایت ضوابط دینی خود را نداشتند. اینک حجاب مسئلۀ کشورهای اروپایی شده است و برخی از کشورهای اروپایی از ورود زنان با حجاب به مراکز آموزشی ممانعت می‌کنند. مسئله شدن حجاب در کشورهای اروپایی را با توجه به هویت فرهنگی جوامع اسلامی تحلیل کنید.
پاسخ: بعد از انقلاب اسلامی، حجاب در غرب به عنوان نماد اسلام تلقی شده و لذا حساسیت‌ها در مقابل آن زیاد شد. در بعضی از کشورها، از حضور زنان با حجاب در مراسم رسمی و مراکز علمی جلوگیری می‌شود. عواملی چون صدور انقلاب اسلامی، تعامل فرهنگی و اجتماعی بین کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی، مقابله فرهنگی کشورهای اسلامی، با کشورهای اروپایی از عوامل این مسئله است.

مفاهیم اساسی: 
هویت ایرانی اسلامی انقلابی، 
بیداری اسلامی،
انقلاب اسلامی ایران
خلاصه کنید: 
 ایرانیان با مشارکت در حیات فکری جهان اسلام، زبان فارسی را به زبان دوم جهان اسلام تبدیل کردند.
– قدرت سیاسی و انقلابی غرب در آغاز بخش‌هایی از ذهن مسلمانان را گرفتار خود باختگی فرهنگی کرد.
– انقلاب اسلامی ایران با بازگشت به توحید و معنویت افق‌های جدید را برای جهان اسلام گشود.
آنچه از این درس آموختیم:
هویت ایرانی در گذر زمان تغییرات بسیاری کرده است؛ این تغییرات به قبل و بعد از اسلام تقسیم می‌شود. بعد از ظهور اسلام و حضور آن در ایران، هویت ایرانی، بعدی توحیدی – دینی گرفت. جهان اسلام در طول تاریخ خود با هجوم نظامی و سیاسی اقوام گوناگون مواجه شده و برخوردهای متفاوتی با این هجوم‌ها داشته؛ انواع برخورد اسلام با این هجوم‌ها عبارت است از: 1- دفع مهاجمان، 2- جذب و هضم مهاجمان، 3- خود باختگی فرهنگی.

هویت ایرانی بعد از انقلاب اسلامی تغییر کرد و به خویشتن الهی و توحیدی خود بازگشت.