جواب درس هفتم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۷۰ ، ۷۹ و ۸۰

جواب درس هفتم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۷۰ ، ۷۹ و ۸۰

گام به گام درس ۷ اقتصاد دهم انسانی

جواب درس هفتم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۷۰ ، ۷۹ و ۸۰

گام به گام درس ۷ اقتصاد دهم انسانی

گام به گام اقتصاد دهم / در بخش زیر برای شما عزیزان جواب درس هفتم اقتصاد دهم انسانی را قرار داده ایم جواب ها طبق کتاب ۱۴۰۱ به بعد آماده شده است. درس هفتم :: تجارت بینالملل

جواب گفت‌وگو در کلاس صفحه ۷۰ اقتصاد دهم

۱- آیا اگر سفارش خارجی برای سموم زیستی نبود، آقای محمدی زودتر شکست نمی‌خورد؟
بله ، چون صادرات محصولش باعث شده بود به بازارهای بزرگتری دسترسی داشته باشد و همچنین کالایش را با قیمت مناسبتری به فروش رساند و باعث رشد تولیدات کارگاه و افزایش درآمد شرکت شده است

۲- به نظر شما چه عللی باعث می‌شود طرف عراقی به فکر واردکردن محصول از یک کشور دیگر بیفتد؟
پاسخ: منابع و عوامل تولید مورد نیاز در کشورها ویا یکسان نبودن دسترسی به فناوری و یا تفاوت های اقلیمی باعث میشود کشورها با یک دیگر وارد مبادله شوند . این عوامل باعث میشود تولید یک محصول صرفه اقتصادی در یک کشور نداشته باشند و در در کشور دیگر به صرفه باشد.

۳- به نظر شما وجود تقاضای خارجی برای کالای تولیدی آقای محمدی چه منافعی برای او و کارگاهش به همراه داشت؟
پاسخ: بازار های داخلی محدود است ، صادرات کالا باعث می شود به بازارهای وسیع تری دسترسی پیدا کند و کالاهای اضافی خود را با قیمت مناسب و وضعیت بهتر به فروش برساند و در نتیجه موجب افزایش درآمد شرکت می شود و همچنین به منظور رقابت با تولید کنند گان دیگر ، به تلاش بیشتربرای تولید بهتر و کارآمدتر وادار شود .

جواب فعالیت گروهی در کلاس صفحه ۷۹ اقتصاد دهم

ابتدا موقعیت درس را بخوانید و سپس فرض کنید که شما به عنوان نماینده تولیدکنندگان کشور، در دولت هستید و دستتان برای حمایت از تولیدکنندگان باز است. فرض دیگر اینکه شما هیچ کمک‌مالی‌ای به تولیدکننده نمی‌توانید بکنید، حال با توجه به این شرایط و آنچه در این درس خوانده‌اید به آقای محمدی کمک کنید. لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
– دو اصل مزیت مطلق و مزیت نسبی و منافع آن را در نظر بگیرید.
– آسیب‌پذیری شرکت‌های تولیدی در صورت کاهش تعرفه‌های وارداتی و آزادشدن واردات کالاهایی را که آن‌ها تولید می‌کنند، در نظر بگیرید.
– منافعی را که از صادرات کالاهای تولیدشده، نصیب شرکت‌های داخلی می‌شود در نظر بگیرید.
– منافعی را که از واردات کالاهای اولیه نصیب شرکت‌های داخلی می‌شود در نظر بگیرید.
– آسیب‌هایی را که ممکن است از ناحیه وابستگی تأمین نهاده‌های تولید به کشور وارد شود در نظر بگیرید.
– به مدل‌های تبادل غیرپولی بیندیشید.
– از دانش و فناوری بومی غافل نشوید.
– به سازمان‌های تولید که درس دوم گفته شد فکر کنید.
پاسخ: هر چند تجارت خارجی و تمرکز بر مزیت های مطلق و نسبی دارای مزایای فراوانی است اما باید در نظر داشته باشیم که این کار ، به قدرت و استقلال اقتصادی کشور، آسیبی نرساند از این رو باید به اهمیت خود کفایی در برخی تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای تامین آن ها از خارج تاکید داشته باشیم و بنابر این با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تامین برخی نیاز های مهم و اساسی در داخل کشور فراهم شود و به علم اقتصاد دانش بنیان توجه بیشتری داشته باشیم

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۷۹ اقتصاد دهم

هنگامی که درباره الگوی مناسب تجارت خارجی فکر می‌کنیم، در واقع در حال یک انتخاب هستیم. چگونه می‌توانیم از منافع تجارت خارجی (اصل مزیّت مطلق و مزیّت نسبی) بهره‌مند شویم، اما در تأمین نیازهای اساسی‌مان به دیگران وابسته نشویم؟
پاسخ: رای تعامل قدرتمند با دیگران، کشورها ناگزیرند میان بهره برداری از مزیت های موجود از سویی و خلق مزیت های جدید، در جهت افزایش استقلال و اقتدار اقتصادی دست به انتخاب بهینه بزنند. این انتخاب به عواملی مانند موقعیت رقبا و میزان اعتمادی که به آنها داریم، موقعیت صنایع داخلی، منابع و امکانات طبیعی و انسانی و نیز وضعیت بازار و قیمت ها بستگی دارد.
تأکید بر استقلال اقتصادی و خودکفایی یا تولید ملی و جایگزینی واردات، به معنای قطع روابط تجاری و اقتصادی با دنیا، انزوا و گوشه گیری از اقتصاد بین الملل نیست. عرصه تجارت بین المللی، عرصه تلاش و رقابت است و در فضای رقابتی، کسانی برنده اند که ضمن شناسایی و افزایش توانمندی های تولیدی خود(مزیت نسبی)، فرصت های بین المللی را نیز به خوبی بشناسند و با هوشمندی و کوشش فراوان و افزایش همکاری های دوجانبه بین المللی از آنها بهره مند شوند.

جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۸۰ اقتصاد دهم

با توجه به اطلاعات هریک از موارد زیر، مشخص کنید که کشور الف) دارای کدام یک از مزیت هاست:
۱- مزیت مطلق در تولید موز؛ ۲- مزیت نسبی در تولید موز؛ ۳- مزیت مطلق در تولید آناناس؛ ۴- مزیت نسبی در تولید آناناس.

🔸 کشور الف به ازای هر آناناسی که تولید می‌کند، از تولید ۱۰ موز صرف نظر می‌کند؛ کشور ب به ازای هر آناناسی که تولید می‌کند، از تولید ۱۲ موز صرف نظر می‌کند.
پاسخ: مزیت نسبی در تولید اناناس
🔸 براساس مقادیر یکسانی از منابع تولید، کشور الف می‌تواند سه تن موز و کشور ب می‌تواند دو تن موز تولید کند.
پاسخ: مزیت مطلق در تولید موز.
🔸 کشور الف می‌تواند موزهایی با هزینه فرصت کمتری نسبت به کشور ب تولید کند.
پاسخ: مزیت نسبی در تولید موز
🔸 بر اساس مقادیر یکسانی از منابع تولید، کشور ب نمی‌تواند به زیادی کشور الف، آناناس تولید کند.
پاسخ: مزیت مطلق در تولید آناناس

جواب تحقیق کنید صفحه ۸۰ اقتصاد دهم

کشور ما در گذشته به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی، کشوری تک محصولی به شمار می‌رفت. در دهه‌های اخیر با گسترش دانش‌های فنی و شرکت‌های دانش بنیان، تنوع محصولات در صنایع پیشرفته چون زیست فناوری، نانوفناوری، انرژی هسته‌ا‌ی، یاخته‌های بنیادین، صنایع موشکی و… رو به گسترش است و در حال حاضر در برخی از این صنایع امکان صادرات محصولات به کشورهای دیگر نیز فراهم شده است. نقش شرکت‌های دانش بنیان را در ایجاد و خلق مزیت‌های جدید در کشور و فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی بررسی کرده و گزارش آن را در کلاس ارائه دهید. 
پاسخ: پیشرفت های علم و فناوری موجب شده است که امروزه محدودیت های طبیعی مانع کسب مزیت اقتصادی نباشند و شرکت های دانش بنیان با تلاش فراوان در عرصه ی علم و فناوری و تجاری سازی فناوری های نوین توانسته اند توان فنی کشور را افزایش بدهند و امکان تامین نیازهای صنایع کشور را در داخل فراهم کنند پس این شرکت ها با خلق مزیت های جدید اقتصادی ، امکان تأمین بعضی نیازها را در داخل فراهم کردند و بدین طریق در مسیر قطع وابستگی به قدرت های بزرگ و رسیدن به وضعیت استقلال و استحکام اقتصادی گام برداشته اند .

جواب تحلیل کنید صفحه ۸۰ اقتصاد دهم

– از نظر شما، با وجود موانع تجاری، بهترین الگوی تجارت‌اقتصادی با دنیا، دارای چه ویژگی‌هایی است؟
پاسخ: فاصله گرفتن از وضعیت تک محصولی
توجه به مزیت های مطلق و نسبی در تولیدات
راه های تأمین کالاهای وارداتی یا بازارهای فروش کالاهای صادراتی گوناگون و متنوع شود.
با خلق مزیت های جدید اقتصادی امکان تأمین برخی نیازهای مهم و اساسی را در داخل کشور فراهم شود
به علم وفناوری واقتصاددانش بنیان توجه بیشتری صورت گیرد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس هفتم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۷۰ ، ۷۹ و ۸۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۸ اقتصاد دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ۶ اقتصاد دهم استفاده نمایید.