جواب درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۷ هویت اجتماعی دوازدهم

جواب درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم

پاسخ درس ۷ هویت اجتماعی دوازدهم

گام به گام هویت اجتماعی دوازدهم / امروز برای شما دوستان عزیز سایت همیار ؛ جواب فعالیت های درس ۷ هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم. شما در این بخش جواب صفحه ۵۵ ، ۵۶ هویت دوازدهم را میتوانید مشاهده کنید. درس هفتم: تحولات هویتی جامعه

ازخود بیگانگی فرهنگی چیست صفحه ۵۵  دوزادهم

ازخود بیگانگی فرهنگی چیست صفحه ۵۵ 

پاسخ: جامعه در مقابل چنین تغییرات هویتی ایستادگی میکند و قرد مجبور به عقب نشینی است اما گاهی اراده افراد تغییر دهنده ارزش ها به اندازه قوی است که جامعه را وادار به عقب نشینی می کند.

جواب هم اندیشی کنید صفحه ۵۶ درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم

از خودبیگانگی حقیقی و تاریخی چه ارتباطی با هم دارند؟
پاسخ: هردو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.
آیا اگر جامعه ای به یکی از معانی از خودبیگانگی دچار شود، ناگزیر به دیگری هم مبتلا میشود؟ یا ممکن است جامعه ای در یک معنا از خود بیگانه نباشد ولی در معنای دیگر از خود بیگانه باشد؟
پاسخ: خیر، ممکن است جامعه‌ای دارای فرهنگ فطری و معنوی باشد اما اعضای آن به این فرهنگ عمل نکنند. همنطور ممکن است فرهنگ جامعه، معنوی و فطری نباشد ولی اعضای آن به ارزش‌ها و عقاید و تاریخ جامعه و فرهنگ خود پایبند باشند که در این صورت از خودبیگانگی فطری صورت گرفته اما از خودبیگانگی تاریخی نه.

جواب صفحه ۵۶ هویت اجتماعی دوازدهم

مفاهیم اساسی: 
غرب زدگی،
از خود بیگانگی فرهنگی،
بحران هویت فرهنگی،
از خود بیگانگی فطری (حقیقی)،
از خود بیگانگی تاریخی.
خلاصه کنید: 
برخی جوامع اسلامی به از خود بیگانگی تاریخی دچار هستند در مقابل جوامع غربی از خود بیگانگی فطری دارند.
– اگر جوامع تغییرات را در سطح هنجارها و نمادها بپذیرند و ارزش‌های خود را حفظ نمایند، می‌توانند زمینه‌ساز گسترش خود گردند.
– فرهنگ حق درهای آسمان و زمین را به روی انسان می‌گشاید و او را با خود و هستی آشنا می‌سازد.
آنچه از این درس آموختیم:
هویت اجتماعی افراد محصول عضویت گروهی آنهاست. تحولات فرهنگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در عین حال این تحولات می‌تواند منشأ درونی یا بیرونی داشته باشد. اگر یک فرهنگ نتواند ارزش‌های فرهنگی خود را در برابر سایر فرهنگ حفظ کند دچار خود باختگی فرهنگی می‌شود. پدیده‌ای که امروز بسیاری از کشورهای مسلمان تحت عنوان غرب‌زدگی دچار آن شده‌اند.