جواب درس ۴ منطق دهم انسانی

جواب درس چهارم ۴ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس چهارم منطق دهم انسانی

جواب درس چهارم ۴ منطق دهم انسانی

جواب تمرین ها و فعالیت های درس چهارم منطق دهم انسانی

جواب درس چهارم منطق دهم انسانی | جواب فعالیت ها ، تمرین و فعالیت های ۳۴ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ درس ۴ منطق دهم که در این بخش قرار دادیم

درس چهارم : اقسام و شرایط تعریف

جواب تمرین صفحه ۳۴ درس چهارم منطق دهم

اقسام تعریفهای زیر را مشخص کنید:
🔹 نبی: لفظی عربی به معنای پیام آور، از ریشه «نبا»
پاسخ:
تعریف لغوی

🔹 نبی: انسانهایی همچون حضرت ابراهیم، عیسی و موسی و حضرت محمد (ص)
پاسخ:
تعریف از طریق ذکر مصادیق

🔹 نبی: کسی که از عالم غیب خبر میدهد؛ معجزه ارائه میکند و انسانها را به سوی اطاعت خداوند فرا می خواند.
پاسخ:
تعریف مفهومی

🔹 بیماریهای ویروسی: به بیماریهایی همچون سرماخوردگی، آنفلوآنزا، آبله مرغان و اریون گفته میشود.
پاسخ:
تعریف از طریق ذکر مصادیق

🔹 سوبسید: یارانه.
پاسخ:
تعریف لغوی

🔹 مسجد: ساختمانی که مسلمانان برای دعا و عبادت و خواندن نماز به آنجا میروند.
پاسخ:
تعریف مفهومی
🔹 خانه:  منطق
پاسخ:
تعریف از طریق ذکر مصادیق

🔹 خفاش: پستانداری که پرواز میکند و در شب به شکار میرود.
پاسخ:
تعریف مفهومی

🔹 انسان: حیوان متفکر
پاسخ:
تعریف مفهومی

جواب ترین صفحه ۳۶ درس چهارم منطق دهم

اِشکال تعریف های زیر را بیان کنید:

🔹 انسان: حیوان راست قامت
پاسخ:
مانع اغیار نیست. زیرا حیوان راست قامت شامل کانگورو هم می شود

🔹 زمان: امری که با ساعت که همان ابزار اندازهگیری زمان است، سنجیده میشود.
پاسخ:
تعریف دوری است

🔹 پرنده: حیوانی که پرواز میکند.
پاسخ:
جامع افراد نیست. زیرا شامل تمامی انواع پرنده از جمله شتر مرغ نمی شود.

🔹 خورشید: سکه طلایی آسمان
پاسخ:
تعریف واضح نیست و از استعاره استفاده شده است.

🔹 یم: قُماقِم
پاسخ:
تعریف واضح نیست و از لفظ دشوار و نامأنوس استفاده شده است.

جواب فعالیت تکمیلی صفحه ۳۷ و ۳۸ درس چهارم منطق دهم

۱ــ کلماتی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادل های کلمات خارجی وضع میشوند، چه نوع تعریفی به شمار می آیند؟
پاسخ: تعریف لغوی

۲ــ تعریف لغوی این کلمات را بنویسید:
شابک:
پاسخ:
مخفف: شماره استاندارد بین المللی کتاب

نداجا:
پاسخ:
مخفف نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

پهپاد:
پاسخ:
مخفف: پرنده هدایت پذیر از راه دور

هما:
پاسخ:
مخفف: هواپیمای ملی جمهوری ایران

۳ــ دیزی را برای افراد زیر تعریف کنید:
الف) برای کسی که آبگوشت خورده است.
پاسخ: نوعی آبگوشت در ظرفی مخصوص و…در این تعریف از آبگوشت به عنوان مفهوم عام استفاده می شود و وجه تمایز دیزی ذکر میشود.
ب) برای فردی از کشوری دیگر که در زندگی خود تاکنون آبگوشت ندیده و نخورده است.
پاسخ:
نوعی غذا شامل آب، گوشت، سیب زمینی، نخود و…
ج) از این تمرین چه نکته ای را درباره نحوه تعریف کردن مفاهیم نتیجه میگیریم
پاسخ:
در تعریف از مفاهیم اشنا و معلوم نزد مخاطب استفاده می کنیم و همواره از بدیهی ترین یا عام ترین مفاهیم اولیه اغاز نمی کنیم.

۴ــ اقسام تعریفهای زیر را تعیین کنید:
الف) کتاب مقدس: کتابهایی همچون قرآن و انجیل
پاسخ:
تعریف از طریق ذکر مصادیق یا تعریف یه مثال
ب) عینک دو کانونی: عینک هایی برای دید دور و نزدیک که در کنار هم در یک لنز قرار دارند و فرد را قادر میسازند که هر دو فاصله دور و نزدیک را به وسیله یک عینک ببیند.
پاسخ:
تعریف تحلیلی( این تعریف دوری نیست زیرا فرد عینک را می شناخته و می خواهد، دو کانونی را بشناسد)
ج) مروارید: تنها جواهری که توسط حیوانات تولید میشود. صدف، لایه هایی را به دور شیء خارجی ای که وارد آن شده است، ترشح میکند و بدین ترتیب مروارید پدید می آید.
پاسخ:
تعریف تحلیلی
د) مثلث: شکلی با خطوط بسته که مجموع زوایای داخلی آن ۱۸۰ درجه است
پاسخ:
تعریف تحلیلی

۵- با مراجعه به کتاب های ریاضی و امار (۱) و جامعه شناسی پایه دهم، نوع تعریف های ذکر شده درباره «امار» و «کنش» را مشخص کنید.
پاسخ:
تعریف تحلیلی، امار: به مطالعه نحوه گرد اوری، سازماندهی، تحلیل و تفسیر داده ها برای استخراج اطلاعات و تصمیم گیری، امار گفته می شود.
تعریف تحلیلی، کنش،: به فعالیتی که انسان انجام میدهد، کنش می گویند. کنش اگاهانه، ارادی و هدفدار است.

۶-اِشکال تعریف های زیر چیست؟

الف) عارفی را پرسیدند: جوانمردی چیست؟ گفت: ترک کام جویی. گفتند: کام جویی کدام است؟ گفت: ترک جوانمرد
پاسخ:
تعریف دوری است
 ب) امتداد: بُعد مَفطور در اجسام را گویند
پاسخ:
تعریف واضح نیست و از الفاظ دشوار استفاده شده است
ج) نقاشی: تصویری کشیده شده بر پارچه با قلم مو
پاسخ:
تعریف جامع افراد نیست و همه انواع تعریف را شامل نمی شود.
 د) دقت: استعدادی نفسانی است که به وسیله ان ذهن مطلبی را به دقت بررسی می کند
پاسخ:
تعریف دوری است
 هـ) ماهی: مهره داری که دارای آبشش است
پاسخ:
مانع نیست، زیرا دوزیستان نیز دارای ابشش هستند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۴ منطق دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ منطق دهم و برای بخش قبلی از جواب درس سوم منطق دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.