جواب درس یازدهم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۸

جواب درس یازدهم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۸

گام به گام درس ۱۱ اقتصاد دهم انسانی

جواب درس یازدهم اقتصاد دهم ؛ صفحه ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۸

گام به گام درس ۱۱ اقتصاد دهم انسانی

گام به گام اقتصاد دهم / درس یازدهم :: رشد و پیشرفت اقتصادی

جواب گفت‌وگو در کلاس صفحه ۱۱۶ اقتصاد دهم

۱- شما نظر امیرعلی را بیشتر می‌پسندید یا نظر مادرش را؟
پاسخ: نظر مادرش را.

۲- به‌ نظر شما افزایش رفاه یک شخص می‌تواند لزوما رشد جامعه را در پی داشته باشد؟
پاسخ: خیر؛ الزاما افزایش رفاه یک شخص همیشه منجر به رشد جامعه نمی شود.

۳- چه رابطه‌ای میان رشد اقتصادی هر فرد و هر شرکت، با پیشرفت اقتصاد ملی وجود دارد؟پیشرفت اقتصاد هر فرد و هر شرکت در مجموع ( یعنی همه افراد و شرکت ها) باعث پیشرفت اقتصاد ملی می شود. ولی پیشرفت یک نفر و یک شرکت تاثیر به سزایی در پیشرفت اقتصاد ملی به تنهایی ندارد.
پاسخ: پیشرفت اقتصاد هر فرد و هر شرکت در مجموع ( یعنی همه افراد و شرکت ها) باعث پیشرفت اقتصاد ملی می شود. ولی پیشرفت یک نفر و یک شرکت تاثیر به سزایی در پیشرفت اقتصاد ملی به تنهایی ندارد.

فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۰ اقتصاد دهم

در درس چهارم با مفهوم کارایی آشنا شدیم و در این درس درباره رشد سخن گفتیم. تفاوت بین دستیابی به کارایی و رشد اقتصادی را با کمک نمودار توضیح دهید.
پاسخ: آن چه در منحنی امکانات تولید مطرح است، بحث کارایی است و اولویت بندی با توجه به اقتضای مصلحت و عدالت مطرح نیست. تمام نقاط روی منحنی امکانات تولید، بیانگر وضع کارآمد تولید هستند؛ منحنی امکانات، تنها نقاط کارآمد را منعکس می کند. رشد اقتصادی با کمک منابع فیزیکی بیشتر و یا به وسیله بالا رفتن کارایی منابع موجود و یا ترکیب آن دو، به دست می آید. نقاط A و B نقاط کارآمد را منعکس می کند، نقطه C، نقطه زیر منحنی، یعنی کارایی کم تر، نقطه D انعکاس رشد اقتصادی به صورت انتقال منحنی امکانات تولید به سمت راست است.

جواب فعالیت خارج از کلاس صفحه ۱۲۱ اقتصاد دهم

تولید خالص و ناخالص!
شاید برای شما این پرسش به وجود آمده باشد که واژه ناخالص در عبارت تولید ناخالص داخلی، چیست و تفاوتش با خالص در کجاست؟ در این باره تحقیق کنید.
پاسخ: تولید ناخالص یعنی ارزش پولی کل کالا و خدماتی که در داخل مرزهای یک کشور در طول یک سال تولید شده است. در محاسبه‌ی آن علاوه بر محاسبه ارزش کالاهای تولید شده با یک واحد پولی یکسان، باید ارزش خدمات ایجاد شده مانند فعالیت های آموزشی، بهداشتی، امنیتی، تعمیراتی و… نیز محاسبه شود. (هر جا سخن از تولید می شود منظور تولید هم کالا وهم خدمات است.)  در محاسبه تولید کل جامعه، ارزش تولیدات کالاهای نهایی در نظر گرفته می شود و قیمت کالاهای واسطه ای محاسبه نمی شود زیرا ارزش کالاهای واسطه ای در قیمت نهایی کالای مصرفی قرار گرفته است و اگر ارزش کالاهای واسطه ای را هم محاسبه کنیم دچار خطای تکرار می شویم یعنی دو بار ارزش این کالاها محاسبه شده است . تولید داخلی یک جامعه فقط توسط شهروندان آن جامعه صورت نمی گیرد، بخشی از آن تولید ممکن است متعلق به خارجی های حاضر در آن کشور باشد.
اما تولید خالص به کاهش ارزش یک کالا در طول زمان استهلاک گفته می شود. مثلا ارزش یک خودروی یک سال کار کرده کمتر از خودروی نوی کار نکرده است. که روش محاسبه آن به صورت زیر است:

میزان استهلاک – میزان تولید ناخالص داخلی = میزان تولید خالص داخلی

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۲۵ اقتصاد دهم

در کشوری با ده میلیون نفر جمعیت، درآمد ملی معادل ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال است. اگر فرض کنیم که توزیع درآمد در این کشور دقیقا مطابق با درصدهای مشخص شده در جدول بالا است، سهم هر دهک از درآمد ملی را تعیین کنید.
پاسخ: محاسبه سهم هر دهک از درآمد ملی
مرحله اول:
ابتدا باید سهم هر دهک از درآمد ملی را به صورت درصد محاسبه کنیم. برای این کار، از درصدهای ارائه شده در جدول استفاده می‌کنیم.
مرحله دوم:
سپس، سهم هر دهک را به ریال تبدیل می‌کنیم. برای این کار، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:
سهم هر دهک (ریال) = سهم هر دهک (درصد) × درآمد ملی

دهک سهم دهک (درصد) سهم دهک (ریال)
۱ ۲ ۱۰۰۰ میلیارد ریال
۲ ۳ ۱۵۰۰ میلیارد ریال
۳ ۴ ۲۰۰۰ میلیارد ریال
۴ ۵ ۲۵۰۰ میلیارد ریال
۵ ۶ ۳۰۰۰ میلیارد ریال
۶ ۷ ۳۵۰۰ میلیارد ریال
۷ ۸ ۴۰۰۰ میلیارد ریال
۸ ۱۰ ۵۰۰۰ میلیارد ریال
۹ ۱۲ ۶۰۰۰ میلیارد ریال
۱۰ ۲۰ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال

جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۱۲۸ اقتصاد دهم

۱- فرض کنید کل اقتصاد کشور ما از دو شرکت تولیدی بزرگ تشکیل شده باشد. مجموع ارزش تولیدات سال جاری شرکت اول برابر با یک میلیارد تومان و مجموع ارزش تولیدات سال جاری شرکت دوم، برابر با ۵۰۰ میلیون تومان است. با توجه به این دو فرض به سؤالات زیر پاسخ دهید:
– تولید ناخالص داخلی اسمی کشور، برای سال جاری چقدر است؟ برای تفکر و تمرین صفحه ۱۲۸ اقتصاد دهم
– اگر سهم هر کدام از شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی ثابت و مطابق با نسبت تولیدات آن‌ها برای سال جاری باشد و نیز اگر اقتصاد کشور از سال قبل تا امسال ده درصد رشد داشته باشد، ارزش اسمی تولیدات هر دو شرکت را برای سال قبل، محاسبه کنید.برای تفکر و تمرین صفحه ۱۲۸ اقتصاد دهم

۲- کدام یک از موارد زیر صرفا نشان‌دهنده رشد اقتصادی است و کدام یک، نشان‌دهنده پیشرفت اقتصادی کشور است؟
پاسخ: – افزایش درآمد هر یک از کارکنان و کارگران شرکت‌ها ← رشد
– نزدیک‌شدن سهم دهک اول از کل درآمد کشور به سهم دهک دهم ← پیشرفت
– افزایش درآمد خریداران کالاها و محصولات تولید شده ← رشد
– افزایش میانگین سال‌های تحصیلی کارمندان شرکت‌ها ← پیشرفت

جواب تحلیل کنید صفحه ۱۲۸ اقتصاد دهم

– چه تفاوتی بین رشد و توسعه و پیشرفت وجود دارد و برای هرکدام چه شاخص‌هایی وجود دارد؟
پاسخ: رشد صرفاً به معنای افزایش تولید است بنابراین مفهوم کمی است و شاخص های آن ،افزایش ظرفیت های تولیدی و افزایش درآمد می باشد.

توسعه: در کنار افزایش تولید بر تغییر و تحولات کیفی دیگری نیز دلالت دارد.
شاخص های توسعه HDI:
اصطلاح « پیشرفت» انتخاب بسیاری از نخبگان و اندیشمندان دنیا از جمله کشور ما است .در مفهوم پیشرفت، الگوی واحدی برای همه کشورها توصیه نمی شود. موقعیت های گوناگون مثل وضعیت تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، طبیعی، انسانی، دینی و در نهایت زمانی و مکانی، شاخص های پیشرفت را تعیین می کند. بنابراین امکان تنوع در الگوها و قبل از آن شاخص ها را پیدا می کند.
– از نظر شما چه رابطه‌ای میان پیشرفت اقتصادی یک کسب و کار و پیشرفت اقتصاد ملی وجود دارد؟
پاسخ: پیشرفت اقتصادی یک کسب و کار به معنای تولید با کیفیت محصول و قیمت مناسب آن است که می تواند منجر به افزایش تقاضای مصرف کنندگان شود که به دنبال آن اشتغال نیروی کار نیز افزایش می یابد. در نتیجه درآمد داخلی افزایش و سطح رفاه جامعه نیز بالا می رود. بهبود فضای کسب و کار، رشد علم و فناوری، عدالت اقتصادی و…منجر به پیشرفت اقتصادی خواهد شد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.