جواب درس ۱ عربی نهم + ترجمه

جواب درس ۱ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس اول عربی نهم

جواب درس ۱ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس اول عربی نهم

گام به گام عربی نهم/ درس اول عربی نهم

معنی کلمات درس اول عربی نهم

آمِن: ایمن (اَلْعُبورُ الْآمِنُ: عبور و مرور ایمن) ساعَدَکَ اللّٰهُ: خداقوت (ساعَدَ: کمک کرد / یُساعِدُ: کمک می‌کند)
ابِتدَأَ:َ شروع شد (مضارع: یَبتَدِئُ) سَأَلَ: درخواست کرد، پرسید (مضارع: یَسْأَلُ)
أتَمَنَیّٰ: آرزوم می‌کنم صِعاب: سختی‌ها (مفرد: صَعْب)
تَخَرَّجَ: دانش‌آموخته شد (مضارع: یَتَخَرَّجُ) عام: سال (عامٌ دِراسیٌّ: سال تحصیلی)
تَلامیذ: دانش‌آموزان (مفرد: تلِمْیذ) قیام: برخاستن
خُذْ: بگیر، بردار، ببر (ماضی: أَخَذَ/ مضارع: یَأْخُذُ) مَماه: مرگ = موت ≠ حیاه
دِراسَه: تحصیل، درس خواندن (دِراسیّ: تحصیلی) مَمَرُّ الْمُشاهِ: گذرگاه پیاده (مُشاه یعنی پیادگان و جمعِ ماشی است.)
دَرَّسَ: درس داد (مضارع: یُدَرِّسُ) مِنطَقَهُ تَعلیمِ الْمُرورِ: پارک آموزش ترافیک
ذَهاب: رفتن (تُریدونَ الذَّهابَ: می خواهید بروید) نَبقیٰ: می‌مانیم (ماضی: بَقِیَ / مضارع: یَبْقیٰ)
رَصیف: پیاده‌رو ها: هان
زادَ: زیاد کرد، زیاد شد (مضارع: یَزیدُ) یُحَذِّرُ: هُشدار می‌دهد (ماضی: حَذَّرَ)
زارَ: زیارت کرد (مضارع: یَزورُ) یَمْشونَ: راه می‌روند (ماضی: مَشیٰ / مضارع: یَمْشی)

ترجمه درس اول صفحه ۱۳ عربی نهم

ترجمه درس اول صفحه ۱۳ عربی نهم

خوش آمدید

ترجمه درس اول صفحه ۱۳ عربی نهم
۱- یَبْتَدِئُ الْعامُ الدِّراسیُّ الْجَدیدُ. یَذْهَبُ الطُّلّابُ وَ الطّالِباتُ إِلَی الْمَدرَسَهِ بِفَرَحٍ؛
معنی: سال تحصیلی جدید شروع می‌شود. دانش آموزان پسر و دختر با شادمانی به مدرسه می‌روند.

۲- هُمْ یَحْمِلونَ حَقائِبَهُم؛ وَ یَمْشونَ عَلیَ الرَّصیفِ وَ یعَبُرونَ مَمَرَّ الْمُشاهِ لِلْعُبورِ الْآمِنِ؛
معنی: آنها کیف‌هایشان را برمی‌دارند؛ از پیاده رو می روند و برای عبور امن از گذرگاه پیاده عبور میکنند.

۳- الشَّوارِعُ مَمْلوءَهٌ بِالْبَنینَ وَ الْبَناتِ. یَبْتَدِئُ فَصْلُ الدِّراسَهِ وَ الْقِراءَهِ وَ الْکِتابَهِ وَ فَصلُ الصَّداقَهِ بَینَ التَّلامیذِ.
معنی: خیابان‌ها پر از پسران و دختران است. فصل تحصیل و خواندن و نوشتن و فصل دوستی بین دانش‌آموزان آغاز می‌شود.

ترجمه درس اول صفحه ۱۳ عربی نهم

به نام خداوند بخشنده و مهربان

۱- أَبْدَأُ باِسْمِ اللهِ کَلامی *** أَذْکُرُ رَبَّی عِنْدَ قیامی
معنی: با نام خدا سخنم را آغاز می‌کنم و به هنگام برخاستنم پروردگارم را به یاد می‌آورم.

۲- أَبْدَأُ بِاسْمِ اللهِ دُروسی *** أَذْکُرُ رَبّی عنْدَ جُلوسی
معنی: با نام خدا درس‌هایم را آغاز می‌کنم و به هنگام نشستنم پروردگارم را به یاد می‌آورم.

۳- أَقْرَأُ بِاسْمِ اللهِ کِتابی *** أَسْأَلُ رَبّی حَلَّ صِعابی
معنی: با نام خدا کتابم را می‌خوانم، حل مشکلاتم را از پروردگارم درخواست می‌کنم.

۴- مَکْتَبُنا نورٌ وَ حَیاهُ *** فیهِ دُعاءٌ، فیهِ صَلاهُ
معنی: مکتب ما روشنایی و زندگی است، در آن دعا و نماز است.

۵- فیهِ عُلومٌ، فیهِ کَمالُ *** فیهِ کُنوزٌ، فیهِ جَمالُ
معنی: در آن دانش‌ها و کمال هست، در آن گنج‌هاست، در آن زیبایی است.

۶- یَتَخَرَّجُ مِنهُ الْعُلَماءُ *** وَ یُدَرِّسُ فیهِ الْحُکَماءُ
معنی: دانشمندان از آن فارغ التحصیل می‌شوند و حکیمان در آن درس می‌دهند.

۷- ها کُتُبی أَنوارُ سَمائی *** مَرْحَمَهٌ، کَنْزٌ، کَدَوائی
معنی: هان. کتاب‌هایم روشنایی آسمانم هستند، مهربانی و گنج همچون داروی من هستند.

۸- أَبْدَأُ بِاسْمِ اللهِ أُموری *** فَاسْمُ إِلهی، زادَ سُروری
معنی: با نام خدا کارهایم را شروع می‌کنم زیرا نام خدا شادی‌ام را زیاد می‌کند.

جواب تمرین درس اول عربی نهم

جواب تمرین درس اول صفحه ۱۴ عربی نهم

🔶 تمرین یک_ الاول
📘ّ با توجه به تصویر پاسخ دهید.

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمماذا عَلَی الشَّجَرَهِ؟
جواب: حَمامَتان
معنی: چه چیزی روی درخت است؟
دو کبوتر

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمهَل هذا زَمیلُکَ؟
جواب: نَعم، هذا زَمیلی
معنی: آیا این هم‌کلاسی تو است؟
بله، این هم‌کلاسی من است

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمأَینَ مُستَشفیٰ بغداد؟
جواب: فی شارع فضال
معنی: بیمارستان بغداد کجاست ؟
در خیابان فضال

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهملِمَنْ هٰذَا الْکِتابُ؟
جواب: لِأمام علی
معنی: این کتاب برای چه کسی است؟
برای امام علی

جواب تمرین درس اول صفحه ۱۵ عربی نهم

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمفی أَیِّ عِلْمٍ هذَا الْعالِمُ مَعروفٌ؟
جواب: علم الکیمیاء
معنی: این دانشمند در چه علمی معروف است؟
علم شیمی

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمکَمْ حافِلهً فِی الْمَوقِفِ؟
جواب: أربَعَه
معنی: چند اتوبوس در ایستگاه است؟
چهار

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمهَل هُنا مِنطَقَهُ تَعلیمِ الْمُرورِ؟
جواب: نعم
معنی: آیا اینجا پارک آموزش ترافیک است؟
بله

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهم مَتَی تَلْعَبْنَ کُرَهَ الْمِنْضَدَهِ؟
جواب: فی الساعه الثامنه تماماً
معنی: چه موقع تنیس روی میز بازی می‌کنید؟
درست در ساعت ۸

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمیا تِلمیذاتُ، کَیْفَ حالُکُنَّ؟
جواب: نَحنُ بِخیرٍ
معنی: حالتان چطور است ای دانش آموزان؟
ما خوبیم

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمبِمَ یُسافِرُ الْحُجّاجُ إلَی مَکَّهَ الْمُکَرَّمَهِ؟
جواب: بالطّائِِرهّ
معنی: حاجیان با چه چیزی به مکه مکرمه سفر می‌کنند؟
با هواپیما

جواب تمرین درس اول صفحه ۱۶ عربی نهم

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

۱- واحِد – اِثْنانِ – ثلاثه – أَربَعَه – خمس– سِتَّه – سَبعه – ثَمانیَه- تِسعَه – عَشَرَه – أحَدَ عَشَرَ – اِثْناعَشَرَ
معنی: یک – دو – سه ….

۲- الْأوَّل – الثّانی – الثّالِث – الرّابع – الْخامِس – السّادِس – السّابِع – الثّامِن – التّاسِع – الْعاشِر – الحادی عَشَر – الثّانیََ عَشَرَ
معنی: اول – دوم – سوم …

۳- یَومُ السَّبْت – الْأحَد – الأثنَین – الثُّلاثاء – الأَربَعاء – الْخَمیسْ – الْجُمُعَه
معنی: شنبه ، یک شنبه ….

۴- الرَّبیع – الصَّیف – الْخَریف – الشِّتاء
معنی:
بهار – تابستان – پاییز – زمستان

۵- الْفَطور فِی الصَّباحِ – الْغَداءُ فِی الظُّهْرِ – العِشاءَ فِی اللَّیْلِ
معنی: صبحانه صبح – ناهار ظهر – شام شب

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘به پرسش‌ های زیر پاسخ دهید.

۱- مَنْ أَنتَِ؟ أنا کاتبٌ
معنی: تو کیستی؟ من یک نویسنده هستم.

۲- کَیْفَ حالُکَِ؟ أنا بخیرٍ
معنی: حالت چطور است؟ من خوبم.

۳- مِنْ أَینَ أَنتَِ؟ أنا مِن إیران
معنی: تو اهل کجا هستی؟ من ایرانی هستم.

۴- فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَِ؟ أنا فی الصَّف التاسِع
معنی: تو در کدام کلاس هستی؟ من در کلاس نهم هستم.

۵- مَتَی یَبدَأُ الْعامُ الدِّراسیُّ فی إیران؟ فی فصلِ الخَریف
معنی: چه موقع سال تحصیلی در ایران شروع می‌شود؟ در فصل پاییز

جواب تمرین درس اول صفحه ۱۷ عربی نهم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘برای فعل های زیر، ضمیر مناسب انتخاب سپس هر جمله را ترجمه کنید.

جواب تمرین درس اول صفحه ۱۷ عربی نهم 🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘کدام کلمه از نظر معنایی با بقیه کلمات «نا هماهنگ» است؟

جواب تمرین درس اول صفحه ۱۷ عربی نهم

جواب تمرین درس اول صفحه ۱۸ عربی نهم

🔶 تمرین ششم _ السادس
📘 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. «یک کلمه اضافه است.»

جواب تمرین درس اول صفحه ۱۸ عربی نهمجهت بزرگنمایی روی تصویر بالا کلیک کنید.👆

🔶 تمرین هفتم _ السابع
📘 در جای خالی، یکی از کلمه های زیر را بنویسید. «دو کلمه اضافه است.» 

عَلَیکَ / ذَهَبِهِ / الْجُلوس / الْحَجَرِ / الْجاهِلِ / الْأَمانُ / الصِّعاب
بر تو / طلای او / نشستن / سنگ / نادان / ایمنی / مشکلات

۱- أَدَبُ الْمَرْءِ، خَیْرٌ مِنْ …ذَهَبِهِ…
معنی: ادب آدمی بهتر از طلای اوست.

۲- اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ، کَالنَّقْشِ فِی …الْحَجَرِ…
معنی: علم در کودکی همانند نقاشی در سنگ است.

۳- نِعْمَتانِ مَجْهولَتانِ؛ الصِّحَّهُ وَ …الْأَمانُ…
معنی: دو نعمت نامعلوم هستند؛ سلامتی و امنیت

۴- اَلدَّهْرُ یَومانِ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ …عَلَیکَ…
معنی: روزگار دو روز است؛ روزی برای تو و روزی علیه تو.

۵- عَداوَهُ الْعاقِلِ، خَیْرٌ مِنْ صَداقَهِ …الْجاهِلِ…
معنی: دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.

جواب تمرین درس اول صفحه ۱۹ عربی نهم

🔶 تمرین هشتم _ الثامن
📘متضاد کلمه‌های داخل جدول را در کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید
کَثیر= بسیار – لَیْل = شب – نِهایَه = پایان
قَریب = نزدیک – جَمیل = زیبا – صَداقَه = دوستی
یَمین = راست – غالیَه = گران – شِراء = خرید کنید
فَرِحَ = شاد شد – کَذَبَ = دروغ گفت – حارّ = گرم

رَخیصَه ≠ غالیَه بَعید ≠ قَریب یَسار ≠ یَمین
بَیْع ≠ شِراء بِدایَه ≠ نِهایَه بارِد ≠ حارّ
حَزِنَ ≠ فَرِحَ قَبیح ≠ جَمیل صَدَقَ ≠ کَذَبَ
قَلیل ≠ کَثیر عَداوَه ≠ صَداقَه نَهار ≠ لَیْل

🔶 تمرین نهم _ التاسع
📘 این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.
أَوراق / فَلّاحانِ / شَجَرَه / ریاضیّونَ / سَیِّدات / مُدَرِّسَتانِ

این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.

معنی الاربعینیات صفحه ۲۰ درس اول عربی نهم

معنی صفحه 20 عربی نهم

اَلشُّرطیُّ وَ الزّائِرُ
پلیس و زائر

– أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم!
معنی: خوش آمدید
– شُکراً. ساعَدَکَ اللّٰهُ!
معنی: تشکر خدا قوت
– کَم یَوماً تَبقَونَ فِی الْعِراقِ؟
معنی: چند روز در عراق می مانید؟
– نَبقیٰ أُسبوعَینِ.
معنی: دو هفته می مانیم.
– إلیٰ أَیِّ مُدُنٍ تُریدونَ الذَّهابَ؟
معنی: به کدام شهر ها میخواهید بروید؟
– إلَی النَّجَفِ وَ کَربَلاء وَ الْکاظِمیَّهِ وَ سامَرّاء.
معنی: به نجف ، کربلا ، کاظمین و سامرا
– کَم یَوماً تَبقَونَ فِی النَّجَفِ؟
معنی: چند روز در نجف می مانید؟
– نَبقیٰ یَومَینِ.
معنی: دو روز می مانیم
– وَ کَم یَوماً فی باقِی الْمُدُنِ؟
معنی: در سایر شهر ها چند روز میمانید؟
– فِی الْکاظِمیَّهِ وَ سامَرّاء یَومَینِ، وَ الْباقی فی کَربَلاء.
معنی: در کاظمین و سامرا دو روز و مابقی را در کربلا
– أَتَمَنّیٰ لَکُم زیارَهً مَقبولَهً!
معنی: آرزو میکنم زیارتتان مورد قبول باشد.
– حَفِظَکَ اللّٰهُ!
معنی: خدا نگهدارت
– خُذْ جَوازَکَ، فی أَمانِ اللّٰهِ!
معنی: گذر نامه‌ات را بگیر ، در امان خدا
– شُکراً جَزیلاً. فی أَمانِ اللّٰهِ وَ حِفظِهِ!
معنی: خیلی ممنون . در امان خدا و پناهش

جواب الاربعینیات درس اول عربی نهم

مَن زارَنا فی مَماتِنا فَکَأنَّما زارَنا فی حَیاتِنا.
معنی: هرکس ما را پس از وفاتمان زیارت کند ، گویی ما را در حال حیات زیارت کرده است.

درس ۱ عربی نهم 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.