گام به گام درس ۱ عربی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۱ عربی یازدهم انسانی

ترجمه و جواب تمرینات درس اول عربی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۱ عربی یازدهم انسانی

ترجمه و جواب تمرینات درس اول عربی یازدهم انسانی

گام به گام عربی یازدهم انسانی /

معنی صفحه ۲ عربی یازدهم انسانی

مَواعِظُ قَیِّمَهٌ
خطبه های ارزشمند

عربی یازدهم

۱- یُحِبُّ الْآباءُ وَ الْأُمَّهاتُ رُؤیَهَ أَولادِهِم فی أَحسَنِ حالٍ، وَ لِذٰلِکَ 
معنی: پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در بهترین حالت ببینند،
یُرشِدونَهُم دائِماً إلَی الصِّفاتِ الطَّیِّبَهِ وَ الْأَعمالِ الصّالِحَهِ.
معنی: و به همین دلیل همیشه آنها را به صفت‌های خوب و کار‌های درست راهنمایی می‌کنند.

۲- کَالْأَخلاقِ الْحَسَنَهِ، وَ تَعَلُّمِ الْعُلومِ وَ الْمَهاراتِ وَ الْفُنونِ النّافِعَهِ، 
معنی: مانند اخلاق خوب، یادگیری دانش‌ها و مهارت‌ها و فنون سودمند،
وَ الاِبْتِعادِ عَنِ الْأَراذِلِ وَ التَّقَرُّبِ إلَی الْأَفاضِلِ، 
معنی:دور شدن از فرومایگان و نزدیک شدن به شایستگان،
وَ الِاهْتِمامِ بِالرّیاضَهِ، وَ مُطالَعَهِ الْکُتُبِ، وَ احْتِرامِ الْقانونِ، 
معنی:همّت ورزیدن (اهمیّت دادن) به ورزش، مطالعۀ کتاب‌ها، احترام نهادن به قانون،
وَ الاِقْتِصادِ فِی اسْتِهلاکِ الْماءِ وَ الْکَهرَباءِ، 
معنی:صرفه جویی در مصرف آب و برق،
وَ حُسْنِ التَّغذیَهِ، وَ غَیرِ ذٰلِکَ مِنَ الصِّفاتِ وَ الْأَعْمالِ … .
معنی:حُسن تغذیه (خوب خوردن) و صفت‌ها و کار‌های دیگر.

وَ فی الْقُرآنِ الْکَریمِ نَریٰ «لُقمانَ الْحَکیمَ» یُقَدِّمُ لِابْنِهِ مَواعِظَ قَیِّمَهً، 
معنی: و در قرآن کریم می‌بینیم که لقمان حکیم پند‌هایی ارزشمند به پسرش تقدیم می‌کند
وَ هٰذا نَموذَجٌ تَربَویٌّ لِیَهتَدیَ بِهِ کُلُّ الشَّبابِ. فَقَدْ جاءَ فِی الْقُرآنِ الْکَریمِ:
معنی: و این نمونه‌ای تربیتی است، تا همۀ جوانان با آن هدایت شوند. در قرآن کریم آمده است:

عربی یازدهم

۳- یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاهَ وَ أْمُرْ بِالْمَعروفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ اصْبِرْ عَلیٰ ما أَصابَکَ إنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزمِ الْأُمورِ وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّکَ للِنّاسِ وَ لا تَمشِ فِی الْأَرضِ مَرَحاً إنَّ اللهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخورٍ وَ اقْصِدْ فی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوتِکَ إنَّ أَنکَرَ الْأَصواتِ لَصَوتُ الْحَمیرِ
معنی: ای پسرکم، نماز را برپادار و به کار پسندیده فرمان بده و از کار ناپسند بازدار، و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبایی کن؛ زیرا این از کارهای مهم است.
و از مردم روی برنگردان، و در زمین با خودپسندی و شادمانه راه مرو؛ زیرا خدا خودپسندِ فخرفروش را دوست نمی‌دارد.
و در راه رفتنت میانه روی کن، و صدایت را پایین بیاور؛ زیرا بدترین آوازها بی‌گمان بانگ خران است.

معنی صفحه ۳ عربی یازدهم انسانی

عربی یازدهم

۴- إنَّ اللّهَ یُحِبُّ مَنْ یُحافِظُ عَلَی الصَّلاهِ فی وَقتِها، فَقَدْ قالَ النَّبیُّ (ص):
معنی: قطعاً خدا کسی را که مراقب نماز اوّل وقتش باشد دوست دارد. پیامبر (ص) فرموده‌اند:

۵- «إنَّ عَمودَ الدّینِ الصَّلاهُ.»
معنی: قطعاً ستون دین، نماز است.

۶- وَ عَلَینا أَنْ نَکونَ مُشتاقینَ إلَی الْأَعمالِ الصّالِحَهِ، وَ ناهینَ عَنِ الْمُنکَرِ، وَ صابِرینَ عَلَی الْمَشاکِلِ وَالشَّدائِدِ؛
معنی: و ما باید مشتاق کارهای شایسته، بازدارنده از زشتی و بردبار بر دشواری‌ها و سختی‌ها باشیم.

۷- فَإنَّ ذٰلِکَ مِنَ الْأُمورِ الْمُهِمَّهِ. وَ عَلَینا أَنْ نَتَواضَعَ أَمامَ أَساتِذَتِنا وَ أَصدِقائِنا وَ زُمَلائِنا وَ جیرانِنا وَ أَقرِبائِنا وَ کُلِّ مَنْ حَولَنا؛ فَقَدْ قالَ الْإمامُ الْکاظِمُ (ع):
معنی: زیرا این از کار‌های مهم می‌باشد، و بر ما لازم است که در برابر استادان، دوستان، هم شاگردی‌ها، همسایگان، خویشاوندانمان و هر که پیرامون ماست، فروتنی کنیم. امام کاظم (ع) فرموده‌اند:

۸- «اَلْحِکْمَهُ تَعْمُرُ فی قَلْبِ الْمُتَواضِعِ، وَ لا تَعْمُرُ قَلْبِ الْمُتَکَبِّرِ الْجَبّارِ.»
معنی: حکمت در قلب فروتن ماندگار می‌شود (عمر می‌کند) و در قلب خودْ بزرگ بین ستمگر ماندگار نمی‌شود.

۹- إنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُعْجَبٍ بِنَفْسِهِ. إذَنْ عَلَینا أَن لا نَتَکَبَّرَ عَلَی الْآخَرینَ؛ فَإنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُتَکَبِّرینَ،
معنی: بی گمان خداوند هیچ خودپسندی را دوست نمی‌دارد. بنابراین، باید خود را از دیگران بزرگ‌تر نبینیم؛ زیرا خدا خودبزرگ بینان را دوست نمی‌دارد.

۱۰- وَ عَلَینا أَنْ لا نَرْفَعَ أَصواتَنا فَوقَ صَوتِ الْمُخاطَبِ؛ فَقَدْ شَبَّهَ اللّهُ کَلامَ مَن یَرْفَعُ صَوتَهُ دونَ دَلیلٍ مَنطِقیٍّ بِصَوتِ الْحِمارِ.
معنی: و باید صدایمان را از صدای مخاطب بالاتر نبریم؛ که خداوند صدای کسی را که بدون دلیل منطقی صدایش را بالا می‌برد به صدای خر همانند کرده است.

معنی کلمات درس اول عربی یازدهم انسانی

إذَنْ: بنابراین جَبّار: ستمکارِ زورمند «صفت خدا به معنای توانمند» مُخْتال: خودپسند = مُعْجَبٌ بِنَفْسِهِ
اُغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ: صدایت را پایین بیاور (غَضَّ: یَغُضُّ) حَمیر: خرها «مفرد: حِمار» مَرَحاً: شادمانه و با ناز و خودپسندی
اِقْصِدْ: میانه روی کن (قَصَدَ، یَقْصِدُ) خَدّ: گونه مَشْی: راه رفتن
اِقْتِصاد: صرفه جویی (اِقْتَصَدَ، یَقْتَصِدُ) شَبَّهَ: تشبیه کرد (مضارع: یُشَبِّهُ) مُعْجَبٌ بِنَفْسِهِ: خودپسند  إعْجابٌ بِالنَّفْسِ: خودپسندی
أَقِمْ: بر پای دار «أَقِمِ الصَّلاهَ: نماز را بر پای دار.» (أَقامَ، یُقیمُ) عَزْمُ الْأُمورِ: کارهای مهم مُنْکَر: کار زشت
أَنْکَر: زشت‌تر، زشت‌ترین = أَقْبَح فَخور: فخر فروش ≠ مُتَواضِع ناهی، ناهٍ: بازدارنده «جمع: ناهونَ، ناهینَ و نُهاه»
اِنْهَ: باز دار  (نَهیٰ، یَنْهیٰ) فُنون: هنرها «مفرد: فَنّ» نَموذَج: نمونه «جمع: نَماذِج»
اوْمُرْ: دستور بده «وَ + اوْمُرْ = وَ أْمُرْ» قَیِّم: ارزشمند یُقَدِّمُ: تقدیم می‌کند، پیش می‌فرستد (ماضی: قَدَّمَ)
تَربَویّ: پرورشی لَـ: بی گمان (حرف تأکید)
تَعْمُرُ: عمر می‌کند، در اینجا یعنی ماندگار می‌شود (عَمَرَ، یَعْمُرُ) لا تُصَعِّرْ خَدَّکَ: با تکبّر رویت را برنگردان (مضارع: یُصَعِّرُ)
لا تَمْشِ: راه نرو (ماضی: مَشیٰ/ مضارع: یَمْشی)
لِیَهْتَدیَ: تا راهنمایی شود (ماضی: اِهْتَدیٰ)

جواب درست نادرست صفحه ۴ عربی یازدهم انسانی

عَیِّنِ الصَّحیحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نَصِّ الدَّرْسِ. (ص / غ)
با توجه به متن درس درست و نادرست را مشخص کنید.

۱- یَجِبُ أَنْ لا نَرْفَعَ أَصْواتَنا فوقَ صَوتِ مَنْ نَتَکَلَّمُ مَعَهُ. ✅درست
معنی: ما نباید صداهایمان را بالاتر از صدای کسی که با او سخن می‌گوییم (مخاطب) بالا ببریم.

۲- عَلَیْنا أَن نُحافِظَ عَلیٰ أَداءِ الصَّلاهِ فی وَقْتِها. ✅درست
معنی: ما باید (بر ما لازم است که) بر انجام نماز اول وقت محافظت کنیم. (مراقب انجام نماز در (اول) وقتش باشیم).

۳- قَدَّمَ لُقمانُ الْحَکیمُ لِابْنِهِ مَواعِظَ قَیِّمَهً. ✅درست
معنی: لقمان حکیم به پسرش (فرزندش) پندهای ارزشمندی تقدیم کرد.

۴- لا تَعْمُرُ الْحِکمَهُ فی قَلْبِ الْمُتَواضِعِ. ❌ نادرست
معنی: پند و حکمت، در قلب (انسان) متواضع و فروتن ماندگار نمی‌شود.

۵- اَلْإعْجابُ بِالنَّفْسِ عَمَلٌ مَقْبولٌ. ❌ نادرست
معنی: خودپسندی کاری پسندیده (مورد قبول) است.

جواب صفحه ۷ درس اول عربی یازدهم انسانی

تَرجِمِ الْأَحادیثَ التّالیَهَ، ثُمَّ ضَعْ خَطّاً تَحتَ اسْمِ التَّفضیلِ.
احادیث زیر را ترجمه کنید و زیر نام مورد نظر خط بکشید.

۱- سُئِلَ رَسولُ اللهِ (ص): مَنْ أَحَبُّ النّاسِ إلَی اللهِ، قالَ أَنفَعُ النّاسِ لِلنّاسِ.
معنی: از پیامبر خدا پرسیده شده: چه کسی نزد خداوند محبوب‌ترین مردم است، فرمود سودمندترین مردم برای مردم.
أَحَبُّ: اسم تفضیل (محبوب‌تر‌ین) / أَنفَعُ: اسم تفضیل (سودمندترین)

۲- أَحسَنُ زینَهِ الرَّجُلِ السَّکینَهُ مَعَ إیمانٍ. رسولُ الله (ص)
معنی: بهترین زینت مرد آرامش همراه ایمان است.
أَحسَنُ: اسم تفضیل (بهترین)

۳- أَفْضَلُ الْأَعمالِ الْکَسْبُ مِنَ الْحَلالِ. رسولُ الله (ص)
معنی: برترین (بهترین) کارها، کسب حلال است.
أَفْضَلُ: اسم تفضیل (بهترین)

جواب صفحه ۸ درس اول عربی یازدهم انسانی

تَرجِمِ العِْباراتِ التّالیَهَ.
عبارات زیر را ترجمه کنید.

۱- …رَبَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرّاحِمینَ اَلْمؤمِنون: ۱۰۹
معنی: پروردگارا ایمان آوردیم پس بر ما ببخشای و به ما رحم کن که تو بهترین رحم کنندگان هستی.

۲- لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ الْقَدْر: ۳
معنی: شب قدر بهتر از هزار ماه است.

۳- شَرُّ النّاسِ ذو الْوَجْهَیْنِ.
معنی: بدترین مردم دو رویان هستند.

۴- خَیْرُ إخْوانِکُم مَنْ أَهْدیٰ إلَیکُم عُیوبَکُم. رَسولُ اللّهِ (ص)
معنی: بهترین دوستانتان (برادران شما) کسی است که عیب‌هایتان را به شما هدیه کند.

۵- مَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهائِمِ. أَمیرُ الْمُؤمِنینَ عَلیٌّ (ع)
معنی: هر کس شهوتش بر عقلش غلبه کند پس او بدتر از چهارپایان (حیوانات است.)

جواب صفحه ۹ درس اول عربی یازدهم انسانی

تَرجِمِ الْآیَتَینِ وَ الْعِبارَهَ، ثُمَّ عَیِّنِ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ التَّفضیلِ.
دو آیه و عبارت را ترجمه کنید سپس نام مکان و نام ترجیح را مشخص کنید.
۱- … وَ جادِلْهُم بِالَّتی هیَ أَحْسَنُ إنَّ رَبَّکَ هوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ …
معنی: و با آنها به روشی که نیکوتر است مجادله نمای (ستیزه کن) در حقیقت، پروردگارت به [حال] کسی که از راهش منحرف شده، داناتر است.
أَحْسَنُ: اسم تفضیل (نیکوتر، خوبتر)
أَعْلَمُ: اسم تفضیل (داناتر)

۲- وَ الْآخِرَهُ خَیْرٌ وَ أَبْقیٰ
معنی: و آخرت بهتر و ماندگارتر است.
خَیْرٌ: اسم تفضیل (نیکوتر)
أَبْقیٰ: اسم تفضیل (پایدارتر)

۳- کانَتْ مَکتَبَهُ «جُندی سابور» فی خوزستان أَکبَرَ مَکتَبَهٍ فی الْعالَمِ الْقَدیمِ.
معنی: کتابخانه‌ی جندی شاپور در خوزستان، بزرگترین کتابخانه‌ در دنیا قدیم بود.
أَکبَرَ: اسم تفضیل (بزرگ‌ترین)
مَکتَبَهٍ: اسم مکان (کتابخانه‌)

ترجمه حوار صفحه ۱۰ عربی یازدهم انسانی

فی سوقِ مَشهَد
در بازار مشهد

 اَلزّائِرَهُ الْعَرَبیَّهُ
خانم زائر عرب
بائِعُ الْمَلابِسِ
فروشنده لباس‌ها
سَلامٌ عَلَیکُم.
معنی: سلام علیکم
عَلَیکُمُ السَّلامُ، مَرحَباً بِکِ.
معنی: علیکم السلام. خوش آمدید.
کَم سِعرُ هٰذَا الْقَمیصِ الرِّجالیِّ؟
معنی: قیمت این پیراهن مردانه چقدر است؟
سِتّونَ أَلْفَ تومان.
معنی: ۶۰ هزار تومان
أُریدُ أَرخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الْسَعارُ غالیَهٌ.
معنی: ارزان‌تر از این می‌خواهم. این قیمت‌ها گران (بالا) است.
عِندَنا بِسِعْرِخَمسینَ أَلْفَ تومان. تَفَضَّلی اُنظُری.
معنی: به قیمت ۵۰ هزار تومان داریم. بفرما ببین.
أَیُّ لَوْنٍ عِندَکُم؟
معنی: چه رنگ‌‌هایی دارید؟
أَبیَضُ وَ أَسوَدُ وَ أَزرَقُ وَ أَحمَرُ وَ أَصفَرُ بَنَفسَجیٌّ.
معنی: سفید و سیاه و آبی و قرمز و زرد و بنفش.
بِکَم تومان هٰذِهِ الْفَساتینُ؟
معنی: این پیراهن‌های زنانه چند تومن است؟
تَبدَأُ الْأَسعارُ مِن خَمْسَهٍ وَ سَبْعینَ أَلْفاً إلیٰ خَمسَهٍ و ثَمانینَ أَلْفَ تومان.
معنی: قیمت‌ها از ۷۵ هزار شروع می‌شود تا ۸۵ هزار تومن.
اَلْأَسْعارُ غالیَهٌ!
معنی: قیمت‌ها گران (بالا) است!
سَیِّدَتی، یَخْتَلِفُ السِّعْرُ حَسَبَ النَّوعیّاتِ.
معنی: خانم ، قیمت بر حسب جنس فرق دارد.
بِکَم تومان هٰذِهِ السَّراویلُ؟
معنی: این شلوارها چند تومان است؟
اَلسِّروالُ الرِّجالیُّ بِتِسعینَ أَلْفَ تومان، وَ السِّروالُ النِّسائیُّ بِخَمسَهٍ وَ تِسْعینَ أَلْفَ تومان.
معنی: شلوار مردانه ۹۰ هزار تومان و شلوار زنانه ۹۵ هزار تومان است.
أُریدُ سَراویلَ أَفضَلَ مِن هٰذِهِ.
معنی: شلوارهایی بهتر از این می‌خواهم.
ذٰلِکَ مَتْجَرُ زَمیلی، لَهُ سَراویلُ أَفضَلُ.
معنی: آن مغازهٔ همکار من است، شلوارهای بهتری دارد.
فی مَتجَرِ زَمیلِهِ …
معنی: در مغازهٔ همکارش …
رَجاءً، أَعْطِنی سِروالاً مِن هٰذَا النَّوعِ وَ … کَم صارَ الْمَبلَغُ؟
معنی: لطفأ، شلواری از این نوع (جنس) و … به من بده. قیمت چند (مبلغ چقدر) شد؟
صارَ الْمَبلَغُ مِئَتَینِ وَ ثَلاثینَ أَلْفَ تومان. أَعْطینی بَعدَ التَّخْفیضِ مِئَتَینِ وَ عِشْرینَ أَلْفاً.
معنی: مبلغ ۲۳۰ هزار تومان شد. بعد از تخفیف، به من ۲۲۰ هزار بده.

جواب تمرین صفحه ۱۱ درس ۱ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین یک_ الاول
📘 
أَیُّ کَلِمَهٍ مِن کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّرسِ تُناسِبُ التَّوضیحاتِ التّالیَهَ؟
کدام کلمه از فرهنگ لغت درس با توضیحات زیر مطابقت دارد؟

۱- اَلْمُستَبِدُّ الَّذی لا یَریٰ لِأَحَدٍ عَلَیهِ حَقّاً: جبار: ستمکار زورمند
معنی: مستبدی (دیکتاتوری) که برای هیچ کس حتی نمی‌بیند (‌قائل نمی‌شود‌).

۲- اَلْإنسانُ الَّذی یَفْتَخِرُ بِنَفْسِهِ کَثیراً: مختال (معجب بنفسه): خودپسند
معنی: انسانی که بسیار به خودش افتخار می‌کند (می‌بالد، می‌نازد).

۳- حَیَوانٌ یُسْتَخدَمُ لِلْحَمْلِ وَ الرُّکوبِ: حمار: خر
معنی: حیوانی که برای حمل (باربری) و سواری گرفتن بکار گرفته می‌شود.

۴- اَلْعَمَلُ السَّیِّءُ وَ الْقَبیحُ: مُنکَر: کار زشت
معنی: کار بد و زشت

۵- عُضْوٌ فی الْوَجْهِ: خَدّ: گونه
معنی: عضوی در صورت

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 عَیِّنْ نَوعَ الْأَفعالِ الَّتی تَحَتَها خَطٌّ وَ مَیِّزْ ترَجَمَتهَا. (نَوْع: اَلْماضی، اَلْمُضارِع، الْأَمر)
نوع افعال خط کشیده شده را مشخص کنید و ترجمه آنها را تشخیص دهید. (نوع: گذشته، حال، امری)

۱-أَرادَ قَنبَرٌ أَنْ ۲-یَسُبَّ الَّذی کانَ سَبَّهُ؛ ۳-فَقالَ الْإمامُ عَلیٌّ (ع) لَهُ:
مَهْلاً یا قَنبرُ، ۴-دَعْ شاتِمَکَ مُهاناً تُرْضِ الرَّحْمٰنَ و تُسْخِطِ الشَّیطانَ و تُعاقِبْ عَدوَّکَ، .. ۵-ما أَرضَی الْمؤمنُ رَبَّهُ بِمِثلِ الْحِلْمِ، وَ لا ۶-أَسْخَطَ الشَّیطانَ بِمِثلِ الصَّمتِ، وَ لا عُوقِبَ الْأَحْمَقُ بِمِثلِ السُّکوتِ عَنهُ.
قنبر ۱-خواست به کسی که به او ناسزا گفته بود، ۲-دشنام دهد، پس امام علی به او ۳-فرمودند: ای قنبر آرام باش، دشنامگوی خود را خوار ۴-رها کن تا [خدای] بخشاینده را خشنود و اهریمن را خشمگین کنی و دشمنت را کیفر داده باشی. مؤمن پروردگارش را با [چیزی] مانند بردباری ۵-خشنود و اهریمن را با [چیزی] همانند خاموشی ۶-خشمگین نکرد و نادان با [چیزی] همانند دم فرو بستن در برابرش کیفر نشد.

رُبَّ سُکوتٍ أَبْلَغُ مِنَ الْکَلامِ. (مِنَ الْمَثالِ الْعَرَبیَّهِ)
معنی: چه بسا سکوت کردن رساتر از سخن گفتن است.

أراد: ماضی = خواست
دَعْ: امر = رها کن
یَسُبْ: مضارع = دشنام دهد
ما أرضی: ماضی = خشنود نکرد
قال: ماضی = گفت: فرمود
ما لا أسخط: ماضی = خشمگین نکرد

جواب تمرین صفحه ۱۲ درس ۱ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘 
تَرْجِمْ هٰذِهِ الْأَحادیثَ النَّبَویَّهَ، ثُمَّ عَیِّنِ الْمَطلوبَ مِنکَ.
این احادیث نبوی را ترجمه کنید، سپس مشخص کنید چه چیزی از شما خواسته شده است.

۱- حُسْنُ الْخُلُقِ نِصفُ الدّینِ. (اَلْمُبتَدَأَ وَ الْخَبَرَ)
معنی: خوش اخلاقی نیمی از دین است.
حُسْنُ: مبتدا
نصفُ: خبر

۲- مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ. (اَلْفاعِلَ وَ الْمَفعولَ)
معنی: هر کس اخلاقش بد باشد (بد شود) خودش را عذاب می‌دهد.
خُلُقُ: فاعل
نَفْسَ: مفعول

۳- اَللّٰهُمَّ کَما حَسَّنْتَ خَلْقی، فَحَسِّنْ خُلُقی. (فِعْلَ الْأَمرِ وَ الْفِعلَ الْماضیَ)
معنی: خدایا، همان طور که آفرینشم را نیکو گردانیدی اخلاقم را هم نیکو بگردان.
حَسَّنْتَ: فعل ماضی
حَسُنْ: فعل امر

۴- لَیسَ شَیءٌ أَثقَلَ فِی الْمیزانِ مِنَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ. (اِسْمَ التَّفضیلِ وَ الْجارَّ وَ الْمَجرورَ)
معنی: در ترازوی اعمال، چیزی سنگین‌تر از اخلاق خوب نیست.
أَثقَلَ: اسمم تفضیل
مِنَ الْخُلُق: جار و مجرور

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘 تَرْجِمْ. مایَلی، ثُمَّ عَیِّنِ اسْمَ الْمَکانِ، وَ اسْمَ التَّفضیلِ.

ترجمه کردن. زیر، سپس نام مکان و نام ترجیحی را مشخص کنید.

۱- رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ:
پروردگار مشرق و مغرب (خدای شرق و غرب).
الْمَشْرِقِ: اسم مکان
الْمَغْرِبِ: اسم مکان

۲- مِنَ الْمَسجِدِ الْحَرامِ: 
از مسجد الحرام
الْمَسجِدِ: اسم مکان

۳- یا أَسْمَعَ السَامِعینَ:
ای شنونده‌ترین شنوندگان
أَسْمَعَ: اسم تفضیل

۴- یا أَحْسَنَ الْخالِقینَ:
ای بهترین آفرینندگان
أَحْسَنَ: اسم تفضیل

۵- یا أَرْحَمَ الرّاحِمینَ:
ای مهربانترین مهربانان
أَرْحَمَ: اسم تفضیل

جواب تمرین صفحه ۱۳ درس ۱ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘 
تَرْجِمِ الْأفعالَ وَالْمَصادِرَ التّالیَهَ.
افعال و مصدرهای زیر را ترجمه کنید.

اَلْماضی اَلْمُضارعُ وَ الْمُستَقبَلُ اَلْأَمْرُ وَ النَّهْیُ اَلْمَصْدَر
قَدْ أَحْسَنَ: 
نیکی کرده است
یُحْسِنُ:
نیکی می‌کند
أَحْسِنْ: 
نیکی کردن
إحْسان:
نیکی کردن
اِقْتَرَبَ:
نزدیک شد
یَقْتَرِبونَ: 
نزدیک می‌شوند
لا تَقْتَرِبوا: 
نزدیک نشوید
اِقْتِراب:
نزدیک شدن
اِنْکَسَرَ: 
شکسته شد
سَیَنْکَسِرُ:
شکسته خواهد شد
لا تَنْکَسِرْ:
شکسته نشو
اِنْکِسار:
شکسته شدن
اِسْتَغْفَرَ:
آمرزش خواست
یَسْتَغْفِرُ:
 آمرزش می‌خواهد
اِسْتَغْفِرْ:
آمرزش بخواه
اِسْتِغفار:
 آمرزش خواستن
ما سافَرْتُ:
سفر نکردم
لا یُسافِرُ: 
سفر نمی‌کند
لا تُسافِرْ:
 سفر نکن
مُسافَرَه:
سفر کردن
تَعَلَّمَ: 
یاد گرفت
یَتَعَلَّمانِ:
یاد می‌گیرند
تَعَلَّمْ: 
یاد بگیر
تَعَلُّم:
یاد گرفتن
تَبادَلْتُم:
 عوض کردید
تَتَبادَلونَ:
 عوض می‌کنید
لا تَتَبادَلوا:
عوض نکنید
تَبادُل:
عوض کردن
قدَْ عَلَّمَ:
آموزش داده است
سَوْفَ یُعَلِّمُ: 
آموزش خواهد داد
عَلِّمْ: 
آموزش بده
تَعْلیم:
آموزش دادن

جواب تمرین صفحه ۱۴ درس ۱ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین ششم _ السّادِسُ
📘 عَیِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابیَّ لِلْکَلِماتِ الْمُلَوَّنَهِ.

محل اعراب کلمات رنگی را مشخص کنید.

۱- فَأَنْزَلَ اللهُ سَکینَتَهُ عَلیٰ رَسولِهِ وَ عَلَی الْمُؤمِنینَ
پس خداوند آرامشش را بر پیامبرش و بر مومنان نازل کرد.
اللهُ: فاعل
سکینهٌ: مفعول و منصوب
رسولِ: مجرور به حرف جر

۲- لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلّا وُسْعَها 
خداوند کسی را جز به اندازه‌ی توانش مکلّف نمی‌سازد (تکلیف نمی‌دهد.)
اللهُ: فاعل
نفساً: مفعول

۳- أَعبَدُ النّاسِ، مَن أَقامَ الْفَرائِضَ.
عابدترین مردم کسی است که واجبات را به پا دارد.
أَعبَدُ: فعل ، مرفوع ، مبتدأ
النّاسِ: اسم ، مضاف الیه

۴- أَحَبُّ عِبادِ اللهِ إلَی اللهِ أَنْفَعُهُم لِعِبادِهِ.
محبوب‌ترین بندگان نزد خداوند، سودمندترین آنها نسبت به بندگانش است.
أَحَبُّ: مبتدا و مرفوع
عِبادِ: مضاف الیه و مجرور
اللهِ: مجرور به حرف جر
أَنْفَعُ: خبر و مرفوع
لِعِبادِ: جار و مجرور

۵- عَداوَهُ الْعاقِلِ خَیْرٌ مِن صَداقَهِ الْجاهِلِ. 
دشمنیِ دانا، بهتر از دوستیِ نادان است.
عَداوَه: مبتدا
خَیْرٌ: خبر
صَداقَهِ: مجرو به حرف جر
الْجاهِلِ: مضاف‌الیه

جواب تمرین صفحه ۱۵ درس ۱ عربی یازدهم انسانی

🔶 تمرین هتفم _السّابِعُ 
📘عَیِّنِ الْکَلِمَهَ الْغَریبَهَ فی کُلِّ مَجموعَهٍ.
کلمه عجیب و غریب را در هر گروه مشخص کنید.

۱- ✅نَماذِج / حَمیر / ثَعالِب / ذِئاب
نمونه‌ها / الاغ‌ها / روباه‌ها / گرگ‌ها

۲- سِروال / ✅صَمْت / فُستان / قَمیص
شلوار / سکوت / پیراهن زنانه / پیراهن

۳- مُمَرِّضَه / بائِعَه / فَلّاحَه / ✅قَیِّمَه
پرستار / فروشنده / کشاورز / باارزش

۴- ✅أَحْمَر / أَحْسَن / أَجْمَل / أَصْلَح
قرمز / خوب‌تر / زیباتر / نیکوتر

۵- أَصْفَر / أَزْرَق / أَبْیَض / ✅أَکْثَر
زرد / آبی / سفید / بیشتر

۶- خَدّ / ✅سِنّ / لِسان / مَرَح
گونه / دندان / زبان / خودپسندی

🔶 تمرین هشتم _الثّامِنُ
📘ضَعْ فِی الْفَراغِ کَلِمَهً مُناسِبَهً.
در جای خالی یک کلمه مناسب قرار دهید.
۱- اِشْتَرَیْنا ……………. وَ فَساتینَ بِأَسْعارٍ رَخیصَهٍ فِی الْمَتْجَرِ. (✅سَراویل / أَشْهُراً / مَواقِفَ)

۲- ذَهَبَ الْعامِلُ إلیٰ بَیتِهِ بَعْدَما ……………. واجِباتِهِ بِدِقَّهٍ. (ضَلَّ / ساءَ / ✅تَمَّمَ)

۳- إنَّنا ……………. هَدیَّهً لِزَمیلِنا الْفائِزِ فِی الْمُسابَقَهِ. (عَمَرْنا / ✅أَهْدَیْنا / غَلَبْنا)

۴- والِدی یَشْتَغِلُ فی مُؤسَّسَهٍ ……………. ثَقافیَّهٍ. (✅تَرْبَویَّهٍ / نَموذَجٌ / رُکوبٍ)

۵- یا زَمیلی، دَعْ ……………. ـکَ حَقیراً لِرِضَا اللّهِ. (شاتِمَ / نَوعیَّهَ / ✅أَسْعارَ)

۶- إنَّ الْـ ……………. آلَهٌ لِمَعرِفَهِ وَزْنِ الْأَشیاءِ. (مِفتاحَ / مِصباحَ / ✅میزانَ)

جواب بحث علمی درس اول عربی یازدهم انسانی

📘 اَلْبَحثُ الْعِلمیُّ
اِسْتَخْرِجْ خَمْسَهَ أَسْماءِ تَفضیلٍ مِنْ دُعاءِ الِافْتِتاحِ.
پنج اسم تفضیل را از دعای آغازین استخراج کنید.اسم تفضیلبرای بزرگ شدن روی آن کلیک کنید 👆

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.