جواب درس ۱ فارسی نهم؛ صفحه ۱۴، ۱۵

جواب درس ۱ فارسی نهم؛ صفحه ۱۴، ۱۵

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس اول فارسی نهم

جواب درس ۱ فارسی نهم؛ صفحه ۱۴، ۱۵

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس اول فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۱ :: آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۴ فارسی نهم

۱- چند نمونه از جلوه‌های زیبایی آفرینش و نعمت‌های خدا را در درس، بیابید و بیان کنید. جواب: 

۱- عقل حیران شود از خوشه زرین عِنَب ◈◈◈ فهم، عاجز شود از حقه یاقوت انار
۲- که تواند که دهد میوه اَلوان از چوب؟ ◈◈◈ یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟
۳- پاک و بی‌عیب خدایی که به تقدیر عزیز ◈◈◈ ماه و خورشید مُسَخر کند و لیل و نهار

۲- مفهوم آیه ۴۴ سوره اِسراء «آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر موجودی که در آنهاست، او را می‌ستایند.» با کدام بیت درس، تناسب دارد؟ جواب: 

کوه و دریا و درختان، همه در تسبیح‌اند ◈◈◈ نه همه مستمعی، فهم کند این اَسرار

یعنی چیزی در جهان نیست، مگر آنکه خدا را تسبیح کند و به پاکی بستاید، لیکن شما تسبیح آن‌ها را نمی‌فهمید.

۳- پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.
جواب: راست گویی و کردار راست باعث خوشبختی و آرامش انسان و دروغ گفتن باعث شکست و ناکامی می‌شود.

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۴ فارسی نهم

۱- درباره پیام این درس با هم گفت‌وگو کنید. جواب: 
۱- آفریده‌‌های خدا برای آگاه کردن دل انسان‌های صاحب دل هستند.
۲- همه آفریده‌ها در حال تسبیح خداوند هستند.
۳- مرغان سحر به انسان غافل می‌گویند که از خواب غفلت و بی‌خبری بیدار شود.
۴- خداوند از هر عیب و نقصی دور است و…

۲- جلوه‌هایی از زیبایی منطقه و محلّ زندگی خود را ذکر کنید و درباره عبرت آموزی آنها بحث کنید.
جواب: محل زندگی من بسیار زیباست این منطقه‌ کوه‌های بلند با صخره‌های صاف و دره‌های عمیق و کوهپایه‌های نسبتاً هموار دارد. دره‌‌ها پر از آب و کوهپایه‌ها پوشیده از درخت‌های میوه هستند. در کوه‌ها علف و گل‌های رنگارنگ می‌روید و چشمه‌های جوشان با آب‌های زلال جاری می‌شود. زیبایی آفرینش که انسان را محو تماشا می‌کند و انسان را به خالق هستی رهنمون می‌سازد.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۵ فارسی نهم

۱- مترادف واژه‌های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۵ فارسی نهمشگفت = عجب / آگاهی = تنبیه / ستایش خداوند = تسبیح / شنونده = مستمع / نادانی = جهالت / انگور = عنب / رام = مسخر / روز = نهار / مقصد = منزل / خوشبختی = سعادت

۲- در بیت‌های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن، استفاده شده است؟

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۵ فارسی نهمتشخیص (جان بخشی به اشیا): حرف زدن مرغ سحر

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۱۵ فارسی نهمتشبیه: انسان،
مخاطب: (در این مصراع غایب است) مشبه،
چو: ادات تشبیه،
بنفشه: مشبه به،
سر غفلت در پیش داشتن: وجه شبه آرایه تضاد هم در خواب و بیدار

۳- بیت دوم درس را در یک بند، توضیح دهید.
جواب: آفریده‌های خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند. این آفریده‌ها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شده‌اند. انسان‌های عاقل با دیدن زیبایی‌های طبیعت و آفریده‌های خدا، به وجود خالق بی‌همتا پی می‌برند. یعنی آفریده‌های خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل می‌شوند. کسی که به وجود خداوند اعتراف نمی‌کند اصلاً دل ندارد.

جواب درس ۱ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.