جواب فعالیت درس ۱ قرآن هشتم؛ صفحه ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰

جواب فعالیت درس ۱ قرآن هشتم؛ صفحه ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰

گام به گام درس اول قرآن هشتم

جواب فعالیت درس ۱ قرآن هشتم؛ صفحه ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰

گام به گام درس اول قرآن هشتم

جواب قرآن هشتم / درس ۱ :: سوره مؤمنون و نور، نامه‌ای از یک پدر به فرزند

جواب صفحه ۱۲ قرآن هشتم

جواب صفحه 12 قرآن هشتم

فعالیت
💠آیات ۱ تا ۴ سوره مؤمنون را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آنها را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
با توجه به آیات، به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
💠 ١ شرط رستگاری و موفقیت مؤمنان در زندگی چیست؟
خواندن نماز ، دوری از گناه ، دادن زکات
💠 ٢ نمونه هایی از اعمال «لغو» را بیان کنید؛ چرا باید از آنها پرهیز کرد؟ 
بت پرستی ، سخنان بیهوده و گزاف ، اعمال بیهوده و زیانبار ، غیبت و تهمت

حفظ
💠چهار آیه اول سوره مؤمنون را از حفظ بخوانید.

بر عهده دانش آموز!

جواب صفحه ۱۴ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زکات، فروتن، انجام دهنده، بیهوده

ردیف کلمه معنا
1 اَفلَحَ رستگار شد(شدند)
2 خاشِع فروتن، متواضع
3 لَغو بیهوده، سخن و کار بیهوده
4 مُعرِض روی گردان
5 فاعل انجام دهنده

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و عبارات را بنویسید.

1- فی صَلاتِهِم: در نمازشان
2- عَنِ اللّغوِ: از سخن و کار بیهوده
3- لِلزَّکوٰهِ: برای زکات

تمرین
💠 این دو عبارت را معنا کنید.

۱- عَنِ اللَّغوِ مُعرِضون
 از سخن و کار بیهوده روی گردان هستند.

۲- وَالَّذین هُم مُحسِنونَ
و کسانی که آن‌ها نیکوکاران هستند.

جواب صفحه ۱۵ قرآن هشتم

فعالیت سوم
💠 الف) ترجمه آیات ۱ تا ۵ سوره مؤمنون را کامل کنید. خوب است این آیات را حفظ کنیم و همیشه در زندگی به آنها توجه داشته، تا رستگار شویم.

۱- قَد اَفلَحَ المُوْمِنونَ
 قطعاً موْمنان رستگار شدند.
۲- اَلًذینَ هُم فی صَلاتِهِم خٰشِعونَ
 کسانی که آن‌ها در نمازشان فروتن هستند.
۳- وَالَّذینَ هُم عَنِ اللَّغوِ مُعرِضونَ
 و کسانی که آن‌ها از سخن و کار بیهوده روی گردان هستند.
۴- وَ الَّذِینَ‌ هُمْ‌ لِلزَّکَاهِ فَاعِلُونَ‌
و کسانی که آن‌ها زکات می‌دهند.

ب)در صفحه ۳۴۹ قرآن کریم دو عبارت بسیار شبیه به هم آمده است که از دعاهای قرآنی هستند. یکی از آنها را نوشته و معنا کنید. سعی کنید این دعای زیبای قرآنی را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

متن: رَبَّ اغفِر وَ ارحَم وَ اَنتَ خَیر الراحمین.
ترجمه: پروردگارا بیامرز و رحم کن و تو بهترین رحم کنندگان هستی..

خانه های نورانی
💠 1- خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۳۴۲ تا ۳۴۹ قرآن کریم را بخوانید.

بر عهده دانش آموز!

2- از صفحه ۳۴۹ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱- قالُوا رَبَّنا: گفتند پروردگارا
۲- وَ ارحَمنا: و رحم کن بر ما
۳- فَاغِفِر لَنا: پس بیامر ما را
۴- اَنتَ خَیر الراحمین: تو بهترین رحم کنندگان هستی.

جواب صفحه ۱۸ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دانا، انجام می‌دهند، دانست

کلمه معنی
۱- یُسَبِّحُ تسبیح می کند
۲- مَن هرکس، کسی که، چه کسی
۳- طیر پرنده، پرندگان
۴-عَلِمَ داناست، (در اینجا) می داند
5- یَفعَلونَ انجام می دهند
6- مَصیر بازگشت(بازگشتن)

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

۱- یُسَبِّحُ‌ لَهُ‌: تسبیح می‌کند برای او
۲- مَنْ‌ فِی‌ السَّمَاوَاتِ‌ وَ الْأَرْضِ: کسی که در آسمان‌ها و زمین است.
3- بِمَا یَفْعَلُونَ: به آنچه انجام می‌دهند.
4- اَربَعَه مِنَ الطَّیرِ: چهار پرنده
5- وَ اِلَی اللّٰهِ المَصیرُ: و به سوی خدا بازگشت است.

جواب صفحه ۱۹ قرآن هشتم

فعالیت سوم
💠 الف) ترجمه این دو آیه شریفه از سوره نور را کامل کنید.

۱- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ
آیا ندیدی که خدا را تسبیح می‌کند برای او کسی که در آسمان‌ها و زمین است.

۲- وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ
و نیز پرندگان که در آسمان پرواز می‌کنند.

۳- کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ
همه این موجودات راه نیایش و تسبیح خود را می‌دانند.

 ۴- وَ اللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ
و خدا دانا است به آنچه انجام می‌دهند.

۵- وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ
 و برای خدا فرمانروایی آسمان‌ها

6- وَ إِلَی اللَّهِ الْمَصِیرُ
و زمین است[برای خط 5 است] و به سوی خدا بازگشت است.

ب) در صفحه ۳۵۳ قرآن کریم خداوند به مردان و زنان مؤمن درباره عفاف و حجاب دستوراتی داده است. آنها را بیابید و یکی را همراه با ترجمه بنویسید

متن: قُل للموْمنینَ یَغُضُّوا مِن ابصارِهِم و یَحفظُوا فُروجَهُم
ترجمه: ای پیامبر به مومنان بگو دیدگان خود را بپوشند و عفاف خود را حفظ کنند.

جواب صفحه ۲۰ قرآن هشتم

خانه های نورانی
💠 1-خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۳۵۰ تا ۳۵۵ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

💠 2- از صفحه ۳۵۳ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱- لَیسَ عَلَیکم: نیست بر شما
۲- وَ اللّه یَعلَمَ: و خدا می‌داند.
۳- لَعَّلکم تُفلحون: تا شما رستگار شوید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.