جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات نهم؛ صفحه ۴, ۵, ۶, ۸

جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات نهم؛ صفحه ۴, ۵, ۶, ۸

گام به گام درس اول مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات نهم؛ صفحه ۴, ۵, ۶, ۸

گام به گام درس اول مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۱ :: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

جواب فعالیت صفحه ۴ مطالعات اجتماعی نهم

۱- الف) پرس‌وجو کنید که آیا تاکنون در اکتشافات فضایی، اثری از حیات در نقاط دیگر فضا یافت شده است.
جواب: امکان وجود حیات روی زمین به علت فاصله ی مناسب از خورشید و وجود هوا هست
– حرکات وضعی و انتقالی زمین به گونه ای منظم است که امکان حیات فراهم میشود
– اندازه ی زمین از سه سیاره دیگر بزرگتر است
– زمین فقط یک قمر دارد

ب) به نظر شما چرا در کاوش‌های فضایی به تحقیق درباره سیاره بهرام (مریخ) بسیار توجه می‌شود؟
جواب: چون نمونه هایی از حیات در مریخ مانند زمین مشاهده شده

۲- الف) با مراجعه به کتاب‌های علوم و نجوم یا پایگاه‌های اینترنتی، چند مورد از شگفتی‌های کهکشان‌ها و اجرام آسمانی، منظومه خورشیدی و سیاره زمین را استخراج کنید و در کلاس بخوانید.
جواب: نام راه شیری به دوران باستان برمی‌گردد ، محور چرخش اورانوس ۹۸ درجه نسبت به بقیه سیارات منظومه شمسی اختلاف دارد بنابراین اورانوس برخلاف دیگر سیارات منظومه شمسی روی محوری تقریبا افقی به دور خورشید می‌چرخد.
تعداد ستاره‌های کهکشان راه شیری نامشخص است!
شهرت زحل به خاطر حلقه‌های زیبا و جذاب آن است. یکی از حلقه‌های زحل به‌حدی کج نبود که از زمین دیده شود. این حلقه در سال ۲۰۰۹ کشف شد. برآورد می‌شود قطر آن حداقل ۲۰۰ برابر قطر زمین باشد، یعنی یک میلیارد کره‌ی زمین را می‌توان داخل این حلقه جای داد.

ب) به نظر شما، تفکر در این شگفتی‌ها چه ارتباطی با موضوع خداشناسی دارد؟
جواب: اعتقاد به وجود و عظمت خداوند

پ) از معنی آیه ۵۷ سوره غافر چه می‌فهمید؟
جواب: خلقت آسمان ها و زمین که بسیار بزرگ تر از خلقت بشر است او را عاجز نکرد

جواب فعالیت صفحه ۵ مطالعات اجتماعی نهم

۳- ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی؟ نیمکره شرقی یا نیمکره غربی؟ چگونه می‌فهمید؟ 
جواب: در نیمکره شمالی ، به دلیل قرار گرفتن در قسمت بالای خط استوا و در نیمکره شرقی قرار دارد چون در سمت شرق نصف‌النهار مبدأ قرار دارد.

۴- چند کره جغرافیایی به کلاس بیاورید. هر گروه با یک کره کار کند. 
الف) مدار استوا، مدار قطبی شمال، مدار قطبی جنوب، مدار رأس السرطان و مدار رأس الجدی را روی کره پیدا کنید و نشان دهید.
جواب: کار در کلاس انجام شود.

ب) نصف‌النهار مبدأ را پیدا کنید و درجه آن را بخوانید. امتداد نصف النهار مبدأ را در آن سوی کره پیدا کنید و درجه آن را بخوانید. 
جواب: درجه نصف‌النهار مبدأ برابر با صفر است و امتداد آن در آن سوی کره عدد ۱۸۰ است. نصف‌النهار مبدأ، صفر درجه و اگر به طرف مشرق پیش رویم تا ۱۸۰ درجه‌ی شرقی و اگر به طرف مغرب پیش رویم تا ۱۸۰ درجه‌ی غربی طول جغرافیایی خواهیم داشت.

جواب فعالیت صفحه ۶ مطالعات اجتماعی نهم

۵- به کمک معلم، چند کره جغرافیایی را به کلاس بیاورید؛ به طوری که هر گروه، یک کره در اختیار داشته باشد. سپس در هر گروه:
الف) طول و عرض جغرافیایی یک مکان را که درجه آن صفر است، روی کره نشان دهید.
محل برخورد خط استوا و نصف النهار مبدأ (نقطه ای در خلیج گینه در غرب آفریقا)

جواب فعالیت صفحه ۶ مطالعات اجتماعی نهم

جواب: محل برخورد نصف‌النهار مبدأ و خط استوا تنها نقطه با طول و عرض جغرافیایی صفر است.

ب) سه مکانی را که روی یک مدار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان عرض جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟ 
جواب: بله چون هر سه نقطه نسبت به خط استوا به یک اندازه فاصله دارند

پ) سه مکانی را که روی یک نصف‌النهار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان طول جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟
جواب: بله چون هر سه نقطه نسبت به نصف النهارمبدا به یک اندازه فاصله دارند

۸- کاربرگه‌های شماره ۱ و ۲ را کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱ مطالعات نهم

کلیک کنید: جواب کاربرگه ۲ مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه ۸ مطالعات اجتماعی نهم

شهر مکه در کشور عربستان و در جنوب غربی ایران واقع است. بنابراین، در ایران ما به سمت جنوب غربی نماز می‌خوانیم و هرگاه می‌خواهیم جهت قبله را پیدا کنیم، ابتدا جهت جنوب را جست‌وجو می‌کنیم و سپس به سمت غرب متمایل می‌شویم. میزان تمایل ما به سمت غرب، در نواحی مختلف ایران متفاوت است. به نقشه روبه رو توجه کنید و از سه شهر مشهد، بندرعباس و تبریز خطی به سمت خانه کعبه رسم کنید.

جواب فعالیت صفحه ۸ مطالعات اجتماعی نهمجواب: بندر عباس بیشتر به غرب متمایل می شود

۹- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار بگیرند، بیشتر به سمت غرب متمایل می‌شوند یا مردم تبریز؟
جواب: بندرعباس

۱۰- در آدیس آبابا (اتیوپی) و قاهره، قبله در کدام سمت است؟
جواب: اتیوپی (شمال شرقی) و در قاهره (جنوب شرقی)

۱۱- با استفاده از یک نقشه جهان‌نما بگویید که در مالزی قبله رو به کدام سمت است. 
جواب: شمال غربی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.