جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات هشتم؛ صفحه ۳ ، ۶

جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات هشتم؛ صفحه ۳ ، ۶

گام به گام درس اول مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۱ مطالعات هشتم؛ صفحه ۳ ، ۶

گام به گام درس اول مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۱: تعاون (۱)

جواب فعالیت صفحه ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۳ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- گفت‌وگو کنید
الف) شباهت‌های این دو ماجرا چه مواردی بود؟ 
جواب: جلوه‌ها و شکل‌هایی از احساس مسولیت، تعاون، همکاری، کمک به همدیگر و همفکری برای حل مشکلات

ب) در ماجراهایی که نقل شد، افرادی که پیشقدم شده بودند تا به دیگری کمک کنند، چه دلیلی برای کار خود آوردند؟ بیان کنید.
جواب: احساس وظیفه و مسئولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و شرایط سخت و بد پیش آمده

پ) اگر در این ماجراها احساس مسئولیت و همکاری وجود نداشت، چه اتفاقاتی می‌افتاد؟
جواب: در ماجرای اول دوره درمان احمد آقا طول می کشید(هزینه اش بیشتر می شد) علی از نظر درسی ضعیف می شد در نتیجه خانواده احمد آقا دچار مشکلات فراوان دیگری نیز می شد .در ماجرای دوم بوی بدو نامطبوع زباله ها شهرک را فرا می گرفت و سبب بیماری مردم می شد در نتیجه اهالی شهرک دچار مشکلات فراوان دیگری نیز می شدند.

ت) اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید، آیا صحیح است ما بی‌تفاوت بمانیم؟ چرا؟
جواب: خیر – وظیفه ی انسانی ماست که در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنیم و ممکن است روزی برای خود م ا نیز چنین اتفاقی پیش بیاید و توقع و انتظار کمک داشته باشیم ، پس با کمک کردن ما احساس تنهایی نخواهند کرد و با کم شدن مشکلات به آینده امیدوار خواهند شد

جواب فعالیت صفحه ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

۲- به نظر شما آیا صحیح است که در خانه، همه کارها بر دوش یک نفر گذاشته شود؟ چرا؟
جواب: خیر – زیرا کارها بر دوش یک نفر می‌افتد و او نیز بخاطر تنها بودن باید تلاش بیشتری بکند تا همه کارها را به خوبی انجام دهد، در نتیجه ناتوان و مریض شده و سبب مشکلات و بی‌نظمی بیشتری در خانواده می‌شود اما با تقسیم کارها و وظایف احساس مفید بودن افراد شکل گرفته و عدالت رعایت می‌شود.

۳- شما در چه مواردی با اعضای خانواده‌تان همکاری می‌کنید؟ روی یک کاغذ بنویسید. 
جواب: خرید برای خانه ،نظافت منزل ،چیدن وسایل خانه ،آماده کردن غذا و چایی ،نگهداری از کوچک‌ترها ،کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر ،همکاری درهنگام پذیرایی از میهمان‌ها

۴- چه نمونه‌هایی از همکاری در بین همسایه‌ها یا افراد محلّه خود سراغ دارید؟ بیان کنید.
جواب:
– همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه‌ها
– تزیین و چراغانی کردن محله دراعیاد و مراسمات مختلف
– کمک به سالمندان و معلولان
– کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله
– مراقبت از اموال عمومی

۵- به نظر شما کدام مکان‌ها در محله می‌تواند به همبستگی و همکاری بیشتر بین افراد آن محله کمک کند؟
جواب: مساجد، حسینیه‌ها، دفاتر شوراهای اسلامی و شورای حل اختلاف، پایگاه بسیج، خانه‌های ریش سفیدان و معتمدان محل

۶- به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می‌شود؟ مثال بزنید. 
جواب: خودخواهی ، دنیا طلبی ، وسوسه های شیطانی ، ناتوانی در برقراری روابط صحیح ، عدم همدلی ، عدم روحیه تعاون و همکاری ، نداشتن مهارت و آموزش های لازم و کافی در تعاونی ها، حسادت و عداوت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.