جواب درس ۱ هدیه ششم؛ صفحه ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲

گام به گام درس ۱ ششم؛ صفحه ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲

جواب درس اول هدیه های آسمانی ششم

گام به گام درس ۱ ششم؛ صفحه ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲

جواب درس اول هدیه های آسمانی ششم

گام به گام هدیه ششم

درس ۱ :: یکتا

جواب همخوانی کنیم صفحه ۱۰ هدیه ها ششم

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟
جواب: دانا ، توانا ، بخشنده ، مهربان ، بی همتا ، بی نیاز

پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.
جواب: خدا یکتا و بی‌نظیر است و همه چیز تحت قدرت و اختیار اوست و خداست که همه چیز را زیبا خلق کرده، بنابراین وظیفه‌ی ما این است که شکرگزار او باشیم.

جواب تدبّر کنیم صفحه ۱۱ هدیه ها ششم

این سوره را بخوانید و ترجمه‌ی آن را بنویسید. جواب تدبّر کنیم صفحه ۱۱ هدیه ها ششم

جواب: به نام خداوند بخشنده مهربان
بگو او …خداوند یکتاست… (۱)
خداوند …بی‌نیاز… است (۲)
فرزندی ندارد و …فرزند کسی نیست… (۳)
و همتا و همانندی …برای او وجود ندارد(۴)

نام این سوره چیست؟
جواب: توحید
به نظر شما چرا این سوره به این نام معروف شده است؟
جواب: زیرا این سوره به توحید و یگانگی خداوند اشاره دارد و انسان‌ ها را به یکتاپرستی دعوت می‌کند.
در این سوره به کدام صفت‌های خداوند اشاره شده است؟
جواب: یکتایی ، بی نیازی، بی همتایی

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۲ تا ۱۳ هدیه ها ششم

داستان زیر را بخوانید.
داستان صفحه ۱۲ و ۱۳ هدیه ششم…
حالا با کمک دوستانت، عبارت زیر را در چند جمله کامل کن ::
به نظر من، چیزی که باعث می‌شد یوسف در تنهاییِ چاه دلگرم و امیدوار باشد، این بود که …
جواب: به خداوند ایمان و امید داشت که خدای قادر و دانا او را فراموش نمیکند و رحمت خداوند شامل حال او میشود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.