جواب درس ۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰، ۱۱، ۱۲

جواب درس ۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰، ۱۱، ۱۲

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس اول

جواب درس ۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰، ۱۱، ۱۲

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس اول

جواب هدیه چهارم / درس ۱ :: دانه‌‌ای که نمی‌خواست بروید!

جواب برایم بگو صفحه ۱۰ هدیه ها چهارم

دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟ دانه‌ برای رشد به آب، هوا، خاک مناسب و نور خورشید نیاز دارد.
جواب: آب – هوا – خاک – نور خورشید

جواب بررسی کنید صفحه ۱۰ هدیه ها چهارم

در کتاب علوم سال گذشته خواندیم که بدن انسان برای رشد به چهار گروه موادّ غذایی نیاز دارد. خداوند نیازهای نوزاد را به این چهار گروه موادّ غذایی چگونه برطرف می‌کند؟ 
جواب: از طریق شیر مادر

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۱ هدیه ها چهارم

این جانوران را در نظر بگیرید.

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۱ هدیه ها چهارم

خداوند برای برطرف کردن هر یک از نیازهای آنها چه راه‌هایی قرار داده است؟

نام جانور – نیازها مسکن غذا حرکت پوشش
طوطی جنگل دانه پرواز کردن پر
اسب دشت و صحرا علف راه رفتن مو
خرس قطب فک و ماهی راه رفتن مو-پشم
ماهی دریا موجودات آبزی شنا کردن پولک

جواب ببین و بگو صفحه ۱۲ هدیه ها چهارم

به این تصاویر دقّت کنید. هریک، کدام نیازهای ما را برطرف می‌کنند؟ هریک از این پدیده‌ ها، کدام نیازهای ما را برطرف می‌کنندجواب: نیاز به خواب ، استراحت و آرامش هریک از این پدیده‌ ها، کدام نیازهای ما را برطرف می‌کنندجواب: غذا و خوراکجواب ببین و بگو صفحه ۱۲ هدیه ها چهارمجواب: گاز زدن و خوردن انواع غذا ها و سلامتی جسم

راستی اگر همهی دندانهای ما به یک شکل بودند، چه اتّفاقی میافتاد؟
جواب: ما نمی توانستیم انواع غذا را مصرف کنیم و سلامتی ما به خطر می افتاد و چهره ی ما زشت می شد

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۲ هدیه ها چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۲ هدیه ها چهارم

میان این آیه و برطرف شدن نیازهای ما چه ارتباطی هست؟
جواب: علم و دانش خداوند بی پایان است و خداوند تواناست او همه چیز را به صورتی آفریده است که ما و همه ی جانداران بتوانیم تمام نیازهای خود را برآورده کنیم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۰، ۱۱، ۱۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس نوزدهم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.