جواب درس ۱ پیام آسمانی هفتم؛ صفحه ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱

جواب درس ۱ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس اول پیام آسمانی هفتم

جواب درس ۱ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس اول پیام آسمانی هفتم

جواب پیام آسمانی هفتم / درس ۱ :: بینای مهربان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۶ پیام آسمانی هفتم

خاطره‌ای از خود یا اطرافیانتان تعریف کنید که توجه و مراقبت ویژه خداوند در آن مشاهده شده است.
جواب: روزی همه‌ی خانواده به مسافرت رفته بودیم و داداش بزرگم در خانه مانده بود چون آن کار میکرد و برقصی نداده بودند وقتی که در خانه تنها بود برای خودش آشپزی میکرد یک روز صبح که میخواست به سر کار برود با خودش زمزمه میکرد [ خدایا عمر و سلامت را مدیون تو هستم ]

جواب صفحه ۱۶ پیام هشتم

به نظر شما علاوه بر مراقبت و توجه دائمی، چه نشانههای دیگری از محبت خداوند نسبت به ما وجود دارد؟
جواب: ۱_مارو نسبت به موجودات دیگری برتری داده
۲_نعمت های فراوانی به ما عطا کرده است
۳_راه سعادتمندی را باز کرده است
۴_از ما حفاظت میکند

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۷ پیام آسمانی هفتم

توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است. به کمک هم‌کلاسی‌های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است، نام ببرید.
جواب: سلامتی، توانایی یادگیری، صحبت کردن، محبت کردن

جواب صفحه ۱۷ پیام هشتم

حال که خداوند این همه به ما توجه دارد و بزرگ‌ترین نعمت‌ها را به ما داده است، وظیفه ما چیست؟
جواب: شکرگزاری ازاو
ما چگونه می‌توانیم شکرگزار نعمت‌های ارزشمند و بی‌پایان خداوند باشیم؟
جواب: با اطاعت از دستورات خداوند و استفاده درست از نعمت ها

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۰ پیام آسمانی هفتم

جدول زیر را کامل کنید.

نعمت خداوند شکر نعمت ناسپاسی نعمت
پیامبران و امامان پیروی از فرمایش‌های آن‌ها نافرمانی از دستورات آن ها
معلم احترام به معلم بی احترامی به معلم
زبان راستگویی (گفتار نیک) دروغ گفتن
گوش شنیدن قرآن گوش دادن به غیبت

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۱ پیام آسمانی هفتم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۱ پیام هفتم

۱) چرا برخی انسان‌ها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می‌کند، دچار حادثه می‌شوند؟
جواب: گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ، دچار حادثه می شوند.

۲) استفاده صحیح از نعمت شکر نعمت و استفاده ناصحیح از نعمت ناسپاسی در برابر خدا است.

۳) شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.
جواب: این است که از نعمت های خدا در راه حرام استفاده نکنیم و از آنچه خداوند حرام کرده است دوری نماییم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.