جواب درس ۱ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

جواب درس ۱ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس اول کتاب کار هشتم

جواب درس ۱ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس اول کتاب کار هشتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هشتم /

صفحه ۲ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۱- معلم جغرافیا تکلیفی تعیین کرده تا میزان آشنایی شما را با نقشه ایران و همسایگان بسنجد.
شماره مربوط به نام هر کشور را که به زبان انگلیسی داده شده بر روی نقشه آن بنویسید.صفحه 2 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۳ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۲- دبیر شما مسابقه ای ترتیب داده تا در نقشه کشور چین، شهرهایی را پیدا کنید که حروف ‘ch ‘یا ‘sh ‘داشته باشند. دور اسامی این شهرها خط بکشید. 

صفحه 3 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۴ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ٣ دبیر تربیت بدنیتان از شما خواسته تا با مراجعه به وب سایت فیفا، اطلاعاتی درباره رتبه بندی تیم های فوتبال کشورهای زیر بدست آورید. رتبه هر کشور را بنویسید.

جواب صفحه 4 کتاب کار زبان هشتم

صفحه ۵ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۴- در متن زیر دور کلماتی که مربوط به کشورها، ملیت ها و زبان هاست خط بکشید. صفحه 5 کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۵- دبیر زبان، کار برگی (worksheet)به شما ارائه کرده که اسامی پنج شهر در آن آمده است. نام کشورهای مربوط به آن ها را به زبان انگلیسی بنویسید. صفحه 5 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۶ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۶- پس از بازگشت از سفر راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی دوران دفاع مقدس، دبیر زبان انگلیسی از شما خواسته تا در کاربرگ ارائه شده، مسیر زمینی تهران تا شلمچه را به زبان انگلیسی بنویسید. صفحه 6 کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۷- در یک مجله آموزشی ایرانی که به زبان انگلیسی چاپ میشود تمرینی برای آشنایی بیشتر دانشآموزان با اسامی کشورها داده شده است. بنویسید هر یک از این تصاویر، معرف چه کشوری از جهان است. جواب صفحه 6 کتاب کار زبان هشتم

صفحه ۷ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۸- در طول تاریخ همواره افراد مهمی از کشورهای مختلف در جوامع بشری تأثیرگذار بوده اند. در اینجا چند تن از آنها معرفی شدهاند. ملیت آنها را به زبان انگلیسی بنویسید. 

صفحه 7 کتاب کار زبان هشتم با جواب

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.