جواب فعالیت های درس دهم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس دهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۰ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس دهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۱۰ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /  درس ۱۰: تغییرات هویت اجتماعی

جواب سوال متن صفحه ۸۷ جامعه شناسی دهم

در همۀ کشورها رده‌بندی مشاغل وجود دارد ولی رده‌‌بندی در کشورهای مختلف یکسان نیست. برخی مشاغل در بعضی کشورها از اهمیت بیشتری برخوردارند و بالعکس. باید به یاد داشته باشیم که موقعیت اجتماعی افراد صرفاً تابع مشاغل آنها نیست؛ بلکه به عوامل دیگری مانند علم، ایمان، تقوا، هنر، احترام و… نیز بستگی دارد. آیا می‌توانید به ملاک‌های دیگری اشاره کنید؟
جواب: دلسوز بودن ، پر تلاش بودن ، دقیق بودن

جواب نمونه بیاورید صفحه ۸۸ جامعه شناسی دهم

تحرک اجتماعی گاه درون یک نسل (یک فرد در طول زندگی خودش) و گاه در دو نسل (یک فرد نسبت به والدینش) اتفاق می‌افتد. نمونه‌هایی از تحرک اجتماعی درون نسلی و میان نسلی را بیان کنید.
تحرک درونی نسل: شخص در خانواده (یا کلاس) موقعیت اجتماعی خود را از طریق تحصیل، ورزش، فعالیت قتصادی، هنری، و … نسبت به خواهر یا برادر یا همکلاسی‌های خود ارتقا دهد یا به دلایل مشابه موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهد.
تحرک میان‌نسلی: موقعیت فرزند خانواده نسبت به موقعیت اجتماعی یا اقتصادی یا علمی مادر یا پدرش ارتقا یابد یا بر اثر اعتیاد و بی‌مبالاتی موقعیت خود را از دست بدهد.

جواب استدلال کنید صفحه ۹۱ جامعه شناسی دهم

آیا هر نوع ابداع و نوآوری یا هر نوع مواجهه با جهان‌های اجتماعی دیگر، به تعارضات فرهنگی منجر می‌شود؟ برای هر مورد نمونه‌هایی ذکر کنید.
جواب: خیر، ابداع و نوآوری‌هایی مانند تأسیس مدارس نوین، تأسیس نهاد‌های اجتماعی خاص، رادیو، تلویزیون و اینترنت، موجب ارتقای فرهنگی شده است. ترجمهٔ کتاب‌های فرهنگ‌های دیگر، گردشگری‌های علمی و تفریحی و ماهواره هم موجب تعارضات سطحی شده و هم ارتقای فرهنگی را به همراه داشته است. با آموزش به موقع و کنترل اجتماعی منطقی می‌توان پتانسیل تهدید کنندهٔ آنها را به فرصت‌های پیشرفت و ارتقای فرهنگی تبدیل کرد.

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۹۲ جامعه شناسی دهم

تعارض فرهنگی، موقعیت اجتماعی، تحرک اجتماعی، تغییرات هویتی، تحرک اجتماعی صعودی، تحرک اجتماعی نزولی، تحرک اجتماعی افقی، انسداد اجتماعی، تحرک اجتماعی درون‌نسلی و تحرک اجتماعی میان‌نسلی.

جواب خلاصه کنید صفحه ۹۲ جامعه شناسی دهم

جهان‌های اجتماعی برخی تغییرات هویتی را تشویق و برخی را منع می‌کنند.
_ با شناخت موقعیت اجتماعی فرد اطلاعات مفیدی از او به دست می‌آوریم.
_ تحرک اجتماعی موجب جابه‌جایی موقعیت اجتماعی به صورت نزول یا صعود یا هم‌ارز می‌شود.
_ انسداد اجتماعی بیشتر در جوامعی به وجود می‌آید که موقعیت اجتماعی افراد براساس ویژگی‌های انتسابی تعیین می‌شود.
_ تغییرات هویتی وقتی از مرز‌های مورد قبول جهان اجتماعی فراتر بروند منجر به تعارض فرهنگی می‌شوند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.