درس ۱۰ عربی هشتم (جواب و معنی)

درس ۱۰ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس دهم عربی هشتم

درس ۱۰ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس دهم عربی هشتم

جواب و معنی عربی هشتم / جواب درس دهم عربی هشتم همراه با معنی و پاسخ صفحه های ۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۴ عربی هشتم

درس دهم

معنی کلمات درس دهم عربی هشتم

الَتّاسِع، الَتّاسِعَه : نهم
تَمر : خرما
اَلثّانیَ عَشَرَ، اَلثّانیَهَ عَشْرَهَ : دوازدهم
الَحْادیَ عَشَرَ، الَحْادیَهَ عَشْرَهَ : یازدهم
الَعْاشِر، العْاشِره : دهم

ترجمه درس دهم صفحه ۱۲۸ عربی هشتم

ترجمه درس دهم صفحه ۶۳ عربی هشتم

آرامگاه (قبر) دینی

۱-مَرقَدُ الْإمامِ الْأوَّلِ (ع) فِی النَّجَفِ الْأشرَفِ؛
آرامگاه امام اول (ع) در نجف اشرف است.

۲-وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّانی و الرّابِعِ وَ الْخامِسِ وَ السّادِسِ (ع) فِی الْبَقیعِ الشَّریفِ؛
و آرامگاه امام دوم و چهارم و پنجم و ششم (ع) در بقیع شریف است.

ترجمه درس دهم صفحه ۱۲۹ عربی هشتم

۳-وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّالِثِ (ع) فی کَربَلاءَ؛
و آرامگاه امام سوم (ع) در کربلاست.

۴-وَ مَرقَدُ الْإمامِ السّابِعِ وَ التّاسِعِ (ع) فِی الْکاظِمیَّهِ؛
و آرامگاه امام هفتم و نهم (ع) در کاظمین است.

۵-وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّامِنِ (ع) فی مَشهَدَ فی مُحافَظَهِ خراسانَ الرَّضَویَّهِ؛
و آرامگاه امام هشتم در مشهد در استان خراسان رضوی است.

۶-وَ مَرقَدُ الْإمامِ الْعاشِرِ وَ الْحادیَ عَشَرَ فی سامَرّاءَ؛
و آرامگاه امام دهم و یازدهم (ع) در سامرا است.

۷-وَ الْإمامُ الثّانیَ عَشَرَ (عج) حَیٌّ غائِبٌ عَنِ النَّظَرِ.
و امام دوازدهم زنده و از دید غایب است.

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۳۰ عربی هشتم

جواب تمرین عربی کلاس هشتم

📙 تمرین یک_ الاول 
🔖گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه 130 عربی هشتم

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۳۱ عربی هشتم

📙 تمرین دوم_ الثانی
🔖جملۀ زیر را ترجمه کنید.
اَلْفاکِهَهُ الْأَولَی رُمّانٌ وَ الثّانیَهُ عِنَبٌ وَ الثّالِثَهُ تُفّاحٌ وَ الرّابِعَهُ مَوزٌ وَ الْخامِسَهُ بُرتُقالٌ وَ السّادِسَهُ تَمْرٌ.

جواب: میوه اول انارودومی انگوروسومی سیب و چهارمی موز و پنجمی پرتقال و ششمی خرما است.

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۳۲ عربی هشتم

📙 تمرین سوم _ الثالث
🔖 هر توضیح را به کلمۀ مربوط به آن وصل کنید.

۱- لُغَهٌ عالَمیَّهٌ فی مُنَظَّمَهِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ: الْعَرَبیَّه 
جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۳۲ عربی هشتم

 


 

📙 تمرین چهارم_ الرابع
🔖 جمله‌های هماهنگ عربی و فارسی را به هم وصل کنید.

جواب تمرین صفحه 117 عربی هشتم
خَیرُ الْأُمورِ أَوسَطُها.
معنی: بهترین کارها، میانه ترین آنهاست
← اندازه نگه دار که اندازه نکوست؛ هم لایق دشمن است و هم لایق دوست.
سُکوتُ اللِّسانِ سَلامَهُ الْإِنسانِ.
معنی: سکوت زبان، سلامتی انسان است
← زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد.
اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ.
معنی: دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.
← عالم بی عمل به چه مانَد؟ به زنبور بی عسل.
مَنْ زَرَعَ الْعُدْوانَ حَصَدَ الْخُسْانَ.
معنی: هر کس دشمنی بکارد زیان درو می کند
← درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد؛ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.
زینَهُ الْباطِنِ خَیْرٌ مِنْ زینَهِ الظّاهِرِ.
معنی: زیبایی درون بهتر از زیبایی ظاهر است
← تن آدمی شریف است به جان آدمیّت ؛ نه همین لباس زیباست نشان آدمیّت

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۳۳ عربی هشتم

📙 تمرین پنجم_ الخامس
🔖عقربه‌های هر ساعت را رسم کنید.

جواب تمرین درس ۱۰ صفحه ۱۳۳ عربی هشتم

 

ترجمه صفحه ۱۳۴ عربی هشتم

ترجمه صفحه 133 عربی هشتم۱. ای دوستان
۲. به پایان سال تحصیلی رسیدیم
۳. در پناه خدا
۴. به امید دیدار کلاس نهم
۵. خدا شما را حفظ کند
۶. به سلامت

❤ با آرزوی موفقیت از طرف همیار ❤

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.