جواب فعالیت فصل ۱۰ علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۱۰ علوم نهم

گام به گام فصل دهم علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۱۰ علوم نهم

گام به گام فصل دهم علوم نهم

گام به گام علوم نهم / فصل ۱۰ ::نگاهی به فضا

جواب سوال صفحه ۱۰۷ فصل ۱۰ علوم نهم

پس از غروب آفتاب، وقتی به آسمان نگاه می‌کنید، زیبایی و نقاط روشن آن باعث می‌شود که پرسش‌های زیادی در ذهن شما به‌وجود آید. این نقاط روشن در آسمان ستاره‌اند یا سیاره؟
جواب: تعداد بسیار زیادی ستاره و تعداد بسیار اندکی سیاره

آیا این نقاط همهٔ آن چیزی است که در آسمان وجود دارد؟
جواب: خیر

آیا آنها در محل خود ثابت‌اند یا جابه‌جا می‌شوند؟
جواب: همه ی اجرام آسمانی جابجا می شوند

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۰ فصل ۱۰ علوم نهم

نور فاصله زمین تا خورشید را در مدت هشت دقیقه و بیست ثانیه طی می‌کند.یعنی نور خورشید را که اکنون می‌بینید، هشت دقیقه و بیست ثانیه قبل از خورشید جدا شده است. با توجه به تندی نور، فاصله خورشید تا زمین را محاسبه کنید.
جواب: سرعت نور در خلاء برابر با ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه است. بنابراین، نور خورشید در مدت هشت دقیقه و بیست ثانیه (۴۹۰ ثانیه) مسافتی معادل ۳۰۰,۰۰۰ * ۴۹۰ = ۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ کیلومتر را طی می‌کند. :

$$ فاصله \ = \ سرعت * \ زمان \\ فاصله = ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر \ بر \ ثانیه * ۴۹۰ ثانیه\\ فاصله \ = ۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ کیلومتر \ $$

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۱ فصل ۱۰ علوم نهم

وجود خورشید در زندگی ما اهمیت زیادی دارد. چند مورد از آنها را بیان کنید.
۱- منبع گرمای کره­ٔ زمین
۲- ایجاد چرخه­ٔ فصول
۳- ایجاد چرخه­ٔ آب
۴- ایجاد بادها و طوفان­‌ها
۵- ایجاد موج برای تصفیه آب دریاها و …

جواب فعالیت بالای صفحه ۱۱۲ علوم نهم

هدف: تعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در شب
در محلی که ستارگان به خوبی در شب قابل رؤیت هستند، صورت فلکی دب اکبر را پیدا کنید، سپس ستاره ششم را به ستاره هفتم با یک خط وصل کنید و خط را حدود ۵ برابر فاصله بین دو ستاره امتداد دهید (مطابق شکل). به ستاره‌ای خواهید رسید که چندان هم پرنور نیست. آن ستاره قطبی است. وقتی رو به آن بایستید، به سمت قطب شمال زمین ایستاده‌اید. ستاره قطبی، دم صورت فلکی دب اصغر است. در صورت امکان تصویر و فیلم تهیه و به کلاس ارائه نمایید.
جواب: ستاره قطبی (ستاره جُدّی) در شب در نقطه شمال آسمان و شمال جغرافیایی قرار دارد. بعد از یافتن آن و تعیین شمال با ایستادن رو به شمال، دست راست، شرق و دست چپ، غرب و پشت، جنوب خواهد بود.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ فصل ۱۰ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ فصل ۱۰ علوم نهم

با استفاده از جدول بالا، جواب فعالیت زیر را انجام دهید.
۱- کمترین و بیشترین زاویه میل قبله مربوط به کدام استان‌هاست؟
جواب: کمترین ارومیه و بیشترین انحراف بندر عباس است

۲- زاویه میل قبله در استان محل سکونت شما چقدر است؟
جواب: خرم آباد و ۳۴ درجه (جواب بر عهده دانش آموز است)

۳- با جست‌وجو در منابع معتبر و اینترنت، زاویه میل قبله سایر شهرستان‌های استان محل سکونت خود را پیدا کنید و با استفاده از روش بالا، جهت قبله مدرسه یا منزل خود را تعیین کنید.
جواب: با کمک معلم خود جهت قبله مدرسه را تعیین کنید. ابتدا شمال و جنوب مدرسه را تعیین کرده و جنوب غرب آن را می‌یابیم سپس با توجه به زاویه انحراف قبله شهر خود، قبله را تعیین می­‌کنیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۱۴ فصل ۱۰ علوم نهم

درباره تفاوت سیاره و ستاره اطلاعاتی را جمع آوری کنید و در کلاس ارائه نمایید.

تفاوت سیاره و ستاره

سیارات و ستاره‌ها دو نوع اجرام آسمانی هستند که تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند. برخی از تفاوت‌های اصلی سیارات و ستاره‌ها عبارتند از:

منبع نور: ستاره‌ها از خود نور تولید می‌کنند، در حالی که سیارات نور خورشید را منعکس می‌کنند.
شکل: ستاره‌ها معمولاً کروی شکل هستند، در حالی که سیارات می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند.
اندازه: ستاره‌ها بسیار بزرگتر از سیارات هستند.
جرم: ستاره‌ها بسیار سنگین‌تر از سیارات هستند.
ترکیب شیمیایی: ستاره‌ها عمدتاً از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده‌اند، در حالی که سیارات ترکیبات شیمیایی مختلفی دارند.
مدار: ستاره‌ها به دور هیچ جسم دیگری نمی‌چرخند، در حالی که سیارات به دور یک ستاره می‌چرخند.
جدول مقایسه سیاره و ستاره

ویژگی سیاره ستاره
منبع نور نور خورشید را منعکس می‌کند از خود نور تولید می‌کند
شکل کروی، بیضی، یا نامنظم کروی
اندازه کوچک بزرگ
جرم سبک سنگین
ترکیب شیمیایی ترکیبات مختلفی دارد عمدتاً هیدروژن و هلیوم
مدار به دور یک ستاره می‌چرخد به دور هیچ جسم دیگری نمی‌چرخد

مثال‌هایی از سیارات و ستاره‌ها
سیارات:
 زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون
ستارگان: خورشید، ستاره قطبی، ونوس، مشتری، قنطورس a

نتیجه
جواب: سیارات و ستاره‌ها دو نوع اجرام آسمانی هستند که تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها به ما کمک می‌کند تا آنها را از یکدیگر تشخیص دهیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ فصل ۱۰ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ فصل ۱۰ علوم نهم

با توجه به جدول ویژگی سیارات، در شکل زیر نام سیاره‌های واقع در محدوده‌های الف، ب، پ و ت را بنویسید.
الف) مشتری (برجیس)، کیوان (زحل)، اورانوس، نپتون – سیارات
ب) مشتری (برجیس)، کیوان (زحل)، اورانوس، نپتون – سیارات
پ) بهرام (مریخ)، مشتری (برجیس)، اورانوس، نپتون – سیارات
ت) مشتری (برجیس)، کیوان (زحل)، اورانوس، نپتون

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۵ فصل ۱۰ علوم نهم

به نظر شما،آیا امکان حیات در تیر و مشتری، وجود دارد؟ چرا؟
جواب: خیر، مشتری هم گاز سمی دارد و فشار اتمسفر آن کُشنده و و سطح آن طوفان های عظیم و سردی در جریان است عطارد نیز به خورشید نزدیک و سطح مقابل به خورشید بسیار داغ است

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۱۷ فصل ۱۰ علوم نهم

در مورد سایر کاربردهای ماهواره‌ها و سرنوشت آنها پس از اتمام مأموریت اطلاعات جمع‌آوری کنید و به صورت تصویری به کلاس ارائه نمایید.
۱- ماهواره ‌های مخابراتی: ارتباط مخابراتی بین کشورها را برقرار می ‌سازند و در ارسال برنامه ‌های رادیویی و تلویزیونی کاربرد دارند.
۲- ماهواره­‌های هواشناسی: گرفتن تصاویر ماهواره ‌ای از اتمسفر زمین و ابرها و کمک به هواشناسان در پیش‌­بینی وضع هوا.
۳- ماهواره­‌های نظامی: عکس ­برداری از مراکز نظامی دشمن و تحرکات نظامی دشمن و ابزار نظامی دشمن و هدایت موشک­‌ها.
۴- ماهواره ‌های جاسوسی: عکس ­برداری از مراکز حساس کشورها مثل مراکز نظامی، امنیتی، هسته‌ای و شنود مکالمات.
۵- ماهواره ‌های تحقیقات فضایی: برای تحقیقات فضایی و عکس ­برداری از اجرام موجود در فضا و…
۶- ماهواره­‌های تحقیقات زمینی: برای تحقیقات زمینی مثل اکتشافات جغرافیایی، معادن و گسترش در بیابان‌­ها استفاده می‌­شود.
۷- ماهواره­‌های نقشه­ برداری: برای نقشه برداری از دور از تمامی مناطق زمین مورد استفاده قرار می­‌گیرد.
۸- ماهواره­‌های هدایت دریایی و کشتی‌ها
۹- ماهواره­‌های کشاورزی
۱۰- ماهواره­‌های موقعیت‌یاب
سپس تمام ماهواره­‌ها پس از اتمام مأموریت خود به داخل جو زمین سقوط کرده و می‌­سوزند و نابود می­‌شوند برخی نیز در فضا رها می­‌شوند.

 

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۱۹ فصل ۱۰ علوم نهم

با مراجعه به منابع معتبر علمی درباره کاوش‌های جدید در سیاره مریخ، اطلاعاتی جمع‌آوری و در کلاس ارائه کنید.

کاوش‌های جدید در سیاره مریخ

در سال‌های اخیر، کاوش‌های زیادی در سیاره مریخ انجام شده است که اطلاعات ارزشمندی در مورد تاریخ و پتانسیل حیات در این سیاره به دست آورده است. برخی از مهم‌ترین کاوش‌های جدید در سیاره مریخ عبارتند از:

مریخ‌نورد کنجکاوی: این مریخ‌نورد در سال ۲۰۱۲ توسط ناسا به مریخ فرستاده شد و همچنان در حال کاوش در دهانه جیزرو است. کنجکاوی شواهدی از وجود آب مایع در گذشته مریخ پیدا کرده است و همچنین نشان داده است که این سیاره زمانی میزبان محیطی گرم‌تر و مرطوب‌تر از امروز بوده است.مریخ‌نورد کنجکاوی
مریخ‌نورد استقامت: این مریخ‌نورد در سال ۲۰۲۱ توسط ناسا به مریخ فرستاده شد و در حال حاضر در دهانه جیزرو در حال کاوش است. استقامت مجهز به ابزارهای پیشرفته‌ای است که می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد تاریخ و پتانسیل حیات در مریخ ارائه دهد. در پنجره جدیدی باز می‌شودمریخ‌نورد استقامت
کاوشگر مارس ۲۰۲۰: این کاوشگر توسط آژانس فضایی اروپا (ESA) در سال ۲۰۲۰ به مریخ فرستاده شد. مارس ۲۰۲۰ مجهز به یک هلیکوپتر کوچک به نام Ingenuity بود که اولین پرواز موتوری را در سیاره دیگری انجام داد. در پنجره جدیدی باز می‌شودIngenuity
کاوشگر چینی Tianwen-۱: این کاوشگر در سال ۲۰۲۰ توسط چین به مریخ فرستاده شد. Tianwen-۱ مجهز به یک فضاپیمای مدارگرد، یک فرودگر و یک مریخ‌نورد بود. فضاپیمای مدارگرد Tianwen-۱ همچنان در مدار مریخ قرار دارد و فرودگر و مریخ‌نورد آن در دهانه Utopia Planitia فرود آمدند. در پنجره جدیدی باز می‌شود کاوشگر چینی Tianwen-1
نتایج کاوش‌های جدید در سیاره مریخ:

کاوش‌های جدید در سیاره مریخ نشان داده‌اند که این سیاره زمانی محیطی گرم‌تر، مرطوب‌تر و احتمالاً قابل سکونت بوده است. این یافته‌ها امیدها را برای یافتن شواهدی از حیات در مریخ افزایش داده است.

برخی از نتایج مهم کاوش‌های جدید در سیاره مریخ عبارتند از:

موجودیت آب مایع در گذشته مریخ: شواهدی از وجود آب مایع در گذشته مریخ در مکان‌های مختلف این سیاره یافت شده است. این شواهد شامل سنگ‌های مرطوب، رسوبات رودخانه‌ای و حفره‌های زیرزمینی پر از آب است.
وجود محیطی گرم‌تر و مرطوب‌تر در گذشته مریخ: شواهدی از وجود محیطی گرم‌تر و مرطوب‌تر در گذشته مریخ در مکان‌های مختلف این سیاره یافت شده است. این شواهد شامل سنگ‌های رسوبی، رسوبات دریاچه‌ای و حفره‌های پر از یخ است.
پتانسیل حیات در مریخ: یافته‌های جدید نشان می‌دهد که مریخ زمانی محیطی قابل سکونت بوده است. این امر احتمال وجود حیات در مریخ را افزایش می‌دهد.

آینده کاوش‌های مریخ

کاوش‌های مریخ همچنان ادامه دارد و دانشمندان امیدوارند که بتوانند اطلاعات بیشتری در مورد تاریخ و پتانسیل حیات در این سیاره به دست آورند. برخی از برنامه‌های کاوش مریخ در آینده عبارتند از:

  • برنامه آرس رومیس: این برنامه توسط ناسا برای ارسال انسان به مریخ در دهه ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است.
  • برنامه ExoMars: این برنامه توسط آژانس فضایی اروپا (ESA) و آژانس فضایی فدرال روسیه (Roscosmos) برای ارسال مریخ‌نورد و کاوشگر به مریخ در دهه ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است.
  • برنامه Tianwen-۳: این برنامه توسط چین برای ارسال مریخ‌نورد و کاوشگر به مریخ در دهه ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است.
    این برنامه‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد تاریخ و پتانسیل حیات در سیاره مریخ به دست آورند و ما را به کشف بیشتر این سیاره نزدیک‌تر کنند.

جواب فصل 10 علوم نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.