جواب درس ۱۰ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۱

جواب درس ۱۰ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۱

جواب سوالات درس دهم فارسی پنجم

جواب درس ۱۰ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۱

جواب سوالات درس دهم فارسی پنجم

جواب سوالات فارسی پنجم / درس ۱۰ :: نامِ نیکو

درست و نادرست صفحه ۸۱ درس دهم فارسی پنجم

۱- محمود با شعرهای دلنشین حافظ و مولانا پرورش می‌یافت.
 درست ✔
۲- تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان است.
 درست ✔
۳- پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق‌العاده دارد.
نادرست ❌. استاد امامی این موضوع را دریافت.

جواب درک مطلب صفحه ۸۱ درس دهم فارسی پنجم

۱- محمود ساختن رنگ را از چه کسی آموخت؟
جواب: از استاد امامی

۲- استاد امامی چه چیزی را آفت هنر می‌دانست؟ چرا؟
جواب: غرور. زیرا غرور و خودپسندی باعث می‌شود که انسان ضعف‌های خویش را نبیند و پیشرفت نکند.

۳- استاد امامی چگونه به این نتیجه رسید که محمود از استادان بزرگ نقاشی خواهد شد؟
جواب: زیرا او استعداد و ذوق هنری زیادی داشت. محمود همچنین بسیار کنجکاو بود و همیشه به دنبال یادگیری چیزهای جدید بود.

۴- به نظر شما تصویر استاد فرشچیان در ابتدای درس، بیانگر کدام ویژگی شخصیتی اوست؟ عبارتی از متن بیان کنید که این ویژگی را نشان دهد.
جواب:
به نظر من، تصویر استاد فرشچیان در ابتدای درس، بیانگر تواضع اوست. او با وجود اینکه یکی از بزرگترین نقاشان ایران است، اما همچنان متواضع و فروتن است.

۵- پیام شعر سعدی چیست؟
جواب: نام نیکو و محبوبیت بین مردمان ارزشش از مال و ثروت بسیار بیشتر است و مردمان نیز باید در حفظ نام مردان نیک روزگار تلاش کنند و تا دیگران نیز همین رفتار را با آن‌ها داشته باشند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۰ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس یازدهم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از درک مطلب صفحه ۷۴ فارسی پنجم با جواب استفاده نمایید. همچنین میتوانید از معنی درس ۱۰ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.