جواب درس ۱۰ فارسی چهارم ؛ صفحه ۸۴، ۸۵

جواب درس ۱۰ فارسی چهارم ؛ صفحه ۸۴، ۸۵

گام به گام درس دهم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۱۰ فارسی چهارم ؛ صفحه ۸۴، ۸۵

گام به گام درس دهم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۱۰: باغچه‌ی اطفال

جواب درست و نادرست صفحه ۸۴ فارسی چهارم

۱- باغچه‌بان برای آموزگاری به خارج از ایران رفت.
❌ نادرست
۲- باغچه‌بان در کودکی شعر می‌سرود.
✅ درست
۳- قبل از باغچه‌بان، کسی به فکر کودکان کم شنوا و نابینا نیفتاده بود.
✅ درست
۴- باغچه‌بان با پشتکار و اراده به رؤیاهای کودکی خود دست یافت.
✅ درست

جواب درک مطلب صفحه ۸۵ فارسی چهارم

۱- باغچه‌بان چه حرفه هایی را از پدرش آموخت؟
پاسخ:  بنایی و قتادی

۲- چرا باغچه‌بان به آموزگاری علاقه داشت؟
پاسخ: چون از نظر او آموزگاری شغلی بود که با آن بهتر می توانست به مردم و جامعه اش خدمت کند.

۳- باغچه‌بان چگونه فردی بود؟ عبارتی از متن بیان کنید که این ویژگی را نشان دهد.
پاسخ: فردی مهربان، دلسوز و سخت‌کوش و پاراگراف آخر درس این ویژگی را بیان میکند.

۴- چه کسی برای اولین بار در ایران، الفبای ویژهای برای ناشنوایان ابداع کرد؟ چرا این کار مهم بود؟
پاسخ: باغچه‌بان ، زیرا به ناشنوایان کمک کرد تا بتوانند به راحتی و بدون کمک دیگران، بخوانند و بنویسند.

۵- چرا در متن درس، باغچه‌بان «دوست کودکان» نامیده شده است؟
پاسخ: زیرا باغچه‌بان بیش‌ترین کمک را به کودکان کرد.

جواب دانش زبانی صفحه ۸۵ فارسی چهارم

جمله‌های زیر را بخوانید.
🔹 علی آمد. 🔹 مریم رفت. 🔹 دانش آموزان دویدند.

حالا به نمودار جمله‌ها نگاه کنید. درباره آنها گفت‌وگو کنید؛ سپس به پرسش‌‌ها پاسخ دهید.دانش زبانی صفحه ۸۵ فارسی چهارم
– این جمله‌ها از چند قسمت تشکیل شده‌اند؟ 
پاسخ: دو قسمت
– چرا کلمه‌های «آمد، رفت، دویدند» بالای نمودار هستند؟
پاسخ: این کلمه ها فعل هستند و قسمت اصلی جمله هستند بنابراین در بالای نمودار می آیند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۰ فارسی چهارم ؛ صفحه ۸۴، ۸۵ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۱ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس هفتم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.