جواب فعالیت های درس ۱۰ مطالعات نهم؛ صفحه ۶۵, ۶۷

جواب فعالیت های درس ۱۰ مطالعات نهم؛ صفحه ۶۵, ۶۷

گام به گام درس دهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۱۰ مطالعات نهم؛ صفحه ۶۵, ۶۷

گام به گام درس دهم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم /  درس ۱۰ :: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

جواب فعالیت صفحه ۶۵ مطالعات اجتماعی نهم

۱- متن را مطالعه کنید:
الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید.
جواب: ۱- یکپارچه بودن سرزمین ایران
۲- وجود نظم و امنیت در سراسر کشور
۳- وجود شبکه وسیعی از راه ها و کاروان سراها

ب) سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید.
جواب: ۱- مالیاتی که از کشاورزان و دامداران گرفته می‌شد.
۲- مالیاتی که از بارزرگانان و تجار گرفته می‌شد.
۳- مالیاتی که از پیشه وران و صنعتگران گرفته می‌شد.

 

جواب فعالیت صفحه ۶۷ مطالعات اجتماعی نهم

۲- متن را بخوانید. مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه‌های مختلف (شیوه برگزاری، محل جشن و …) مقایسه کنید.
جواب: در دوره صفوی جشن ها عمومی بود و به صورت ساده برگزار می‌شد اما در حال حاضر جشن ها خصوصی است و به صورت تجملاتی برگزار میشود.

۲- محتشم کاشانی از شاعران و مرثیه‌سرایان برجسته دوره صفویه است. آیا می‌دانید مشهورترین شعر او چیست؟ جواب: 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است *** باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.