جواب درس ۱۰ هدیه ششم؛ صفحه ۶۳، ۶۴، ۶۵

جواب درس ۱۰ هدیه ششم؛ صفحه ۶۳، ۶۴، ۶۵

جواب درس دهم هدیه های آسمانی ششم

جواب درس ۱۰ هدیه ششم؛ صفحه ۶۳، ۶۴، ۶۵

جواب درس دهم هدیه های آسمانی ششم

گام به گام هدیه ششم / درس ۱۰ :: آداب زندگی

جواب تدبر کنیم صفحه ۶۳ هدیه ششم

آیات ده تا دوازده سوره‌ی حجرات را بخوانید و ترجمه‌ی آنها را کامل کنید.جواب تدبر کنیم صفحه ۶۳ و ۶۴ هدیه ها ششم

جواب تدبر کنیم صفحه ۶۳ و ۶۴ هدیه ششم

جواب تدبر کنیم صفحه ۶۳ و ۶۴ هدیه ها ششم

این آیات ما را به انجام دادن چه رفتارهای شایسته‌ای سفارش می‌کند؟
جواب: تقوا و پرهیزکاری ، برادری و دوستی با یکدیگر

از انجام دادن چه رفتارهای ناشایسته‌ای نهی می‌کند؟
جواب: غیبت کردن ،مسخره کردن دیگران ، دادن لقب های زشت به دیگران ، تجسس در کار دیگران و عیب جویی از دیگران

در گروه‌های خود، یکی از این رفتارهای ناشایست را انتخاب کنید و درباره ی آن به این سؤالات پاسخ دهید:
این رفتار چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟
جواب: باعث ناراحتی و آزار دیگران میشود.

چگونه می‌توانیم از وقوع این رفتار ناشایست پیشگیری کنیم؟
جواب: با یکدیگر با مهربانی برخورد کنیم و بدایم که همه با هم برادریم.

وقتی می‌بینیم کسی این رفتار را انجام می‌دهد، بهتر است چگونه با او برخورد کنیم؟
جواب: تذکر به او به صورت دوستانه و آرام و آگاه کردن او از عواقب کارهای ناپسند.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۵ هدیه ششم

این متن را بخوانید. جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۵ هدیه ها ششم

اکنون برای پاسخ به این سؤالات با دوستان خود در کلاس گفت‌وگو کنید.
چه رفتارهای ناپسندی در این داستان می‌بینید؟
جواب: در گوشی صحبت کردن و ایجاد ظن و گمان و مسخره کردن دیگران و نیز تمسخر.

اگر ببینید دوستتان کسی را مسخره می‌کند، چه می‌کنید؟
جواب: با اخلاق خوش به او یادآوری میکنم که کارش اشتباه است و اگر توجهی نکرد، آن مکان را ترک می ‌کنم.

جواب بررسی کنید صفحه ۶۵ هدیه ششم

با توجه به اهمیت رعایت هر یک از آداب زیر در فضای مجازی آن ها را اولویت بندی نمایید.
[۲] استفاده از کلمات مؤدبانه در گفتوگوهای مجازی
[۱] پرهیز از انتشار اطلاعات خصوصی خود و دیگران
[۳]پرهیز از بازیهای رایانهای خشونت آمیز
[۴]پرهیز از وب گردی های بی هدف

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۰ هدیه ششم؛ صفحه ۶۳، ۶۴، ۶۵ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۱ هدیه ششم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس نهم هدیه ششم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۰ هدیه ششم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.