جواب فعالیت درس ۱۰ پیام نهم؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸

جواب فعالیت درس ۱۰ پیام نهم؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸

گام به گام درس دهم پیام های آسمانی نهم

جواب فعالیت درس ۱۰ پیام نهم؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸

گام به گام درس دهم پیام های آسمانی نهم

گام به گام پیام نهم / درس ۱۰ :: مسئولیت همگانی

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۱ درس ۱۰ پیام نهم

به نظر شما آیا هر یک از دلایل بالا می‌تواند برای تذکر ندادن به دیگران قابل پذیرش باشد؟ چرا؟
جواب: خیر- زیرا قابل پذیرش نیست؛ این نگرش باعث خواهد شد که مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت شوند و کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج پیدا میکند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۵ درس ۱۰ پیام نهم

شخصی را تصور کنید که در جمع دیگران غیبت می‌کند. در جدول زیر نتایج نهی از منکرکردن و پیامد ترک آن را بنویسید..

اگر نهی از منکر بشود اگر نهی از منکر نشود
او دیگر این گناه را حداقل در آن جمع انجام نمی‌دهد.  در این جمع فکرمیکند کار خوبی انجام میدهد
آبروی غیبت شونده حفظ شده و از آن دفاع می‌گردد. آبروی کسی که از او غیبت شده است، درمیان جمع از بین می‌رود.
جمع حاضر در محل به سمت گناه هدایت نمی‌شوند. او فکر می‌کند که هر طور که بخواهد می‌تواند صحبت کند و از گناهان زبان غافل می‌شود.
او در جمع های دیگر ، از بقیه نیز غیبت نمیکند جرات پیدا میکند و در جمع های دیگر ، از بقیه غیبت میکند

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۷ درس ۱۰ پیام نهم

آیا با این شیوه‌ها می‌توان همواره از انجام گناهان جلوگیری کرد؟ مثلاً آیا می‌توانیم با صحبت‌کردن با کسی که به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازد و بسیاری را گرفتار اعتیاد می‌کند، او را از تکرار این گناه بزرگ بازداریم؟ پس در چنین زمان‌هایی وظیفه ما چیست و باید چگونه عمل کنیم؟
جواب: خیر – با توجه به نوع خطا و گناهی که کسی انجام می‌دهد روش برخورد با او متفاوت خواهد بود و تأثیر بر او و ترک آن کار بستگی به انتخاب شیوۀ مناسب در نهی‌کردن او دارد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۸ درس ۱۰ پیام نهم

یک بار دیگر به منکرهای صورت گرفته و معروف‌های ترک شده در ابتدای درس توجه کنید. به نظر شما راه امر به معروف و نهی از منکر در هر یک از این موارد چیست؟
جواب: – کسی اجناس بی‌کیفیت را به عنوان کالای مناسب و با کیفیت به مشتریان می‌فروشد.
نخریدن چنین اجناسی و آگاه‌کردن دیگران به چنین موضوعی باعث رکود تولید چنین اجناسی می‌شود و در نهایت اطلاع‌دادن به مراکز مربوطه دولتی برای برخورد با تولیدکنندگان این کالاها

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۸ درس ۱۰ پیام نهم

۱- چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید.
جواب: ۱- مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی‌تفاوت می‌شوند.
۲- کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج می یابد.
۳- تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می شود
۴- کم‌کم گناه و فساد در جامعه فراوان می‌شود.
۵- رحمت و برکت خداوند از جامعه برداشته‌شده و جامعه مستحق عذاب الهی می‌گردد.

۲- با توجه به سخن حضرت علی (ع) جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در میان اعمال نیک بیان کنید.
جواب: همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق است.

۳- چرا مؤمنان مسئولیت بیشتری درباره امربه معروف و نهی از منکر دیگران دارند؟
جواب:  زیرا آن ها ولی یکدیگرند؛ یعنی همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت می کنند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.