جواب فعالیت های درس ۱۱ دفاعی نهم؛ صفحه ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۲

جواب فعالیت های درس ۱۱ دفاعی نهم؛ صفحه ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۲

جواب فعالیت های درس یازدهم دفاعی نهم

جواب فعالیت های درس ۱۱ دفاعی نهم؛ صفحه ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۲

جواب فعالیت های درس یازدهم دفاعی نهم

جواب دفاعی نهم / جواب فعالیت های درس ۱۱ و صفحه ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۲ آمادگی دفاعی نهم / درس ۱۱ :: آمادگی و ایمنی در برابر زمین لرزه

جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۳) 
درباره نمونه‌های دیگری از زمین لرزه که در سال‌های اخیر در کشور ما رخ داده است تحقیق و نتیجه آن را در کلاس ارائه دهید.

مکان وقوع تاریخ وقوع شدت تلفات
بوئین زهرا – استان قزوین ۱۳۴۱ ۷.۲ ریشتر ۱۰۰۰۰ نفر
طبس – استان یزد ۱۳۵۷ ۷.۷ ریشتر ۱۹۶۰۰ نفر
رودبار و منجیل – استان گیلان ۱۳۶۹ ۷.۴ ریشتر ۳۵۰۰۰ نفر
بم – استان کرمان ۱۳۸۲ ۶.۵ ریشتر ۴۱۰۰۰ نفر

درس ۱۱ دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۳) 
آیا می‌توانید نام گروه‌های زیر را بنویسید؟
جواب فعالیت صفحه 114 آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۳) 
با دقت در تصاویر زیر، مشخص کنید که هر تصویر به چه مکانی از مدرسه مربوط می‌شود و در هریک از آن‌ها چه اقدامات ایمنی انجام شده است؟

پاسخ دانش آموز  نتیجۀ بحث کلاس
قفسه کتاب به وسیله بست L به دیوار محکم شده قفسه ها محکم شده
کمد آزمایشگاه به وسیله بست L به دیوار محکم شده قفسه ها محکم شده – مواد خطرناک در جای امن نگه داری میشود.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۳) 
با توجه به آنچه که تاکنون آموخته‌اید، نسبت به تهیه فهرست نکات ایمنی در مدرسه و منزل با مشورت گروه اقدام کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

🔶 نام گروه‌های چهارگانه شورای ایمنی را بنویسید.
۱- گروه تدارکات و پشتیبانی
۲- گروه نجات و امداد
۳- گروه تجسس
۴- گروه آتش نشانی

🔶 چهار مورد از راه‌های ایمن‌سازی آزمایشگاه و کتابخانه را بنویسید.
۱- محکم کردن همه قفس های کتاب و کمدها به وسیله پست L به دیوار محکم شود.
۲- در آزمایشگاه مواد سمی، شیمیایی و مواد قابل احتراق به داخل قفسه های قفل دار انتقال داده شود.
۳- فلزی یا چوبی کردن بدنه و درب بوفه ها یا کتابخانه به جای شیشه.
۴- در آزمایشگاه، ظروف شیشه ای از قفسه های بالا به قفسه های پایین منتقل شود.
۵- در کتابخانه و آزمایشگاه جلوی قفسه های باز به وسیله ی حفاظ ( تسمه یا چوب ) بسته شود.

🔶 چهار نمونه از وسایل ضروری گروه آتش‌نشانی را نام ببرید.
۱- کپسول اطفای حریق ۲- چراغ قوه ۳- طناب ۴- رادیو

فعالیت پایانی درس

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ آمادگی دفاعی نهم

🔶 با توجه به آمادگی در برابر زلزله دانش‌آموزان در مدرسه با همکاری و مشارکت مسئولان و همدیگر اقدامات و توصیه‌های آمادگی در برابر زلزله را در مراحل قبل، حین و بعد از زلزله تمرین نمایند.
این فعالیت باید در مدرسه انجام شود!

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.