جواب فعالیت های فصل ۱۱ علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۱۱ علوم هفتم

گام به گام فصل یازدهم علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۱۱ علوم هفتم

گام به گام فصل یازدهم علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم با جواب / فصل ۱۱: یاخته و سازمان بندی آن

جواب فعالیت صفحه ۹۹ علوم هفتم

با میکروسکوپ روپوست برگ چند گیاه و پوسته داخلی و خارجی پیاز را مشاهده و شکل یاخته‌های آنها را رسم کنید.
شکل یاخته های روی برگ

شکل یاخته های روی برگ

شکل پوست پیاز

شکل پوست پیاز

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ علوم هفتم

به شکل‌های زیر نگاه کنید. درباره شباهت‌های آنها در گروه خود گفت‌وگو کنید. جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ علوم هفتم

شباهت ها: هر سه دارای غشا ، سیتوپلاسم و هسته هستند
تفاوت ها: شکل و نوع کار این یاخته ها با هم متفاوت است .

جواب گفت‌و‌گو کنید صفحه ۱۰۱ علوم هفتم

درباره عبارت زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید.
یاخته‌های ماهیچه‌ای با یاخته‌های عصبی کاملاً متفاوت‌اند.
جواب: سلول‌ها بر حسب کاری که انجام می‌دهند، شکل و اندازه متفاوتی دارند. سلول‌های عصبی کار انتقال پیام عصبی را بر عهده دارند و بلند و رشته مانند هستند و سلول‌های ماهیچه‌ای وظیفه حرکت دادن اندام‌های مختلف بدن را بر عهده دارند و دراز هستند. با وجود این تفاوت‌ها، همه سلول‌ها در داشتن سه بخش اصلی غشای پلاسمایی، سیتوپلاسم و هسته شبیه به هم هستند.

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۱۰۱ علوم هفتم

در یک فعّالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت، در مورد بزرگ‌ترین یاخته‌ها تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.
جواب: بزرگ‌ترین سلول‌ها مربوط به گیاهان هستند، یعنی سلول‌های گیاهی بزرگ‌تر از جانوری‌اند. سلول‌های پارانشیم در گیاهان از همه بزرگترند و در سلول‌های جانوری، سلول تخمک جانوران ساده بزرگ‌ترین سلول است و سلول تخمک انسان و پرنده بسیار دشت می‌باشند.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ علوم هفتم

با توجه به شکل بالا، به مقایسه بخش‌های یک کارخانه با یاخته بپردازید و جدول زیر را کامل کنید.

بخش های یاخته ای بخش های کارخانه فرایند
غشاء درها و دروازههای کارخانه ورود و خروج مواد
راکیزه (میتوکندری) منبع انرژی (موتورخانه) تولید انرژی
رناتن (ریبوزوم)  بخش مخلوط و پخت تولید مواد
دستگاه گلژِی بخش بسته بندی و توزیع بسته بندی و پخش
هسته اداره مدیریت تنظیم و مدیریت
کریچه انبار ذخیره

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۰۳ علوم هفتم

۱- برگ خزه را روی تیغه قرار دهید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. لکه‌های سبز رنگ در یاخته‌ها همان سبزدیسه (کلروپلاست‌ها) هستند که بدون رنگ آمیزی مشاهده می‌شوند.
۲- همان‌طور که در پایه ششم آموختید، نمونه‌ای از یاخته‌های پوششی دهان را تهیه کنید و روی نمونه چند قطره آبی متیل یا لوگول بریزید. پس از چند دقیقه نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید و سه بخش اصلی یاخته، یعنی غشا، هسته و میان یاخته (سیتوپلاسم) را در آن تشخیص دهید.
۳- سیب‌زمینی را دو قسمت کنید و لبه کارد را روی آن بکشید. مایع روی لبه کارد را روی تیغه شیشه‌ای منتقل و مقداری لوگول به آن اضافه کنید. پس از چند دقیقه با میکروسکوپ آن را مشاهده کنید. لکه‌های تیره رنگ، دیسه‌های (پلاست‌های) ذخیره‌ای هستند.
چه ماده‌ای در آنها ذخیره شده است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
جواب: نشاسته، زیرا لوگول برای شناسایی نشاسته به کار می‌رود. در واقع لوگول جذب مولکول‌های نشاسته شده و باعث دیده شدن آنها می‌گردد.
۴- شکل آنچه را که در هر مرحله دیدید، رسم کنید. در مورد آن‌ها با گروه خود مشورت کنید.
جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ علوم هفتم

با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید.

مشخصه یاخته گیاهی یاخته جانوری
سبزدیسه (کلروپلاست) دارد✅ ندارد❌
دیواره‌ی یاخته دارد✅ ندارد❌
راکیزه (میتوکندری) دارد✅ دارد✅
کریچه (واکوئل مرکزی) دارد✅ ندارد❌

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های فصل ۱۱ علوم هفتم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم هفتم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های دهم علوم هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۱ علوم هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.