جواب درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸

جواب درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸

جواب فعالیت های درس یازدهم علوم پنجم دبستان

جواب درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸

جواب فعالیت های درس یازدهم علوم پنجم دبستان

در این بخش برای شما عزیزان جواب درس یازدهم علوم پنجم صفحه ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸ را قرار داده ایم.
گام به گام علوم پنجم ابتدایی / درس ۱۱:: بکارید و بخورید (آب و خاک و نور)جواب کاوشگری صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ علوم پنجم ابتدایی

درس ۱۱:: بکارید و بخورید (آب و خاک و نور)

جواب سوال صفحه ۹۰ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۹۰ علوم پنجم ابتدایی

جواب کاوشگری صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ علوم پنجم ابتدایی

پنج گلدان پلاستیکی کوچک و هم اندازه تهیه کنید.
در همه‌ی گلدان‌ها به مقدار مساوی خاک باغچه بریزید.
درون هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله و در عمق یکسان (تقریباً یک سانتی متر) درون خاک قرار دهید و روی آنها را با خاک بپوشانید.
گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید و هر روز به آنها مقدار یکسانی آب بدهید.
پس از آنکه گیاهان سر از خاک درآوردند، فعالیت را در دو بخش زیر انجام دهید.
قسمت اول:
۱️⃣دو تا از گلدان‌ها را انتخاب و مانند شکل شماره‌گذاری کنید.
۲️⃣- به گلدان اول هر سه روز یک بار نصف لیوان آب بدهید ولی به گلدان دوم آب ندهید.
۳️⃣- این کار را ۱۰ تا ۱۳ روز ادامه دهید.
۴️⃣-  مشاهده‌های خود را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت کنید.

روز ۱ با آبیاری  ۲ بدون آبیاری 
اول گیاه سالم و شاداب است گیاه سالم و شاداب است
سوم گیاه سالم و شاداب است برگ‌ها کمی پژمرده شده‌اند.
پنجم گیاه سالم و شاداب است برگ‌ها کاملا پژمرده شده‌اند
هفتم گیاه سالم و شاداب است برگ‌ها کمی زرد شده‌اند وساقه خک شده است.
نهم گیاه سالم و شاداب است برگ‌ها کاملا زرد شده‌اند و ساقه افتاده است.
یازدهم گیاه سالم و شاداب است برگ‌ها و ساقه خشک شده‌اند.
سیزدهم گیاه سالم و شاداب است گیاه کاملا خشک شده است.

از مشاهده‌های خود نتیجه‌گیری کنید.
جواب: گیاهان برای رشد کردن و سالم ماندن به آب نیاز دارند و باید به آن ها به اندازه کافی آب برسد تا رشد کنند. البته آب دادن بیش از حد برای گیاه مضر است و باعث می شود ریش گیاه از بین برود.

در پایان این فعالیت، به گلدان‌ها به طور یکسان آب بدهید تا گیاهان بتوانند به زندگی و رشد خود ادامه دهند.
قسمت دوم:
۱- سه گلدان باقی مانده را شماره‌گذاری کنید. به یکی نصف لیوان آب مقطر، به گلدان دوم نصف لیوان آب معمولی و به گلدان سوم نصف لیوان آب شور بدهید. جواب کاوشگری صفحه ۹۱ علوم پنجم ابتدایی

۲- آب دادن به این گلدان‌ها را ۱۰ تا ۱۳ روز به همان ترتیب صفحه‌ی قبل با آب مقطر، آب معمولی و آب شور ادامه دهید.
۳- طول ساقه‌های هر گلدان را اندازه بگیرید. میانگین آنها را حساب کنید.
۴- نتایج را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید. جواب کاوشگری صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ علوم پنجم ابتدایی

۵- برای مقایسه‌ی رشد گیاه عدس در سه گلدان، نتایج به دست آمده در جدول را به‌صورت نمودار ستونی رسم کنید.جواب کاوشگری صفحه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ علوم پنجم ابتدایی رشد عدس در کدام گلدان:
– بیشتر از بقیه است؟
جواب: گلدان شماره ۲
– کمتر از بقیه است؟
جواب: گلدان شماره  ۳

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۹۴ علوم پنجم ابتدایی

در یک فعالیت گروهی، درباره‌ی اینکه چه گیاهانی می‌توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند، اطلاعات جمع آوری کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.
جواب: اکثر گیاهان جهت رشد خود به آب شیرین نیاز دارند. ولی بعضی از گیاهان مثل جو می‌تواند در شرایط نسبتاً شور رشد کند. گیاهان خانواده اسفناج نیز در خاک‌هایی که نمک زیاد دارند قادر به رشد است.

جواب کاوشگری صفحه ۹۴ علوم پنجم ابتدایی

۱- سه گلدان پلاستیکی هم اندازه را بردارید و شماره‌گذاری کنید.
۲- در گلدان اول مقداری خاک رس بریزید. در گلدان دوم به اندازه ی گلدان اول ماسه بریزید. در گلدان سوم به مقدار مساوی با دو گلدان دیگر، خاک باغچه بریزید.جواب کاوشگری صفحه ۹۴ علوم پنجم ابتدایی ۳- در هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله و عمق مساوی (تقریباً به عمق یک سانتی متر) در داخل خاک قرار دهید. گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید.
۴- به گلدان‌ها به مقدار مساوی آب بدهید.
۵- چند روز از گلدان‌ها مراقبت کنید.
۶- طول ساقه‌ی گیاهان هر گلدان را اندازه بگیرید.
۷- میانگین طول ساقه‌ها را حساب کنید و در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.جواب کاوشگری صفحه ۹۴ علوم پنجم ابتدایی 

۸- با استفاده از عددهای جدول، در روز دهم نموداری رسم کنید. نتیجه‌گیری خود را از این فعالیت در یک یا دو جمله بنویسید. جواب کاوشگری صفحه ۹۴ علوم پنجم ابتدایی
از این کاوشگری، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.
جواب: گیاهان برای رشد خود به خاک مناسب نیاز دارند. خاکی که مواد معدنی کافی داشته باشد و همچنین توانایی کافی برای جذب و نگه داری آب و رطوبت داشته باشد. خاک باغچه که مخلوطی از ماسه، رس و مقداری کود است نه مانند خاک رس آب را زیاد در خود نگه می‌دارد و نه مانند ماسه آب را به سرعت از خود عبور می‌دهد. بنابراین خاک باغچه برای رشد گیاه مناسب است.  

جواب فکر کنید صفحه ۹۶ علوم پنجم ابتدایی

برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب‌تر است؟
جواب: خاکی که رس بیشتری دارد و آب را بهتر در خود نکه می دارد

جواب فعالیت صفحه ۹۷ علوم پنجم ابتدایی

۱- دو گلدان کوچک که در هر کدام یک گیاه عدس رشد کرده باشد، تهیه کنید. (می‌‌توانید از گلدان‌هایی که در فعالیت‌های قبلی در آنها عدس کاشته‌اید استفاده کنید یا چند روز قبل در دو گلدان دانه‌ی عدس بکارید.)
۲- گلدان‌ها را در دو ظرف پلاستیکی شفاف و دردار قرار دهید اما فقط درِ یکی از ظرف‌ها را ببندید.
۳- مشاهده‌های خود را به مدت چند روز یادداشت کنید. 
جواب: گلدان در ظرف در باز بهتر رشد می‌کند گیاهی که در ظرف در بسته قرار دارد، بعد از چند روز پژمرده و خشک می‌شود.
از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: نتیجه می‌گیریم که گیاهان برای رشد کردن به هوا نیاز دارند.

جواب کاوشگری صفحه ۹۷ علوم پنجم ابتدایی

اگر به گیاه نور نتابد، برگ‌های آن زرد می‌شوند و پس از مدتی از بین می‌روند. برای اینکه بررسی کنید نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد، آزمایشی را طراحی و اجرا کنید.
جواب: گیاهی مانند شمعدانی دو تا از برگ های آن را با فویل کامل می‌پوشانیم طوری که نور به آن نرسد بعد از چند روز مشاهده می شود که برگ هایی که نور ندیده است کم رنگ و یا زرد و پژمرده شده است

جواب فکر کنید صفحه ۹۸ علوم پنجم ابتدایی

در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه حل‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟
– جایی که خاک آن رُسِ زیادی دارد.
جواب: چون آب زیاد در خود نگه میداره می شود گیاه مناسب که آب بیشتر نیاز دارد انتخاب کنیم یا کمی ماسه به خاک اضافه کنیم و رطوبت تنظیم شود

– جایی که خاک آن نسبتاً شور است.
جواب: در این نوع خاک‌ها باید گیاهان مقاوم کاشته شوند؛ می‌توان با استفاده از مواد شیمیایی اصلاح کنند تا حدی از میزان شوری آن کم کرد.

– جایی که بارندگی کم است.
جواب: گیاهانی که به آب کمتر نیاز دارند انتخاب کنیم و یا خاک رس اضافه کنیم که رطوبت بیشتری رو نگه دارد

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۲ علوم کلاس پنجم و برای بخش قبلی از جواب درس دهم علوم پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.