جواب درس ۱۱ علوم چهارم (بی‌مهره‌ها)

جواب درس ۱۱ علوم چهارم (بی‌مهره‌ها)

گام به گام علوم چهارم دبستان درس یازدهم

جواب درس ۱۱ علوم چهارم (بی‌مهره‌ها)

گام به گام علوم چهارم دبستان درس یازدهم

جواب علوم چهارم / درس ۱۱ :: بی‌مهره‌ها

جواب سوال صفحه ۹۴ علوم چهارم

به نظر شما، آیا ممکن است این جانوران در زندگی گیاه گل سرخ اثری داشته باشند؟
جواب: بله
این جانوران چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؟جواب:
شباهت: هشره هستند
تفاوت: غذای آنها متفاوت است. برخی از آنها به صورت گروهی زندگی میکنند ولی دیگران تنها زندگی میکنند.

جواب فعالیت صفحه ۹۴ درس ۱۱ علوم چهارم

۱- دستکش یک بار مصرف به دست کنید. یک کرم خاکی را از زیر خاک باغچه بیرون بیاورید و روی پارچه‌ای مرطوب در یک جعبه قرار دهید. بدن جانور را با ذرّه‌بین مشاهده کنید؛ شکل آن را نقّاشی کنید.
جواب: بدن حلقه حلقه، بدون ستون مهره

۲- شکل یک مورچه را نقّاشی کنید. سپس یک مورچه را با ذرّه‌بین مشاهده کنید. نقّاشی خود را با مورچه‌ی واقعی مقایسه کنید؛ بدن مورچه چه شکلی دارد؟ مورچه چند پا دارد؟ 
جواب: بدن مورچه بند بند است و ۶ پا دارد.​

۳- تصویر شته، کفشدوزک و عنکبوت را در بالا مشاهده کنید. سپس جدول زیر را کامل کنید.جدول صفحه ۹۵ علوم چهارم

جواب فکر کنید صفحه ۹۶ درس ۱۱ علوم چهارم

۱- مورچه و کرم خاکی از نظر ویژگی‌های ظاهری با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟ 
جواب: مورچه بدن ۳ قسمتی و ۶ پای بندبند و ۲ شاخک و ۲ چشم و آرواره دارد ولی بدن کرم خاکی حلقه های زیادی دارد و پا و چشم و شاخک و آرواره مانند مورچه ندارد.

۲- کفشدوزک و شته به مورچه شبیه‌ترند یا کرم خاکی؟ 
جواب: مورچه​

۳- عنکبوت به کدام یک از جانوران جدول، شباهت بیشتری دارد؟
جواب: مورچه، شته

جواب گفت‌وگو صفحه ۹۶ درس ۱۱ علوم چهارم

اطّلاعات جدول زیر را بخوانید.

جواب گفت‌وگو صفحه ۹۶ درس ۱۱ علوم چهارماکنون درباره‌ی اثر این جانوران بر بوته‌ی گل سرخ گفت‌وگو کنید.
جواب: کرم خاکی با حرکت های خود سوراخ هایی در خاک ایجاد می کند این کار باعث نفوذ هوا به داخل خاک شده و برای گیاه مفید است. شته با خوردن شیره گیاه باعث پژمرده شدن آن می شود. کفشدوزک شته را می خورد پس برای گیاه مفید است. مورچه دانه گیاه را می خورد و آن را از بین می برد. عنکبوت حشراتی را که برای گیاه مضر هستند شکار می کند و می خورد.

جواب فکر کنید صفحه ۹۶ درس ۱۱ علوم چهارم

برای حفاظت از بوته‌ی گل سرخ، چه راه‌هایی پیشنهاد می‌دهید؟ 
جواب: دادن آب و کود- گذاشتن در نور خورشید، سم پاشی، هرس کردن به موقع و ….

جواب سوال صفحه ۹۷ علوم چهارم

بدن کرم خاکی و بدن مار، چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارند؟
شباهت: هر دو دست و پا ندارند و روی زمین میخزند. بدن هر دو لوله ای و لغزنده است.
تفاوت: بدن کرم خاکی حلقوی است و ستون فقرات ندارد ولی بدن مار پولک و ستون فقرات دارد.

کرم‌ها
تصویر زالو و کرمک را مشاهده کنید. بدن زالو و کرمک به کدام یک از جانوران جدول صفحه‌ی ۹۵ شباهت دارد؟
جواب: کرم خاکی

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۹۹ درس ۱۱ علوم چهارم

حشره‌ها فایده‌های زیادی دارند. درباره‌ی فایده‌های آنها اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. جواب:
۱- بعضی حشرات مثل زنبور عسل برای ما مفید هستند و عسل می سازند.
۲- از بعضی از سوسک ها برای از بین بردن آفات در مزرعه استفاده می شود.
۳- بعضی از عنکبوت ها را برای مبارزه با آفات در کشاورزی پرورش می دهند.

جواب سوال صفحه ۹۹ علوم چهارم

عنکبوت تارهایی چسبناک می‌تَنَد و با آنها شکار را به دام می‌اندازد.
بدن عنکبوت و بدن مورچه چه شباهت‌هایی دارند؟
جواب: هر دو پای‌بند دارند
این دو جانور چه تفاوت‌هایی دارند؟
جواب: مورچه ۸ پا و عنکبوت ۶ پا دارد. هر دو آرواره دارند ـ بدن مورچه ۲ و بدن عنکبوت ۳ قسمتی است

جواب سوال صفحه ۹۷ علوم چهارم

عنکبوت بدن دو قسمتی و هشت پای بند بند دارد. عنکبوت، عقرب و جانوران شبیه آن ها را در گروه عنکبوتیان طبقه بندی میکنند.
جواب: برخی سمی و برخی غیرسمی هستند.

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۰۰ درس ۱۱ علوم چهارم

درباره‌ی اینکه «چرا خرخاکی، میگو و خرچنگ را در یک گروه طبقه‌بندی می‌کنند»، در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
جواب: چون پوشش بدنشان سخت است و بدن بند بند دارند.

جواب سوال صفحه ۱۰۰ علوم چهارم

جواب سوال صفحه ۱۰۰ علوم چهارم

هزارپاها مانند خرخاکی در جاهای تاریک و مرطوب زندگی میکنند. بدن هزارپا با خرخاکی چه تفاوتی دارد؟
جواب: برخی هزارپایان سمی و برخی غیرسمی هستند. تعداد پاها متفاوت است.

جواب سوال صفحه ۱۰۱ علوم چهارم

جواب سوال صفحه ۱۰۱ علوم چهارم
دانشمندان عنکبوتیان، حشرات، سخت‌پوستان و هزارپایان را در یک گروه بزرگ به نام بندپایان طبقه‌بندی می‌کنند. چرا این گروه‌ها را گروه بزرگ بندپایان می‌نامند؟
جواب: چون بدن و پاهای بند بند دارند

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۱۰۲ درس ۱۱ علوم چهارم

تصویرهای بالا را ببینید. هر یک از این جانوران در کجا زندگی می‌کند؟ این جانوران در دریا و یا نزدیکی ساحل زندگی می‌کنند.
جواب: حلزون‌ها در مناطق مرطوب و در آب زندگی می‌کنند.جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۱۰۲ درس ۱۱ علوم چهارم

من برای حفاظت از جانوران:
هرگز لانه‌ی جانوران را در بیابان، دشت، ساحل و جاهای دیگر خراب نمی‌کنم.
هرگز در ساحل دریا و یا رودخانه، که محلّ زندگی بسیاری از جانوران است، زباله نمی‌ریزم.
شما برای حفاظت از جانوران چه کارهایی می‌توانید انجام دهید؟
جواب: وقتی به دریا میروم صدف ها را جمع آوی‌نمیکنم
حیوانات و پرنده ها را نمیخرم تا شکارچیان آن ها را شکار نکنند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۱ علوم چهارم (بی‌مهره‌ها) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از علوم چهارم درس ۱۲ با جواب و برای بخش قبلی از جواب درس دهم علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۱ علوم چهارم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.