جواب درس ۱۱ فارسی نهم؛ صفحه ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۹۰

جواب درس ۱۱ فارسی نهم؛ صفحه ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۹۰

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس یازدهم فارسی نهم

جواب درس ۱۱ فارسی نهم؛ صفحه ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۹۰

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس یازدهم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۱۱ :: زنِ پارسا

جواب خودارزیابی صفحه ۸۵ فارسی نهم

۱- چرا پدر رابعه، شب تولّد او دلتنگ خوابید؟
جواب: زیرا دخترش به دنیا آمده بود اما آنها نه در خانه لباس زیادی داشتند که او را در آن بپیچیند و نه توانسته بود روغنی برای چراغ پیدا کند.

۲- چه عنوان‌های دیگری می‌توان برای این درس انتخاب کرد؟
جواب: زن با خدا، زن کامل، انسان متوکل، شفیع امت، مقام زن، رابعه و طرار، زن پاکدامن، زن مقرب و…

۳- مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاقی رابعه چه بود؟
جواب: راضی بودن به رضای خدا، توکل به خدا، شکرگزار نعمت‌های خدا بودن، فروتنی در مقابل خدا، پارسا و پاکدامن

جواب گفت‌وگو صفحه ۸۶ فارسی نهم

۱- درباره نمونه‌هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس، گفت‌وگو کنید.
جواب: زنان ایرانی چه در انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس، همراه و همگام با مردان قدم برداشتند. زنانی مانند: فرنگیس حیدرپور، فوزیه شیردل و طیبه واعظی

۲- درباره یکی از زنان بزرگ شاهنامه فردوسی، تحقیق کنید.
جواب:  گرد آفرید نخستین شیر زن حماسه ملی ایران است. گرد آفریدِ دلربا و چالاک با این که در شاهنامه حضوری کوتاه دارد و شکست هم می‌خورد، بسیار برجسته است و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. وی را می‌توان مانند فرانک، ارنواز و شهرناز نمونه زن اصیل ایرانی دانست. در میان مرز ایران و توران دژی به نام «دژ سفید» بود که گژدهم پدر گردآفرید بر آن حکمرانی می‌کرد. داستان گردآفرید از رسیدن سهراب به دژ سپید شروع می‌شود. وقتی سهراب به دژ سفید رسید با هژبر روبه رو شد و هژبر را شکست داد و در کمال ناباوری سربازان دژ سپید، سهراب هژیره را نکشت و او را به اسارت گرفت و به درون سپاه خود فرستاد، از آنجا که فرمانده دژ سپید گژدهم پیرمردی سالخورده بود و یک پسر نوجوان داشت، گرد آفرید دختر ارشد او، لباس نظامی بر تن کرد. سهراب او را به نبرد طلبید. پس از رویارویی سهراب و گردآفرید، گرد آفرید متوجه شد توان مقابله با سهراب را ندارد از این رو تصمیم به فرار گرفت که در راه سهراب به او رسید و با ضربه‌ای کلاه خود گردآفرید که چهره او را پنهان کرده بود، برداشت و متوجه شد او دختری زیباروی است. گردآفرید که خود را شکست خورده و تسلیم دید دست به نیرنگ زد و به سهراب وعده‌های دروغین داد. سهراب که شیفته گردآفرید شده بود، پیشنهادش را قبول کرد و با او به سمت دروازه دژ سپید روانه شد. در میانه راه گردآفرید با زیرکی به داخل دژ تاخت و دروازه را بر روی سهراب بست و سهراب را از نتیجه حمله به ایران و نبرد با رستم بر حذر داشت.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۸۷ فارسی نهم

۱- هر یک از واژگان زیر با کدام نشانه جمع به کار نمی‌روند؟

واژه / نشانه جمع ها ات ان
مخلوق مخلوق ‌ها مخلوقات
طرار طرار ها طراران
ظالم ظالم ‌ها ظالمان
نظر نظر ها نظرات
غریب غریب ‌ها غریبان

۲- با توجّه به متن درس، واژه «دوست» در جمله زیر، به چه اشاره دارد؟
«اگر یک دوست خفته است، دوست دیگر بیدار است».
دوست اول: بنده خدا (رابعه)
 دوست دوم: معشوق ازلی (خداوند)

۳- در جاهای خالی، جمله‌های مناسب بنویسید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۸۷ فارسی نهمجواب:  ۲- او شعر را می‌سرود. ۳- تو داشتی شعری را می‌سرودی ۴- تو داشتی شعر می‌خواندی

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۹۰ فارسی نهم

۱- چرا خرّمشهر نماد هشت سال مقاومت، معرّفی شده است؟
جواب: زیرا خرمشهر به ساده‌ترین سلاح‌های دفاع تا آخرین لحظه در مقابل دشمن مقاومت کرد و مردم هر یک با جان و مال و ناموس خود از شهر دفاع کردند.

۲- دریافت شما از جمله زیر، چیست؟
«حیات حقیقی مردان خدا، ققنوس وار از میان خاکستر نخل‌های نیم سوخته، سر برآورد».

جواب: زندگی واقعی مردان خدا همیشه دارای تولد است و هیچ گاه از بین نمی‌رود و پیوسته به فکر دیگران هستند.

جواب درس ۱۱ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.