جواب درس ۱۱ فارسی هشتم؛ صفحه ۸۳، ۸۵

جواب درس ۱۱ فارسی هشتم؛ صفحه ۸۳، ۸۵

گام به گام درس یازدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۱۱ فارسی هشتم؛ صفحه ۸۳، ۸۵

گام به گام درس یازدهم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۱۱: پرچم داران

جواب خودارزیابی صفحه ۸۳ درس یازدهم فارسی هشتم

۱- در متن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی‌هایی توصیف شده است؟ 
جواب: – سرزمینی با تاریخ و فرهنگ غنی
– سرزمینی با طبیعت زیبا و متنوع
– سرزمینی با مردمی با فرهنگ و تمدن کهن

۲- درباره ارتباط حدیث «حبُّ الوطنِ مِنَ الایمان» با محتوای درس، توضیح دهید.
جواب: حدیث، دوست داشتن وطن را از ایمان می‌داند و درس نیز عشق به میهن و علاقه به آن را جز عقیده و باور انسان‌ها می‌داند.

۳- به نظر شما برای عزّت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه‌های جهانی چه باید کرد؟ 
جواب: باید عاقل بود و عاقلانه اندیشید به نیروهای داخلی اعتماد کرد، از منابع داخلی برای ساختن کشور استفاده کرد.

جواب گفت‌وگو صفحه ۸۵ درس یازدهم فارسی هشتم

۱- نمونه‌هایی از زیبایی‌ها و جاذبه‌های شهر و استان خود را بیان کنید.
جواب: بر عهده دانش آموز است.

۲- درباره راه‌های حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان، ایران، گفت‌وگو کنید.
جواب: ایران سرزمین چهار فصل، سرزمین گسترده شده در شرق و غرب و شمال و جنوب با کوه‌های سر به فلک کشیده شده دشت‌های فراخ، کویرهای زیبا، جنگل‌های انبوه، باغ‌های پر میوه، زمین‌های باردار و دریاهای نیلگون است. که گذشته از منابع طبیعی از منابع زیر زمینی عظیمی هم برخوردار است. بر ماست که قدر این منابع را بدانیم و آن را به آیندگانمان منتقل کنیم.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۸۵ درس یازدهم فارسی هشتم

۱- چهار واژه مهمّ املایی از متن درس بیابید و برای هر کدام، یک متضاد و یک مترادف بنویسید.

کلمه مترادف متضاد
۱- عظیم بزرگ صغیر
۲- حامیان حمایت کننده دشمنان
۳- رها آزاد اسیر
۴- عزت ارجمندی ذلت

۲- جمله‌های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید؛ سپس هسته و نوع وابسته گروه‌های اسمی را مشخص کنید.

■ دشمن بی‌رحم، بمب بر مردم بی گناه فرو می‌ریخت.
دشمن ⇦ هسته
بی‌رحم ⇦ صفت بیانی
مردم ⇦ هسته
بی گناه ⇦ صفت بیانی
■ این ملّت شجاع، در هشت سال، حماسه‌های شگفت انگیز آفریدند.
این ⇦ صفت اشاره
ملّت ⇦ هسته
شجاع ⇦ صفت بیانی
هشت ⇦ صفت شمارشی ترتیبی
سال ⇦ هسته
حماسه‌های ⇦ هسته
شگفت انگیز ⇦ صفت بیانی

نهاد مفعول متمم فعل
دشمن بی ‌رحم بمب بر مردم بی گناه فرو می ریخت
این ملت شجاع حماسه های شگفت انگیز در هشت سال آفریدن

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.