جواب درس ۱۱ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۶، ۸۷

جواب درس ۱۱ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۶، ۸۷

جواب سوالات درس یازدهم فارسی پنجم

جواب درس ۱۱ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۶، ۸۷

جواب سوالات درس یازدهم فارسی پنجم

جواب سوالات فارسی پنجم / درس ۱۱ :: نقشِ خردمندان

جواب درست و نادرست صفحه ۸۶ درس یازدهم فارسی پنجم

۱- به گفته خواجه نصیر توسی، برای حفظ جامعه شمشیر از همه کارسازتر است.
نادرست ❌
۲- سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.
 درست ✔
۳- خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصدخانه‌ای در شهر ری بسازد.
نادرست ❌ این رصدخانه در شهر مراغه ساخته شد.

جواب درک مطلب صفحه ۸۷ درس یازدهم فارسی پنجم

۱- منظور از جمله زیر چیست؟
«جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.»
جواب: یعنی یک جامعه برای ادامه حیات خود نیاز به قدرت دفاع دانش و ثروت دارد.

۲- نسخه برداری و جمع آوری کتاب ها توسط خواجه نصیر چه اهمیتی داشت؟
جواب: اهمیت زیادی برای پیشبرد علم و دانش در ایران داشت.

۳- خواجه نظام‌الملک توسی و خواجه نصیر توسی برای پیشبرد علم چه فعّالیتهایی داشتند؟
خواجه نظام‌الملک توسی دستور داد تا مدارس و کتابخانه‌های زیادی در سراسر ایران تأسیس شوند. او همچنین به دانشمندان و هنرمندان حمایت مالی می‌کرد.
خواجه نصیر توسی، دستور داد تا یک رصدخانه بزرگ در شهر مراغه تأسیس شود. او همچنین به دانشمندان و هنرمندان حمایت مالی می‌کرد.

۴- به گفته ی خواجه نصیر، «اگر بتوانیم حوادث را پیشبینی کنیم هرگز به وحشت نمی افتیم.» آیا با این جمله موافقید؟ چرا؟
جواب: من با این جمله موافقم. اگر بتوانیم حوادث را پیش‌بینی کنیم، می‌توانیم آماده آنها شویم و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنیم. این امر باعث می‌شود که احساس امنیت بیشتری داشته باشیم و کمتر دچار وحشت شویم.

۵- چرا هلاکو خان به علم خواجه نصیر نیازمند بود؟ 
جواب: هلاکو برای اداره صحیح امور جامعه به هوش و دانایی یک مشاور اندیشمند و با تجربه نیاز داشت.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۱ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۶، ۸۷ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس دوازدهم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از درک مطلب صفحه ۸۱ فارسی پنجم با جواب استفاده نمایید. همچنین میتوانید از معنی درس ۱۱ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.