جواب فعالیت درس ۱۱ قرآن نهم؛ صفحه ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳

جواب فعالیت درس ۱۱ قرآن نهم؛ صفحه ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳

گام به گام قرآن نهم درس یازدهم

جواب فعالیت درس ۱۱ قرآن نهم؛ صفحه ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳

گام به گام قرآن نهم درس یازدهم

گام به گام قرآن نهم / درس یازدهم

جواب تدبر صفحه ۱۰۷ قرآن نهم

جواب صفحه ۱۰۷ قرآن نهم

فعالیت
💠آیات ۱۷ تا ۲۰ سوره غاشیه را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آنها را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠با توجه به آیات، به سؤال های زیر پاسخ دهید:
۱- منظور از « یَـنظُـرونَ» چه نوع نگاه کردنی است؟

جواب: منظور از « یَـنظُـرونَ» در این آیات، نگاهی است که با تفکر و تأمل همراه باشد.

۲- با دقت در یکی از آفریده های ذکر شده در این آیات، اهمیت آن را توضیح دهید.
جواب: یکی از آفریده‌های ذکر شده در این آیات، کوه‌ها است. کوه‌ها، نقش مهمی در حفظ تعادل زمین دارند. آنها از زمین در برابر فرسایش و زلزله محافظت می‌کنند. همچنین کوه ها منبع مواد معدنی ، آب هستند و زیستگاه بسیاری از گیاهان و جانوران هستند

حفظ
💠 به انتخاب خود یک جمله (پیام قرآنی) از این آیه را از حفظ بخوانید.

بر عهده دانش آموز!

جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ قرآن نهم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید

زندگی، از چه، قرار ندادیم

کلمه معنا
۱- عَمَّ (عَن + ما) از چه
۲- کَلّا هرگز چنین نیست
۳- ثُمَّ سپس، باز هم
۴- لَم نَجعَل  قرار ندادیم
۵- مِهاد محل آرامش و استراحت

فعالیت دوم
💠 همان طور که در درس عربی آموخته‌اید، هرگاه «سَـ» یا «سَوفَ» قبل از فعل مضارع بیاید، فعل به صورت آینده معنا می‌شود، مانند:

یَعلَمُ: می‌داند ← سَیَعلَمُ: خواهد دانست

۱- النَّبَإِ الْعَظِیمِ: خبر بزرگ
۲- کَلَّا سَیَعْلَمُونَ: هرگز چنین نیست خواهند دانست
۳- أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ: آیا قرار ندادیم زمین را
۴- وَ خَلَقْنَاکُمْ: آفریدیم شما را
۵- سَنَکتُبُ ما قالوا: خواهیم نوشت آنچه گفتند
۶- فَسَوفَ تَعلَمونَ:پس خواهید دانست

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠 الف) ترجمه آیات اول تا یازدهم سوره نبأ را کامل کنید.

۱- عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ:
معنی: از چه از یکدیگر می‌پرسند؟
 ﴿۱﴾ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ: 
معنی: از خبری بزرگ
 الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ: 
معنی: که آنها در آن اختلاف دارند.

۲- کَلَّا سَیَعْلَمُونَ:
معنی: هرگز چنین نیست، خواهند دانست.
ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ: 
معنی: سپس هرگز چنین نیست، خواهند دانست.

۳- أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا:
معنی: آیا قرار ندادیم زمین را محل آرامش و استراحت
وَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا:
معنی: و کوه‌ها را وسیله استقرار و پابرجایی (زمین).

💠 ب) راز جاودانگی شعر و ادب فارسی از آن روست که ترجمان زیبا و لطیف بسیاری از معارف حکیمانه قرآن کریم است. سعدی شاعر بزرگ ایرانی چنین گفته است:

پرهیزکار باش که دادار آسمان *** فردوس جای مردم پرهیزکار کرد

به نظر شما کدام آیات صفحه ۵۸۴ قرآن کریم الهام بخش این شعر سعدی است؟

متن: فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْوَی
ترجمه: پس قطعاً بهشت جایگاه اوست.

خانه های نورانی
💠۱- هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۸۰ تا ۵۸۵ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است.

💠۲- از صفحه ۵٨١ قرآن کریم چند جلمه آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.
۱- اِلی قَدَرِ مَعلومٍ: به سوی اندازه‌ای مشخص
۲- هذا یَومُ الفَصل: این روز جدایی است.
۳- اِنا کذلک نجزی المحسِنین: قطعاً ما این چنین پاداش می‌دهیم نیکوکاران را.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ قرآن نهم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید

خلق شد، چگونه، می‌بینند، گسترده شد، شتر

کلمه معنا
۱- یَنظُرونَ می بینند، دقت می کنند
۲- اِبِل شتر
۳- کَیفَ چگونه
۴- خُلِقَت خلق شد
۵- رُفِعَت برافراشته شد
۶- نُصِبَت برپا شد
۷- سُطِحَت گسترده شد، هموار شد

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و جمله های قرآنی را بنویسید.

۱- أَفَلَا یَنْظُرُونَ: پس آیا نمی‌بینند.
۲- إِلَی الْإِبِلِ: به شتر
۳- کَیْفَ خُلِقَتْ: چگونه خلق شد
۴- وَ إِلَی السَّمَاءِ: و به آسمان
۵- کَیْفَ رُفِعَتْ: چگونه بر افراشته شد
۶- وَ إِلَی الْجِبَالِ: و به کوه‌ها
۷- کَیْفَ نُصِبَتْ: چگونه برپا شد
۸- وَ إِلَی الْأَرْضِ: و به زمین
۹- کَیْفَ سُطِحَتْ: چگونه گسترده شد

جواب فعالیت صفحه ۱۱۳ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠 الف) آیات ١٧ تا ٢٠ سوره غاشیه را ترجمه کنید.
۱- أَفَلَا یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۷﴾:
معنی: پس آیا دقت نمی‌کنند به شتر چگونه خلق شد.

۲- وَ إِلَی السَّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۸﴾: 
معنی: و به آسمان (که) چگونه برافراشته شد.

۳- وَ إِلَی الْجِبَالِ کَیْفَ نُصِبَتْ ﴿۱۹﴾: 
معنی: و به کو‌ه‌ها (که) چگونه برپا شد.

۴- وَ إِلَی الْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ ﴿۲۰﴾:
معنی: و به زمین (که) چگونه گسترده شد.

💠 ب) در سوره انفطار (صفحه ۵۸۷) خداوند سرانجام نیکوکاران و گناهکاران را به سادگی و زیبایی نشان داده است.آنها را بیابید و به عنوان پیام قرآنی انتخاب کنید و با حفظ این دو آیه همیشه به معنا و مفهوم آن توجه داشته باشید.

متن: إِنَّ الأَبرارَ لَفِی نَعِیمٍ، وَ إِنَّ الفُجّارَ لَفِی جَحِیمٍ
ترجمه: قطعاً نیکوکاران در بهشت بر نعمت‌اند و گناهکاران در آتش دوزخ‌اند.

خانه های نورانی
💠۱- هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۸۶ تا ۵۹۲ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است.

💠 ۲- از صفحه ۵۸۷ قرآن کریم چند جلمه آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.
۱- یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ: می‌دانید آنچه انجام می‌دهید.
۲- الََّذِی خَلَقَکَ: کسی که آفرید تو را
۳- یَوْمَ لا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً: روزی که فرمان نمی‌برد کسی، دیگری را هیچ.
۴- لِیَوم عَظیم: برای روز بزرگ

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.