جواب فعالیت های درس ۱۱ مطالعات هشتم؛ صفحه ۶۵ ، ۶۷

جواب فعالیت های درس ۱۱ مطالعات هشتم؛ صفحه ۶۵ ، ۶۷

گام به گام درس یازدهم مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۱۱ مطالعات هشتم؛ صفحه ۶۵ ، ۶۷

گام به گام درس یازدهم مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۱۱: ورود اسلام به ایران

جواب فعالیت صفحه ۶۵ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- کاربرگه شماره (۷)، نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۷ مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه ۶۷ مطالعات اجتماعی هشتم

۲- همفکری کنید و بگویید چرا خلفای عباسی آن‌گونه با ابومسلم و برمکیان، رفتار کردند؟
جواب: زیرا ابومسلم به اهداف شوم آنها آگاهی داشت ، بنابراین وجود او را مانعی برسر راه قدرت خویش می دیدند؛ خلفای عباسی عنوان تشریفاتی داشتند بطوریکه نمی توانستند مستقیما در اداره امور دخالت کنند و قدرت و نفوذ برمکیان به اندازه ای زیاد شده بود که سبب ترس و وحشت خلیفه شده بود ؛و تصمیم به از میان بر داشتن آنها گرفتند.

۳- روی نقشه، به قلمرو حکومت بنی‌عباس دقت کنید و بگویید شامل کدام سرزمین‌ها بوده است. دور شهری که مرکز خلافت بنی‌عباس بوده ، خط بکشید.
جواب: سرزمین عباسیان شامل ایران ، عراق ، ماوراءالنهر ، شبه جزیره عربستان و قسمت‌هایی از شمال افریقا و جنوب اروپا بود. و پایتخت آنها بغداد بود

۴- الف) به نظر شما شباهت‌های عمده حکومت امویان و حکومت عباسیان چه بود؟
جواب: ١- هر دو حکومت را با توسل به زور و حیله و نیرنگ و فریب دادن مردم بدست آورده بودند
٢- هر دو با امامان و شیعیان دشمنی داشتند چون آنها را مانعی بر سر راه خود می دیدند
۳- هر دو به عیش و نوش و خوشگذرانی می پرداختند

ب) تفاوت آنها در برخورد با ایرانیان چه بوده است؟
جواب: عباسیان در اداره امور حکومت و مقام وزارت و فرماندهی سپاه از ایرانیان بهره می‌بردند. اما امویان به غیر اعراب ارزشی قائل نبودند و مورد تحقیر و توهین قرار می‌دادند و در بیشتر ولایات ایران از سران و بزرگان قبایل عرب استفاده می‌کردند تا اینکه بتوانند کنترل کنند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.