جواب فعالیت درس ۱۱ مطالعات هفتم؛ صفحه ۶۰, ۶۳

جواب فعالیت درس ۱۱ مطالعات هفتم؛ صفحه ۶۰, ۶۳

گام به گام درس یازدهم مطالعات هفتم

جواب فعالیت درس ۱۱ مطالعات هفتم؛ صفحه ۶۰, ۶۳

گام به گام درس یازدهم مطالعات هفتم

گام به گام مطالعات هفتم / درس ۱۱: تنوّع آب‌وهوای ایران

جواب فعالیت صفحه ۶۰ مطالعات اجتماعی هفتم

۱- کاربرگه شماره (۷) نمودارهای آب و هوایی را در کلاس تکمیل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۷ مطالعات هفتم

جواب فعالیت صفحه ۶۳ مطالعات اجتماعی هفتم

۲- ناحیه شمال و جنوب ایران هر دو در کنار دریا قرار دارند، اما در ناحیه شمال بارندگی بسیار زیادی وجود دارد. همفکری کنید و با توجه به آموخته‌های درس قبل بگویید علّت بارندگی زیاد این ناحیه چیست.
جواب: در ناحیه شمال سه عامل دست به دست هم داده وباعث بارندگی دراین ناحیه شده که اگر یکی از این عوامل حذف شود بارندگی هم تقری با ازب ین خواهدرفت.
۱- تبخیر آب دریای خزر
۲- وزش بادهای شمالی و شمال غربی به این ناحیه که رطوبت را به جنوب این ناحیه می راند
۳- وجود رشته کوه های مرتفع البرز که مانع عبور توده هوای مرطوب می شود و هنگام صعود هوای مرطوب شرایط تشکیل ابر و بارندگی را فراهم م ی آورد

۴- کاربرگه شماره (۸) نقشه نواحی آب و هوایی ایران را کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۸ مطالعات هفتم

۵- تنوع آب وهوا بر فعّالیت‌های انسان، غذا، مسکن، پوشاک و غیره تأثیر می‌گذارد. در این باره فکر کنید و کاربرگه شماره (۹) را که در آن بچه‌های ایران از محل زندگی خود می‌گویند کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۹ مطالعات هفتم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۱۱ مطالعات هفتم؛ صفحه ۶۰, ۶۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۱۲ مطالعات هفتم و برای بخش قبلی از فعالیت های درس دهم مطالعات هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۱ مطالعات هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.