جواب فعالیت درس ۱۱ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۱۱ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس یازدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۱۱ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس یازدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی /  درس ۱۱ :: کشورهای همسایه (۱)

جواب فعالیت صفحه ۶۶ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند ؟
جواب: ۳ کشور : ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان

۲- همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند؟
جواب: پاکستان و افغانستان

۳- آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران‌اند؟ 
جواب: بله

۴- کم وسعت‌ترین (کوچک‌ترین) کشور همسایه‌ی ایران کدام است؟
جواب: ارمنستان

۵- کدام کشورهای همسایه، مانند ایران به دریای خزر راه دارند؟
جواب: آذربایجان و ترکمنستان

۶- کدام کشور همسایه، مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟
جواب: پاکستان

۷- آیا تاکنون به کشورهای همسایه سفر کرده‌اید؟ به کدام کشور؟
جواب: به عهده دانش‌آموز

جواب فعالیت صفحه ۷۱ مطالعات اجتماعی پنجم

۸- درس‌های ارمنستان و آذربایجان را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (۱۰) را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۵ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- درس‌های پاکستان و ترکمنستان را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (۱۱) را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه شماره ۱۱ مطالعات پنجم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.