جواب درس ۱۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱

جواب درس ۱۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس یازدهم

جواب درس ۱۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس یازدهم

جواب هدیه چهارم /

درس ۱۱ :: کاروان دوستی

جواب برایم بگو صفحه ۷۸ هدیه ها چهارم

از رفتار این دو دوست (پیامبر و ابوذر) چه درسی گرفتی؟ 
جواب: دوستی صمیمانه و ایثار و از خود گذشتگی

جواب کامل کنید صفحه ۷۸ هدیه ها چهارم

حدیث زیر را با دقّت بخوانید.جواب کامل کنید صفحه ۷۸ هدیه ها چهارم
– با توجّه به مفهوم حدیث بنویسید که شما برای دوستانتان چه کارهای دیگری انجام می‌دهید تا دوستی‌تان بیشتر شود.
جواب: – عیادت هنگام بیماری
– به آنها دروغ نمیگویم.
– با آنها دعوا نمیکنم.
– اگر وسیلهای نیاز داشته باشند به آنها میدهم.
– همیشه اول من به آنها سالم میکنم.

جواب بررسی کنید صفحه ۷۹ هدیه ها چهارم

پیامبر اسلام -صلّی اللّه علیه و آله- می‌فرماید: «مؤمن آینه‌ی مؤمن است».
– به نظر شما آینه چه ویژگی‌هایی دارد که انسان‌های خوب و مؤمن در ارتباط دوستانه با یکدیگر، باید مثل آینه باشند؟

جواب بررسی کنید صفحه ۷۹ هدیه ها چهارم جواب بررسی کنید صفحه ۷۹ هدیه ها چهارم
۱- آینه عیب ما را فقط به ما نشان می‌دهد. ۱- عیب ما را فقط به خودمان می‌گوید.
۲- پشت سر، عیب ما را نشان نمی‌دهد. ۲- پشت سر ما عیب جویی نمی‌کند.
۳- عیب ما را آرام و بی‌صدا می‌گوید و داد نمی‌زند. ۳- عیب ما را به آرامی به خودمان می‌گوید.
۴- عیب ما را به همان اندازه که هستند می‌گوید. ۴- عیب ما را بزرگ و کوچک نمی‌کند.
۵- ما را همانگونه که هستیم نشان می‌دهد. ۵- با ما یک رنگ و صادق است.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۸۰ هدیه ها چهارم

در گروه‌های دو نفره به این سؤال‌ها پاسخ دهید.

– تو از دوستت چه انتظاری داری؟
جواب: انتظار دارم همیشه با من مهربان باشد، اگر وسیله ای را در خانه جا گذاشتم به من بدهد. راستگو و خوش رفتار باشد و به من در درسها کمک کند.
– حدس می‌زنی دوستت از تو چه انتظاراتی دارد؟ 
جواب: او هم همین انتظارات را داشت، همچنین می‌گفت: دوست دارد عیب او را آرام و بی‌صدا بگویم و داد نزنم.

– حالا نوشته‌ات را با نوشته‌ی دوستت عوض کن. آیا درست حدس زده‌ای؟ آیا او درست حدس زده است؟ در این باره با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: بله درست نوشته بودیم.

جواب ایستگاه فکر صفحه ۸۰ هدیه ها چهارم

دوستان شما چه ویژگی‌های خوبی دارند؟ چهار ویژگی خوب دوستانت را بنویس.جواب ایستگاه فکر صفحه ۸۰ هدیه ها چهارمجواب: مهربان، دلسوز، باگذشت، راستگو

🔹 آیا می‌دانی تمام این ویژگی‌هایی که برای دوستانت نوشتی، ویژگی‌های خودت هم هستند؟
جواب: نمیدانستم و الان فهمیدم.

🔹 شاید بگویی من که بعضی از این ویژگی‌ها را ندارم! اما دیر یا زود شما هم دارای این ویژگی‌ها خواهی شد؛ می‌دانی چرا؟
جواب: چون در کنار دوستانی هستم که این ویژگیها را دارند.

🔹 برای پاسخ دادن به این سؤال، درباره‌ی این شعر با دوستان خود گفت وگو کن و معنای آن را در چند جمله بنویس.
جواب: این بیت به تاثیر رفتار دوست بر رفتار و اخالق انسان اشاره دارد.

تو اوّل بگو با کیان زیستی*** پس آنگه بگویم که تو کیستی
معنی: تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معاشرت کردی تا من بگویم تو چگونه انسانی هستی.

جواب تدبر کنیم صفحه ۸۱ هدیه ها چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۸۱ هدیه ها چهارم

این آیه را بخوانید و درباره‌ی پیام آن با دوستانتان گفت‌وگو کنید. 
جواب: انتخاب دوست بر اخلاق و رفتار انسان تاثیر میگذارد و اگر دوست فرد شایسته ای نباشد، ممکن است او را به گناه و خطا تشویق کند.

جواب با خانواده صفحه ۸۱ هدیه ها چهارم

فردی که نمیشناسید در فضای مجازی به شما پیام دوستی داده است.
آیا به او اعتماد میکنید؟ چرا؟
جواب: خیر زیرا من نمیدانم چه شخصی به من پیام داده

آیا فوراً پاسخ او را میدهید؟ چرا؟
جواب: خیر ، زیرا باید درباره او با دیگران مشورت کنم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۱ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۲ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس دهم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.