جواب درس ۱۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس ۱۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس دوازدهم جامعه یازدهم

جواب درس ۱۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس دوازدهم جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم /

درس ۱۲: بحران‌های معرفتی و معنوی

گفت و گو کنید صفحه ۱۰۲ جامعه شناسی یازدهم

اجلاس هزاره ادیان در آستانه قرن بیست‌ویکم در نیویورک برگزار شد و در آن اندیشمندانی از ادیان گوناگون جهان، گرد هم آمدند تا نقش دین را در استقرار صلح  جهان بررسی کنند. به نظر شما چرا نشست‌های مشابه این اجلاس طی قرن بیستم برگزار نشد؟ در این باره  فت‌وگو کنید.
پاسخ: رویکرد دنیوی بعد از رنسانس موجب ترویج این اندیشه بود که دین نمی تواند در زندگی انسان نقش داشته باشد و مشکلات آن ها را حل نماید و به تدریج از قلمرو و فرهنگ عمومی نیز بیرون خواهد رفت اما در قرن بیستم نگاه معنوی به سطوح مختلف زندگی انسان ها بازگشت و علت آن رامی توان نیاز فطری به حقایق معنوی دانست و اینکه تنها فرهنگ دینی می تواند علاوه بر نیازهای دنیوی انسان نیازهای معنوی او را نیز پاسخ دهد و از پوچ گرایی و ناامیدی انسان ها جلو گیری کند در نتیجه سازمان ملل در توجه مجدد به دین در برگزاری اجلاس هزاره ادیان درآستانه قرن 21 پیش قدم شد. از دلایل عدم برگزاری نشست های دینی طی قرن بیستم، می توان به ترس و نگرانی صاحبان قدرت و ثروت از به خطرافتادن منافع اقتصادی خود و نیز زیر سوال رفتن فرهنگ دنیوی و سکولار اشاره کرد.

 

با هم تکمیل کنید صفحه ۱۰۲ جامعه شناسی یازدهم

بحران‌های عمیق فرهنگ غرب پیامدها
بحران معرفتی افول روشنگری مدرن و شکل گیری جریان های پست مدرن
بحران معنویت فول سکولاریسم(پسا سکولاریسم)و رشد معنویت های کاذب

مفاهیم اساسی صفحه ۱۰۳ جامعه شناسی یازدهم

پسا سکولاریسم، اومانیسم، روشن‌گری، قرون وسطی، رنسانس، بحران‌‌های معرفتی و معنوی، فرهنگ مدرن، افول سکولاریسم، سکولاریسم، انسان دنیوی، نگاه معنوی، خرافه‌پرستی

خلاصه کنید صفحه ۱۰۳ جامعه شناسی یازدهم

افول سکولاریسم در غرب پیامدهای اجتماعی مختلفی داشته است.
چالش‌های جهانی ابتدا در سطح اقتصادی، سیاسی و نظامی رخ داده‌اند و سپس در انتها به چالش‌های معرفتی و معنوی اخلاقی منجر شده‌اند.
همه چالش‌های جهانی از لایه‌های عمیق فرهنگ غرب یعنی سکولاریسم، اومانیسم و روشنگری بر می‌خیزند. مانند بحران معرفتی – معنوی
غرب در قرون وسطی کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا را معتبرترین راه شناخت جهان می‌دانست و عقل و تجربه را نادیده می‌گرفت.
غرب برای حل بحران معرفتی جدید، جایگاه وحی و شهود را نادیده گرفت و به شناخت عقلی و تجربی روی آورد.
فرهنگ جامعهٔ غربی در محدودهٔ زندگی خصوصی، همچنان دینی باقی ماند.
در قرن 20 محدودیت‌های علمی دانش‌تجربی و وابستگی آن به معرفت‌های غیر تجربی مشخص شد به همین دلیل بحران معرفتی جدید آغاز شد.
موج بازگشت به نگاه معنوی که با عناوین «افول سکولاریسم» و «پسا سکولاریسم» شناخته شد نشانه بحران معنویت در فرهنگ غرب است.
فرهنگ غرب به دلیل این که حقایق قدسی را انکار کرد نه تنها به آرمان‌های انقلاب فرانسه بود نرسید بلکه دچار پوچ‌گرایی، ناامیدی شد.
در فرهنگ مدرن، سکولاریسم به‌صورت آشکار مطرح شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.