جواب فعالیت فصل ۱۲ علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۱۲ علوم نهم

گام به گام فصل دوازدهم علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۱۲ علوم نهم

گام به گام فصل دوازدهم علوم نهم

گام به گام علوم نهم /  فصل ۱۲ ::دنیای گیاهان

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ فصل ۱۲ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ فصل ۱۲ علوم نهم

مشاهده‌ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید.
جواب: ساقه ی کرفسی را در محلول آب رنگی قرار می دهیم بعد از مدتی اگر ساقه را قطع کنیم رنگ را مشاهده می کنیم

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۳۳ فصل ۱۲ علوم نهم

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۳۳ فصل ۱۲ علوم نهم۴- یک برش را روی تیغه بگذارید و روی آن را با تیغک بپوشانید. نمونه را با میکروسکوپ مشاهده کنید. آیا آوندهای چوبی را تشخیص می‌دهید؟
جواب: بله، لوله­‌های آوند­های چوبی به صورت لوله‌های آبی رنگ در بافت کمتر آب رنگ دیده می­‌شوند.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ فصل ۱۲ علوم نهم

کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می‌شود. برای نشان دادن این واقعیت که «بخار آب از روزنه‌های برگ خارج می‌شود و در بعضی برگ‌ها تعداد روزنه‌ها در دو طرف برگ، یکسان نیست» آزمایشی طراحی کنید. 
جواب: بر روی یک برگ گیاه شمعدانی کاغذ آغشته به کبالت کلرید قرار می‌دهیم و در زیر برگ دیگری از همان گیاه شمعدانی کاغذ آغشته به کبالت ­کلرید قرار می­‌دهیم پس از مدتی هر دو کاغذ را مشاهده می­‌کنیم. نقاط صورتی رنگ محل روزنه ‌ها و خروج بخار آب است که البته تعداد آنها در زیر برگ بیشتر می‌­باشد.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ فصل ۱۲ علوم نهم

دریک جواب فعالیت گروهی، گزارشی درباره موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید.

الف) مقایسه مخروط نر و ماده در گیاه کاج
 مخروط ماده قهوه ای و پولک های درست و محل تشکیل تخمک و دانه است. اما مخلوط نر زرد و فقط محل تشکیل گرده است.

ب) مقایسه کاج و سرو
جواب: شاخه ها کاج کم تراکم و برگ ها سوزنی ولی شاخه های سرو پر تراکم و قابل آرایش و برگ ها فلسی شکل است

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳۷ فصل ۱۲ علوم نهم

جدول زیر بعضی تفاوت‌های دو گروه گیاهان نهان دانه (تک لپه‌ای‌ها و دولپه‌ای‌ها) را نشان می‌دهد. در جای خالی واژه مناسب قرار دهید.جواب:

 شاخه ها کاج کم تراکم و برگ ها سوزنی ولی شاخه های سرو پر تراکم و قابل آرایش و برگ ها فلسی شکل استبرای بزرگ نمایی روی تصویر بالا کلیک کنید☝

 

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳۷ فصل ۱۲ علوم نهم

اندام‌های رویشی (ریشه، ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع‌اند. موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.
الف) برگ، ساقه و ریشه
ب) مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳۷ فصل ۱۲ علوم نهم

 

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۳۸ فصل ۱۲ علوم نهم

مشاهده سلول‌های خزه
وسایل و مواد لازم: تیغه، تیغک، میکروسکوپ نوری، آب، بخش‌های برگی شکل و ساقه مانند خزه.
برای مشاهده میکروسکوپیِ بخش‌های برگی شکل و ساقه مانند خزه، نمونه میکروسکوپی تهیه کنید. آیا بخش‌های برگی شکل و ساقه مانند، یاخته‌های متفاوتی دارند؟
جواب: خیر، سلول مشابه هم دارند.
آیا آوند در آنها می‌بینید ؟
جواب: خیر، آوند ندارند و آب مواد معدنی محلول، سلول به سلول بالا می­‌روند.

از این آزمایش می فهمیم که اولا خزه ریشه , ساقه و برگ واقعی ندارد بلکه از تعدادی یاخته ی مشابه ساخته شده

جواب فکر کنید صفحه ۱۳۹ فصل ۱۲ علوم نهم

ارتفاع خزه‌ها از چند سانتی‌متر بیشتر نمی‌شود. به نظر شما چرا اندازه خزه‌ها کوچک است و در جاهایی رشد می‌کنند که رطوبت کافی وجود دارد؟
جواب: چون بافت آوندی ندارند که بتوانند آب و مواد معدنی محلول را بالا ببرند و آب و مواد معدنی محلول سلول به سلول بالا می‌روند در نتیجه اندازه­‌ای کوچک باید داشته باشند و ریشه حقیقی ندارند، پس باید در محیط آب فراوان باشد تا با ریشه­‌ساهای خود بتواند آب را به راحتی جذب کند.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ فصل ۱۲ علوم نهم

خزه، سرخس، سرو، ذرت و نخود را بر اساس صفت‌های زیر و با استفاده از کلید دوراهی گروه‌بندی کنید. داشتن: دانه، گل، آوند، دانه تک لپه‌ای، دانه دولپه‌ای این گروه‌بندی را به چند شکل می‌توانید انجام دهید؟ جواب:

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ فصل ۱۲ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ فصل ۱۲ علوم نهم

نمودار زیر اثر کربن دی‌اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می‌دهد. این نمودار را تفسیر کنید.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ فصل ۱۲ علوم نهمجواب: افزایش کربن دی اکسید تا حدی میتواند باعث افزایش فتو سنتز شود و اگر بالاتر رود تاثیری در فتو سنتز ندارد . واگر غلظت کربن دی اکسید از حدی هم کمتر باشد فتوسنتز صورت نمی گیرد

جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ فصل ۱۲ علوم نهم

در جواب فعالیتی گروهی درباره نمونه‌هایی از گیاهانی که در محل زندگی شما وجود دارند، گزارش تصویری همراه با متن کوتاه تهیه و ارائه کنید. در تهیه گزارش به این موارد توجه کنید: نوع و نام محلی گیاه، ویژگی‌های ظاهری، شرایطی که گیاه در آن رشد می‌کند، نقشی که در زندگی مردم محلی دارد و نیز باورهای مردم درباره آنها.
جواب: بر عهده دانش آموز است

جواب فصل 12 علوم نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.